Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kratke knjizevne forme

No description
by

Marija Obadovic

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kratke knjizevne forme

Кратке књижевне форме Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању дипломски рад Ментор Проф. др Сунчица Денић Михаиловић Студент Марија Обадовић бр. индекса 155/07 Врање, 2013. Појам - Терминско одређење - Сличност / разлике међу врстама - Кратке књижевне форме - форме усмене књижевности - Место кратких књижевних форми у систему књижевних родова и врста - Дефиниција Врсте - Пословице - Питалице - Загонетке - Бројалице - Разбрајалице - Брзалице - Ређалице - Успаванке - Ташунаљке и цупаљке - Лазаљке - Мит - Легенда - Виц - Анегдота - Басме - Клетве и заклетве - Благослови - Здравице Пословице Питалице Загонетке Бројалице Разбрајалице Брзалице Ређалице Успаванке Ташунаљке и цупаљке Лазаљке Мит Легенда Виц Анегдота Басме Клетве и заклетве Благослови Здравице - Порекло
- Порекло термина
- Сакупљачки рад Вука Стефановића Караџића
- Тематика
- Економија речи
- Употребна вредност, језик, стилске фигуре
- Пословица као саставни део других књижевних врста
(песма, приповетка, басна)
- Пословица у ауторкој књижевности - Запостављеност
- Дефиниција
- Сличности и разлике са пословицама
- Тематика
- Композициони склоп
- Питалица као скраћена анегдота или басна - Постанак и бележење
- Дефиниција
- Сличности и разлике са пословицама
- Дијалошка форма
- Стилске фигуре
- Тематика
- "модерна загонетка"- Урош Петровић,
Душан Поп Ђурђев - Дефиниција
- Употреба - Дефиниција
- Брзалице као
логопедске вежбе - Форма
- Функција - Дефиниција
- Порекло
- Тематика
- Ауторске успаванке
Јована Јовановића Змаја - Сврха
- Карактеристични стихови
- Змајеве ташунаљке
- Змајеве тепалице - Сврха
- Карактеристични стихови - Дефиниција
- Грчка и римска митологија
- Српски мит - Косовски мит - Дефиниција
- Сличности и разлике са митом
- Порекло
- Тематика
- Подела - Дефиниција
- Комика у вицу
- Тематика - Дефиниција
- Типски јунак у анегдотама
- Сличности са новелом
- Разлике са легендом
- Савремена анегдота - Дефиниција
- Монолошка форма - Дефиниција клетве
- Клетва у народној
епској песми
- Дефиниција заклетве - Дефиниција
- Благослов у народној
епској песми
- Сврха - Дефиниција
- Хумор
- Улога говорника
у здравицама - Сврха
- Форма Закључак ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!
Full transcript