Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

puisi melayu

No description
by

Are Mir

on 12 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of puisi melayu

P
Satira

Bahasa perpaduan tidak dipedulikan lagi
Rencana:

1.0 Tautan
2.0 Runtutan
Contoh :
“Tapi penguasaan bahasa Melayu oleh kaum itu di kawasan kampung lebih baik . Malah kita rasa bangga kerana mereka berusaha bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. Hal ini jauh berbeza kalau kita mendengar pelat kaum itu bila berbahasa Melayu di kawasan pekan dan bandar”
Runtutan dapat dilihat menerusi kesinambungan idea antara perenggan keenam ini dengan perenggan kelima
Kedua-dua perenggan masih membincangkan tentang kaum yang sama iaitu perbezaan tempat tinggal seperti bandar dan kampung membezakan tahap penguasaan bahasa Melayu mereka
3.0 Tujuan
“Dulu tak ada siapa yang terang-terang berani mempersoal dan menghina kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam dan kedudukan Raja-raja yang sepatutnya bukan Melayu pun mesti menghormatinya. Sekarang semua sudah berubah dan berbeza"
“Inilah formula yang tiada di negara kita. Daripada peringkat sekolah, anak-anak kita dipisahkan oleh sistem sekolah mengikut kaum. Budak Melayu dan bumiputera ke sekolah kebangsaan, budak Cina ke SJKC dan India ke SJKT”.
Contoh :
Contoh 2 :
4,0 Maklumat
Maklumat Lama :
“Punca utama kerana sudah kurang atau
Maklumat Baharu :
hilang rasa tolak ansur.
Maklumat Lama :
Kadang kala terfikir, sampai bila kita hendak bertolak ansur kalau
Maklumat Baharu :
sebelah pihak sahaja yang bersikap demikian”.

Contoh :
Contoh 2 :
“Salah satu faktor keadaan ini berlaku hingga sekarang sebab mereka kurang bergaul dengan orang Melayu dan ia tidak jadi keutamaan. Bagi mereka, guna bahasa pasar pun orang Melayu boleh faham”.
Contoh 3 :
“Bila difikir dan direnung dengan mendalam, fenomena itu terjadi kerana di negara jiran hanya mempunyai satu sistem sekolah. Di sana tiada sekolah jenis kebangsaan yang mengekalkan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantara”.
Perenggan ketujuh
Perenggan kelima belas
5.0 Penerimaan
Contoh 2 :

Maksud dalam wacana di atas nampak lebih ringkas dan apabila ianya dikaitkan dengan wacana sebelumnya, terdapat suatu rantaian makna yang memudahkan lagi pembaca menginterpretasikan makna secara terus
'Saya hanya ingin mengingatkan yang perpaduan kaum di negara ini semakin longgar’
Contoh 3 :
'Percaya atau tidak kalau dikatakan generasi muda kaum bukan Melayu banyak yang tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul.’
suatu pandangan penulis berkenaan generasi muda masa kini. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan isu yang sedang berlaku pada masa ini di mana generasi ‘y’ lebih mementingkan bahasa Inggeris daripada bertutur dalam bahasa Melayu
6.0 Keadaan
Contoh 2 :
‘Tiada tujuan tulisan saya mahu kaum-kaum di Malaysia berpecah-belah’
Nama negara iaitu ‘Malaysia’ yang menjadi latar utama kepada penyampaian topik ini
‘Tapi penguasaan bahasa Melayu oleh kaum itu di kawasan kampung lebih baik.’
Contoh 3 :
‘Kawasan kampung’ menjadi suatu perlambangan menarik kepada kawasan pedalaman yang dimaksudkan penulis untuk menggambarkan bahawa bahasa Melayu adalah lebih baik digunakan di kawasan – kawasan kampung yang tidak begitu terdedah dengan arus pemodenan
7.0 Interteks
Rencana
'Bahasa Perpaduan Tak Dipedulikan Lagi
' mempunyai keterjalinan terhadap rencana yang terdahulu iaitu rencana
‘Melayu, Islam Dihina Di Tanah Melayu’
Kedua-dua rencana ini telah dihasilkan oleh penulis yang sama iaiti Azman Anuar dalam ruang rencana Berita Harian masing-masing bertarikh Febuari 16, 2014 ( Melayu, Islam Dihina Di Tanah Melayu ) dan Febuari 23, 2014 ( Bahasa perpaduan tak dipedulikan lagi ).
Hubung kait yang sangat rapat kerana kedua-duanya membincangkan sesuatu yang berkaitan rapat dengan orang melayu iaitu bahasa Melayu dan islam
Penulis dalam rencana sebelumnya telah menyentuh akar tunjang orang melayu iaitu islam yang telah dihina dan seakan diabaikan di tanah melayu. Dalam rencana seterusnya, penulis menyentuh pula tulang belakang orang melayu iaitu bahasa Melayu
Kaum-kaum lain kini dilihat semakin berani mempamerkan belang dengan menghina Melayu Islam kerana berasa yakin bahawa mereka tidak akan diapa-apakan melaui sikap tolak ansur orang Melayu.
NUR SYAFFIQAH SYAZZA BINTI AZLI
NOREEN NARATISHA BINTI MOHAMED RINA
ABDUL WAHAB BIN MUSA
AMIR BIN TOMIN
1.1 Tautan Perulangan
1.2 Tautan Kolokasi
1.3 Tautan Penghubung Ayat
1.1 Tautan Perulangan
i. Rujukan

iii.Penggantian

ii. Ellipsis

iv. Leksikal

v.Parafrasa

vi.Paralelisme

vii. Struktur dan Makna Sama

Tapi penguasaan bahasa Melayu oleh
kaum itu
di kawasan kampung lebih baik. Malah kita rasa bangga kerana
mereka
berusaha bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul
i. Tautan Perulangan Rujukan

Rujukan ganti nama diri, tunjuk dan bandingan.
Rujukan ganti nama diri
Rujukan tunjuk
Jika dibandingkan dengan keturunan kaum bukan bumiputera,
kaum satu
lagi lebih ramai bermastautin dan menetap di Asia Tenggara ini. Tetapi kaum
itu
di Malaysia, tidak sama sikap dan semangat kenegaraannya…

ii.Tautan Perulangan Penggantian
Penggantian kerjaan
Percaya atau tidak kalau dikatakan generasi muda kaum bukan Melayu banyak yang tidak tahu
bertutur
dalam bahasa Melayu dengan betul. Jawapannya tidak pelik - sebab generasi tua kaum itu pun ada yang masih
tidak tahu

berbahasa
kebangsaan.

Penggantian klausa
Malah kita rasa bangga kerana
mereka

berusaha

bertutur

dalam bahasa Melayu

dengan betul.

Bagi mereka, guna bahasa pasar pun orang Melayu boleh faham


iii
.
Tautan Perulangan Ellipsis
Ellipsis kerjaan
Anak-anak berbilang kaum
diajar
menggunakan satu bahasa, belajar di bawah satu bumbung, bermain dalam satu kawasan sekolah.

Inilah formula yang tiada di negara kita
Ellipsis klausa
iv. Tautan Perulangan Leksikal
Tulisan saya tentang nama
Melayu
, orang
Melayu
bandar dan penghinaan terhadap
Melayu
dan Islam mendapat reaksi pembaca termasuk bukan
Melayu
. Terima kasih yang menyokong dan yang menghentam
v. Tautan Perulangan Struktur dan Makna Sama

Kata
Tulisan saya tentang nama
Melayu
, orang Melayu bandar dan penghinaan terhadap
Melayu
dan Islam mendapat reaksi pembaca termasuk bukan
Melayu
Tiada tujuan tulisan saya mahu
kaum-kaum
di Malaysia berpecah-belah. Saya hanya ingin mengingatkan yang perpaduan
kaum
di negara ini semakin longgar.


Frasa
Tapi penguasaan
bahasa Melayu
oleh kaum itu di kawasan kampung lebih baik. Malah kita rasa bangga kerana mereka berusaha bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. Hal ini jauh berbeza kalau kita mendengar pelat kaum itu bila
berbahasa Melayu
di kawasan pekan dan bandar.
Melalui asimilasi, kaum itu di negara jiran kita boleh
berbahasa tempatan
dengan fasih. Kadang kala kita jadi tidak percaya mendengar dan melihat bahawa mereka bertutur
bahasa tempatan
tanpa rasa kekok
Perenggan 5 ( ayat 1 dan 2 ) menunjukkan tautan kolokasi antoniman, iaitu, “Percaya atau tidak kalau dikatakan generasi muda kaum bukan Melayu banyak yang tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. Jawapannya tidak pelik sebab generasi tua kaum itu pun ada yang masih tidak tahu berbhasa kebangsaan,”. Penggunaan istilah generasi tua dan muda ini menunjukkan pautan antara kedua ayat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kebergantungan makna ayat yang cuba disampaikan.

Tautan Kolokasi

Jadual 4 : TKS

Begitu juga rakyat keturunan kaum itu di negara jiran lain yang benar – benar menghayati semangat kenegaraan…
Mereka patuh kepada kedaulatan bahasa negara masing – masing.

Berdasarkan contoh ayat diatas, dapatlah dilihat bahawa bermastautin dan menetap itu membawa maksud ataupun sifat yang sama. Pada perenggan 13 ( ayat 1 dan 2 ) pula, kedua – dua ayat ini menunjukkan unsur tautan kolokasi sifat dimana terdapatnya kesinambungan antara frasa, “benar – benar menghayati semangat kenegaraan…”, dan mereka patuh kepada kedaulatan bahasa Negara masing – masing,”. “Semangat negara” dan “kedaulatan bahasa” ini menunjukkan suatu makna yang terangkum di mana antara rumpun dalam memiliki semangat kenegaraan adalah pertamanya dengan menghormati bahasa kebangsaan negara tercinta.

Perenggan 13 ( Ayat 1 dan 2 ) :


Berdasarkan Noraini Kasin ( 2003 ) dalam tesisnya yang bertajuk Aspek Tautan dalam Dokumen Lama menjelaskan bahawa tautan kolokasi sifat merujuk kepada keberadaan hubungan makna antara unsur tautan yang menjadi punca sifat dengan unsur sifat, atau unsur sifat daripada entiti punca sifat. Tautan jenis ini dapat direalisasikan di peringkat kata dan frasa.Contohnya:


Tautan Kolokasi Sifat

Jadual 3 : TKH

Perpaduan antara kaum hari ini semakin terhakis dan tergugat akibat permainan sentimen yang mempertikaian perkara – perkara asas dalam Pelembagaan Persekutuan.
Unit teks perenggan 2 ( Ayat 2 ) menjelaskan, “perpaduan antara kaum hari ini semakin terhakis ( hasil ) dan tergugat akibat permainan sentimen ( punca ) yang mempertikaian perkara – perkara asas dalam Pelembagaan Persekutuan. Hal ini menunjukkan bahawa, terdapat tautan kolokasi hasil pada ayat dan frasa di atas bagi menunjukkan kesinambungan antara kedua ayat tersebut bermula pada punca dan hasil, iaitu perkara yang terjadi pada kemudiannya setelah penyebabnya ditemui.Perenggan 2 ( Ayat 2 ) :

Noraini Kasin ( 2003 ) dalam tesisnya yang bertajuk Aspek Tautan dalam Dokumen Lama mengetengahkan bahawa tautan ini melibatkan keberadaan hubungan makna unsur tautan yang satu menghasilkan yang lain, atau antara unsur yang dihasilkan oleh sesuatu entiti semantik. Tautan ini dapat dilihat tautannya mencakupi kata dengan kata, dan frasa dengan frasa. Contohnya:


Tautan Kolokasi Hasil

Tautan kolokasi kehiponiman berdasarkan Noraini Kasin ( 2003 ) dalam tesisnya yang bertajuk Aspek Tautan dalam Dokumen Lama pula merujuk kepada keberadaan hubungan makna unsur yang bertaut di peringkat superordinat, dengan ordinatnya, atau antara hiponim atau termasuk meronimi, iaitu hubungan unsur yang sebahagian dengan unsur yang menyeluruh. Unsur-unsur linguistik didapati wujud dari peringkat terendah sehinggalah ke peringkat ayat.


Tautan Kolokasi Kehiponiman

Jadual 2 : TKA

Percaya atau tidak kalau dikatakan generasi muda kaum bukan Melayu banyak yang tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul.
Jawapannya tidak pelik sebab generasi tua kaum itu pun ada yang masih tidak tahu berbhasa kebangsaan.Perenggan 5 ( Ayat 1 dan 2 ) :


Berdasarkan Noraini Kasin ( 2003 ) dalam tesisnya yang bertajuk Aspek Tautan dalam Dokumen Lama tautan kolokasi antoniman bermaksud hubungan keberadaan unsur tautan yang bercirikan makna berlawanan. Tautan ini dapat dilihat daripada unsur linguistik di peringkat frasa, kata dan klausa. Contohnya:


Tautan Kolokasi Antoniman

v. Tautan Perulangan Struktur dan Makna Sama
Tulisan saya tentang nama
Melayu
, orang
Melayu
bandar dan penghinaan terhadap
Melayu
dan Islam mendapat reaksi pembaca termasuk bukan
Melayu
Kata
Frasa
Tapi penguasaan
bahasa Melayu
oleh kaum itu di kawasan kampung lebih baik. Malah kita rasa bangga kerana mereka berusaha bertutur dalam
bahasa Melayu
dengan betul. Hal ini jauh berbeza kalau kita mendengar pelat kaum itu bila
berbahasa Melayu
di kawasan pekan dan bandar
vi. Tautan Perulangan Parafrasa

Tujuan utama topik itu
dibangkitkan bukan untuk mengkritik sesiapa tetapi untuk mengingatkan. Perpaduan antara kaum hari ini semakin terhakis dan tergugat akibat permainan sentimen yang mempertikaikan perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan
i. Tautan Kolokasi Antoniman
Percaya atau tidak kalau dikatakan
generasi muda
kaum bukan Melayu banyak yang tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul.
Jawapannya tidak pelik sebab
generasi tua
kaum itu pun ada yang masih tidak tahu berbhasa kebangsaan

ii. Tautan Kolokasi Hasil
Anak – anak berbilang kaum diajar menggunakan satu bahasa,
belajar di bawah satu bumbung,
bermain dalam satu kawasan sekolah.
Bila masuk universiti,
tidak rasa kekok bergaul.

1.2 Tautan Kolokasi
i.Kolokasi antoniman
ii.Kolokasi kehiponiman
iii.Kolokasi hasil
iv.Kolokasi sifat
iii. Tautan Kolokasi Sifat
Begitu juga rakyat keturunan kaum itu di negara jiran lain yang benar – benar menghayati
semangat kenegaraan

Mereka patuh kepada
kedaulatan bahasa negara
masing – masing.


Kaum bukan pribumi di sana begitu akur dan setia
mendaulatkan bahasa
kebangsaan masing-masing.
1.3 Tautan Penghubung Ayat
i.Penghubung Ayat Tambahan
ii.Penghubung Ayat Tentangan
iii.Penghubung Ayat Sebab-Musabab
iv.Penghubung Ayat Waktu
v.Penghubung Ayat Terusan

i.Tautan Penghubung Ayat Tambahan
Tapi penguasaan bahasa Melayu oleh kaum itu di kawasan kampung lebih baik.
Malah
kita rasa bangga kerana mereka berusaha bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul
ii. Tautan Penghubung Ayat Tentangan
Kaum bukan pribumi di sana begitu akur dan setia mendaulatkan bahasa kebangsaan masing-masing.
Di Malaysia keadaan
sebaliknya
yang berlaku

iii.Tautan Penghubung Ayat Sebab-Musabab
Perpaduan antara kaum hari ini semakin terhakis dan tergugat
akibat
permainan sentimen yang mempertikaikan perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan
iv.Tautan Penghubung Ayat Waktu
Bila masuk universiti, tak rasa kekok bergaul.
Jadi
tidak timbul masalah penggunaan bahasa pertuturan berlainan, tiada masalah perbezaan budaya yang ketara
v.Tautan Penghubung Ayat Terusan
Kalau hanya ada satu sistem sekolah kebangsaan yang digunakan, mungkin masalah perkauman sekarang tidak terjadi.
Melalui satu bahasa,
semua orang boleh saling memahami
i.Penerimaan Tinggi
ii.Penerimaan Rendah
iii.Penerimaan Tahap Kebolehbacaan
“Tulisan saya tentang nama Melayu, orang Melayu
bandar
dan penghinaan terhadap Melayu dan Islam mendapat reaksi pembaca termasuk bukan Melayu”
Penggantian nominal atau namaan
Sekarang seolah-olah begitu kuat sikap tidak peduli kepada bahasa kebangsaan
.
Lihat
fenomena ini
dalam sektor awam mahupun swasta

Dulu

tak ada siapa yang terang-terang berani mempersoal dan menghina kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam dan kedudukan Raja-raja yang sepatutnya bukan Melayu pun mesti menghormatinya.


Sekarang
semua sudah berubah dan berbeza
Full transcript