Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

negjleg

No description
by

Amarjargal G

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of negjleg

Нэгжлэг гэдэг нь Эрэн сурвалжилж байгаа этгээд нуугдаж байгаа буюу гэмт хэрэг үйлдэхэд хэрэглэсэн зэвсэг хэрэгсэл, гэмт хэрэг үйлдэх замаар олж авсан эд зүйл, түүнчлэн цогцос, хэрэг шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий бусад зүйл байна гэх хангалттай үндэслэл байвал тэдгээрийг олж илрүүлэхээр явуулж буй ЭБШ тодорхой ажиллагаа юм. Хүний биед нэгжлэг хийх журам Дипломат төлөөлөгчийн албан болон орон байранд нэгжлэг хийх Нэгжлэг-ЭБШ тодорхой ажиллагаа Нэгжлэг хийх журам Нэгжлэг хийх тухай үндэслэл бүхий тогтоол үйлдэж прокуророор батлуулах
Нэгжлэг хийж байгаа газарт байсан болон орж ирсэн хүмүүсийг нэгжлэг дуустал тэр газраас явах, бие биетэйгээ харилцахыг хориглох
Хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулах
Явц үр дүнг бэхжүүлэх Хүний биед нэгжлэг хийх үндэслэл бүхий тогтоол үйлдэж прокуророор батлуулна.
Хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулах
Явц үр дүнг бэхжүүлэх
Ижил хүйсний ХБ, МБ, Хөндлөнгийн гэрч, Дипломат төлөөлөгчийн газрын эзэмшиж байгаа албан байр, түүнчлэн дипломат төлөөлөгчийн газрын гишүүн, түүний гэр бүлийн хүмүүсийн сууж байгаа орон байранд нэгжлэг хийх явдлыг дипломат төлөөлөгчийн хүсэлтээр буюу түүний зөвшөөрснөөр хийж болно.
Нэгжлэг хийх тухай хүсэлтийг дипломат төлөөлөгчөөс Монгол Улсын гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар дамжуулан Улсын ерөнхий прокурорын газарт тавина.
Энэ ажиллагаанд прокурор ба Монгол Улсын гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөгчийг заавал байлцуулна. Дараах тохиолдолд тогтоол гаргахгүйгээр нэгжлэг хийнэ. Үүнд:
баривчлах, цагдан хорих ТСАХ хэрэглэх үед
нэгжлэг хийж байгаа орон байранд байсан этгээд биедээ хэрэгт ач холбогдол бүхий зүйлийг нуусан гэх үндэслэл илэрвэл Хойшлуулшгүй тохиолдолд шөнийн цагаар нэгжлэгийн ажиллагааг явуулж болно. ингэхдээ прокурорт 24 цагийн дотор мэдэгдэнэ.
Нэгжлэгийн ажиллагаанд саад учруулбал албадан гүйцэтгэнэ.
Хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулахыг хориглоно.
Энэ ажиллагаанд хөндлөнгийн гэрч, бие болон орон байраа нэгжүүлж байгаа этгээд, эсхүл гэр бүлийн насанд хүрсэн хүн, өмгөөлөгч, ААНБ-д явуулж байгаа бол уг байгууллагын төлөөлөгчийг байлцуулна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа
Full transcript