Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vrozené

No description
by

Lukas Homola

on 2 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vrozené

Infekce v těhotenství
a po porodu taky
Patogeny typicky spojené s graviditou a novorozeneckým obdobím
Virové
Chickenpox, Hepatitidy, Enteroviry, AIDS, Parvovirus B19, Rubeola, CMV, HSV
Bakteriální
Other, Everything else sexual, Syfilis
Parazitární
Toxoplazma
Infekce gravidní matky
Infekce s možností přenosu na dítě
Gravidní žena
běžná nemocnost je stejná
2.trimestr
1.trimestr
3.trimestr
Buněčná imunita
fulminantní průběh HEV
Infekce matky z hlediska dítěte obecně
bez rizika
lokalizované infekce matky

nebezpečné
těžké infekce
matky s celkovými příznaky
potrat
předčasný porod
hypotrofie
Onemocnění se dělí dle doby přenosu infekce
prenatální
perinatální
postnatální

Prenatální
infekce
čím dřív, tím méně časté infekce ale horší poškození

cesty přenosu
hematogenně
přímo
přes placentu
ascendentně
přes genitál, plodové obaly, plodovou vodu, kůži, sliznice

dle trimestrů působí poškození nazývané
embryopatie
(1.trimestr)
fetopatie
(2. a 3. trimestr)Embryopatie

(1. trimestr)
patogen se přenáší krví a napadá přímo zárodek
poškození u všech patogenů podobné (potrat, časný porod, těžké malformace)
převládají viry a toxoplazma
zatím není plně vyvinuta placenta

Fetopatie
(2. a 3. trimestr)
čím později, tím jsou infekce častější
přenos
krví přes placentu (viry, skrz makrofágy)
ascendentě
poškození spíš funkční než anatomické: diseminované infekce, sepse, vzácně smrt
převládají bakterie

Perinatální
infekce
přenos během porodu
oděrky na kůži, nos, oči, polykání, vdechnutí
patogeny osídlující porodní cesty (HSV, bakterie) hemotogenní infekce od matky (HBV, HIV)
imunita novorozence velmi nezralá
sepse, pneumonie, meningitidy
Postnatální
infekce
přenos jako běžná infekce
zdroj matka či okolí
kojení (HBV, HIV, CMV)
nezralá imunita
diseminované infekce, sepse

C
hickenpox (Varicella)
H
epatitidy (HAV, HBV, HCV, HEV)
E
nteroviry
A
IDS
P
arvovirus B19
T
oxoplazma
O
ther (S. agalactiae, Listerie)
R
ubeola
C
MV
H
SV
E
verything else sexualy transmited (Chlamydie, Kapavka)
S
yfilis
Z
ika

C H E A P T O R C H E S
Chickenpox
VZV
dítě se nakazí
pouze při primoinfekci matky
k infekci plodu dochází jen vzácně
1. trimestr (embryopatie)
mikrocefalie, hypoplázie končetin, atrofie n. opticus, PSM retardace
2. a většina 3. trimestru
dítě chráněno protilátkami, které si matka stihne vytvořit a je zdravé
konec těhotenství
infekce 2-3 týdny před porodem vede k neonatální varicelle (klasické neštovice s mírným exantémem a trombocytopenií)
nejvíc nebezpečná je infekce u matky -5dní +2dny kolem porodu - u dítěte poté vzniká hemoragická viscerální varicella s 30% mortalitou


Hepatitida B
přenos krví zejména během porodu je častý, možno přenést i kojením
snaha zabránit přenosu infekce podáváním protilátek a očkováním těsně po porodu
přechod do chronicity a později do cirhózy
Hepatitida C
přenáší se vzácně během porodu, kojením se nepřenáší
asymptomatická, přechází do chronicity a je léčitelná, proto nejsou žádná zvláštní opatření
Enteroviry
velmi běžné a časté onemocnění
sezóna v létě
k nákaze plodu dochází velmi vzácně typy B3 a E71
způsobuje embryopatii srdce, GIT a urogenitálního traktu
snad vztah k vzniku DM1
AIDS
HIV
přenos v 90% až při porodu
a klasický průběh AIDS
při intrauterinní infekci
většinou potrat
méně často mikrocefalus, abnormality obličeje
v batolecím věku progresivní encefalopatie
snaha zabránit infekci císařským řezem a podáváním antivirotik
Parvovirus B19
běžná příčina Megalerytema infectiosum (5.dětská nemoc)
při primoinfekci v 1. a 2. trimestru potrat
3. trimestr
infikuje prekurzory erytrocytů - těžká anémie
hydrops fetalis
Toxoplazma
protozoa
primoinfekce matky těsně před těhotenstvím nebo v průběhu
matka se nakazí obvykle alimentárně málo vařeným masem s cystami nebo od štěněte/kotěte
1. trimestr
přenos minimální, poškození největší
tzv.
Sabinova trias
kalcifikace v mozku
hydrocefalus a mikrocefalus
chorioretinitida
3.trimestr
přenos až 60%
postižení pouze sítnice s latencí let
E. coli, Klebsiella, Salmonella
kontaminace porodních cest ze střeva, přenos ascendentní nebo perinatální
novorozenecké sepse
Rubella
zarděnky
nejvíc teratogenní ze všech virů - proto se očkuje
díky očkování se nevyskytuje
dg.
protilátky dítěte a protilátky matky
PCR
nejnebezpečnější je 1. trimestr
časté potraty, v 50% vede k malformacím
Gregův syndrom
Gregův syndrom:
srdeční vada
katarakta
hluchota
CMV
nejčastější a nejmírnější
primoinfekce matky bývá asymptomatická
infekce plodu častá, naprostá většina probíhá asyptomaticky
infekce
při primoinfekci nebo reaktivaci matky
nějčastější příčina hluchoty
malá část je postižena těžce (hydrocefalus, PSM retardace)
lze léčit ganciklovirem, který je poměrně toxický
HSV
běžné onemocnění, kolem gravidity vzácné
30% HSV 1 70% HSV 2
90% přenos perinatálně
projevuje se jako herpetický exantém, chorioretinitida, intrauterinní retardace
vzácně vzniká závažná encefalitida nebo diseminace
léčitelné aciklovirem
Everything else sexually transmited
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorhoae


projevuje se zejména jako purulentní konjunktivitida, někdy s postižením rohovky a uvey
Syfilis
Treponema pallidum
primoinfekce

1.trimestr
potrat nebo předčasný porod
2-3.trimestr
syfilis congenita recens
intrauterinní retardace
jizvy kolem úst
krvavá rýma
časná syfilis do 1 roku umírá
latentní
infekce nebo primoinfekce těsně před porodem
syfilis congenita tarda
dominuje postižení kostí a kloubů (šavlovité tibie, sedlový nos) a
hutchinsonova trias
Novorozenecké závažné infekce
sepse a meningitida, obvykle obojí
rizikové faktory
vzniku
prematurita
zkalená plodová voda
předčasný odtok plodové vody
protrahovaný porod
asfyxie
uroinfekce matky
screening Str. agalactiae
Infekce v těhotenství
a po porodu taky
Hutchinsonova trias:
hluchota
slepota
soudkovité řezáky
pozdní syfilis je hluchá, slepá, zubatá
Sabinova triáda:
slepota
hydrocefalus
kalcifikace
projevy
časné = do týdne
respirační selhání, apnoe
tachykardie
hypotermie
hypotenze
pozdní
= po týdnu
ikterus
zvracení, průjem
letargie, hypotonie
křeče
mramorovaná kůže
horečka
vyklenutá fontanela
líné sání, neprospívání
Odlišnosti v graviditě
snížený tok moči
pohyby plodu
imunosuprese
Megalerythema infectiosum
5. dětská nemoc
parvovirus B19
1x za život
afebrilní
motýlovité zarudnutí tváří
nepravidelný girlandovitý exantém
benigní
dg: klinika, sérologie
TH: není
CMV
cytomegalovirus
herpesviry
DNA
respirační infekce
cílová tkáň - mononukleáry
latetní infekce
10% infekční mononukleosis (90% EBV)
většina asymptomatická
reaktivace časté
dg. sérologie, PCR - moč, sérum, likvor
TH: ganciklovir
Rubella
zarděnky
RNA, rubivirus, togaviridae
školní děti
1x za život
mírné
nakažlivost 2 t od vzniku exantému
kapénky
ID 18 dní
mírný průběh
afebrilní
occipitální a retroaurikulární uzliny
trvají týdny
poté exantém
začne za ušima a šíří se dolů
jednotlivé drobné makulopapuly
trvá 3-5 dní
dg.
klinická
ev. PCR a sérologie
TH:
není
ophtalmia neonatorum
Other
baktérie s úzkým vztahem k graviditě
Streptokokus agalactiae
Listeria monocytogenes
Střevní patogeny
Streptokokus agalactiae
často kolonizuje urogenitální trakt
přenos perinatálně, v 1% vede k infekci
časná infekce v řádu hodin vede k dramatické sepsi
pozdní infekce způsobuje
meningitidu
TH: AMPI + GENTA
Listeria monocytogenes
intracelulární patogen, přenos transplacentárně pomocí makrofágů
u matky probíhá jako chřipka, někdy s průjmem
pokud je matka léčena, k přenosu nedojde
časná infekce vede k sepsi s petechiálním exantémem
pozdní infekce způsobuje
menigitidu
TH: AMPI+GENTA
Virové hepatitidy
Hepatitida A
častá, ale kolem gravidity vzácná, přenos během porodu kontaminací ze stolice, průběh bez komplikací
Hepatitida E
vzácná
v 3. trimestru může proběhnout velmi těžce, 20% mortalita matky i plodu
Z
Zika virus

flaviviridae (jako KME)

přenos


komáři aedes (jako dengue)
obyčejná viróza
u gravidních embryopatie - mikrocefalie
Full transcript