Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Kurikulum

No description
by

Benedict Balagot

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Kurikulum

Kurikulum sa Panahon ng Republika ng Pilipinas Kurikulum sa Panahon ng Kalayaan Kurikulum sa
Panahon ng
Pre-Spanish Ang
Kurikulum Kurikulum sa Panahon ng Amerikano KAHULUGAN Nagmula sa salitang latin na “curere” na ang ibig sabihin ay “to run; the course of the race.”
Ang kabuuan ng nilalaman ng isang pinag-aaralan, mga Gawain at mga pinagbatayan na puspusang pinili, isinaayos at ipinatupad sa mga paaralan sa natatanging gawaing pantao bilang isang institusyon ng katarungan at makataong pagpapaunlad. Sakop ng Kurikulum ang kabuuang tuon o layunin, na dapat isakatuparan ng mga paaralan at maabot ang mga tiyak na tunguhin ng pagtuturo.

“Curriculum is the collection of learning experiences proposed as a result of deliberation for student attainment.” “Curriculum is taken to mean the organized set of content and activities that is cool uses as basis for educating students.”

“Curriculum is the instrumentality by which school seek to translate mans hope for education into concrete reality.”

“Curriculum is the basic infrastructure of a schools educational program.” KASAYSAYAN
NG KURIKULUM Ang mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol ay walang organisadong sistema ng edukasyon (mga tuntunin ng barangay, mga batas, code of Kalantiao and Maragtas, paniniwala kay Bathala, pagkakaisa ng pamilya, kahalagahan ng kababaihan, pagiging masunurin at respeto ng mga bata sa mga matatanda at kagitingan ng mga kalalakihan) Ang mga ideya at kaalaman ay nakukuha sa pamamagitan ng mga payo, obserbasyon, halimbawa at panggagaya.

Walang direkta at pormal na paraan ng pagtuturo.
Ang pagkatuto ng pangunahing ugali, kultura, ideya at mga bagong kaalaman ay hindi planado at hindi sistematiko. Mapapansin sa kurikulum sa panahong ito ang motibo ng pagsakop sa mga Pilipino, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi maging sa usaping intelektwal.
Nakabatay ang kurikulum sa mga kaisipan at tradisyon ng mga Amerikano gayundin ang mga kaasalan nito. Ingles ang wikang gamit na panturo.

> Ang Kurikulum ng Elementarya na ipinagagamit ng mga Amerikano sa mga Pilipino noong 1904 ay binubuo ng tatlong baiting na nagbibigay diin sa kasanayan ng dalawang aspeto:

1. Kasanayang pangkatawan o body traning, pag-awit, pagguhit at edukasyong pisikal.

2. Kasanayang pangkaisipan o mental training, pag-aaral sa kalikasan, at palatuusan o aritmetika. Sa ikatlong baitang, idinagdag ang heograpiya at civic sa listahan ng mga asignatura. Ang Kurikulum sa sekundarya ay binubuo ng mga asignatura katulad ng palatuusan at aritmetika, heograpiya, siyensya at ingles.
Sa kolehiyo mayroong Kurikulum para sa mga gurong nagsasanay na naangkop sa mga tagapagturo sa elementary. Layunin nitong mapalitan ang mga sundalo at Thomasites.  
Mga Pilipinong Lider ng edukasyon ang sumubok na pagandahin at pagbutihin ang kurikulum tulad nina:

Cecilio Putong
Esteban Abada
Martin Aguilar
Prudencio Langcauon
Vitaliano Bernardino 1. Malaking eksperimento sa pagtutulungan ng komunidad at paaralan:

Layunin nito mapabuti ang buhay ng mag-aaral at komunidad sa pamamagitan ng kurikulum.

Opisyal na kinilala ang konspetong ito ng Bureau of Public Schools noong Hunyo 1949.

Pinangunahan ni Jose V. Aguilar Nagkaroon ng mga Reporma o Pagbabago sa Kurikulum 2. Paggamit ng wikang katutubo bilang wikang panturo sa unang dalawang baitang sa Elementarya.
Sabi ni Aguilar, “Primary Schools would give them (the pupils) a leverage on social, political, economic forces and for those who go through this grades, the Vernacular base may promote better learning in English.” Ayon sa iba’t ibang leader ng Edukasyon. Lubos tayong nangangailangan ng mga kagamitang panturo na magbibigay diin sa mga sumusunod:

1. Improvement of Home Industries so that they will be patronized
2. The appreciation of the services of great men and women of our country.
3. Preservation of our Cultural Heritage. Sa Elementarya, isinama ang Bureau of Public Schools ang edukasyong bokasyunal bilang bahagi ng programa ng edukasyon.

Six Major Areas

Agricultural Education
Business Education
Fishery
Home Economics
Home Industries
Trade Industrial Education Pagtatayo ng Vocational Schools
Nakatuon ang kurikulum ng paaralang ito sa pangkalahatang kultura at teknikal na pagsasanay.
Gumamit din ng media tulad ng telebisyon at radyo.
1961: Itinalaga ng Board of National Education ang Committee on the Reform of the Philippine Educational System upang magsagawa ng mga rekomendasyon para sa ikauunlad ng Kurikulam sa iba’t-ibang antas. Swanson group: Amerikanong lider ng edukasyon, mga propesor na pinangunahan ni J. Chester Swanson at ilang pilipinong opisyal ng Kagawaran ng Edukasyon.
Monroe Survey Report: nagsagawa ng kauna-unahang malawakang pagtataya sa sistema ng mga paaralan sa Pilipinas na nauukol sa kurikulum. Ang Presidential Commission to Survey Philippine Education, sa pamumuno ng dating kalihim ng edukasyon Onofre D. Corpuz, ay nagsagawa ng sarbey report noong Disyembre 1970.
“Education for National Development: New Patterns, New Directions”: Nagbigay atensyon sa pagplanong pang-edukasyon na kumikilala sa kahalagan ng kurikulum sa edukasyon. Article XlV, Section 5 (1935 Constitution of the Philippine) – Kahalagahan at papel ng kurikulum
Article XV, Section 8 5 (1935 Constitution of the Philippine) – Kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng edukasyon
Sa Sekondarya, Nirebisa ang kurikulum noong 1973.
Nakatuon sa paggamit ng kurikulum bilang pagatatama sa di balanseng ugnayan ng bilang ng tao at resulta ng edukasyon. Ang metodolohiya ay hindi na “spoonfeeding” ngunit tinuturuan na ang mga bata kung paano matuto at hindi matuto: ang mag-isip ang mag-desisyon para sa sarili

Sa kolehiyo, nagsagwa ang Philippine Normal College ng mga hakbang tungo sa bagong direksyon ng edukasyon. Layunin nitong baguhing lubos ang dating hindi epektibong kurikulum sa pamamagitan ng pag-uugnay ng realidad ng buhay sa probinsya at ng edukasyon.
Marami ring pagbabago ang ipinatupad sa “ Business Collegiate Program”
Ipinapakita sa mga estudyante ang tunay na kalagayan ng buhay ng mga pilipino. MARAMING SALAMAT PO!
Full transcript