Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сурагчдын судалгааны дүгнэлт:

No description
by

batkhuu byambaa

on 15 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сурагчдын судалгааны дүгнэлт:

Сурагчдын судалгааны дүгнэлт:


Багш та миний хүсэл сонирхол хэрэгцээн дээр хамгийн сайн сургалт арга зүйгээрээ сүүлийн үеийн сургалтын орчинд намайг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.

Илтгэл бичих үндэслэл нь:
Эх орон ч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан эрүүл иргэнийг төлөвшүүлэхэд багшийн мэргэжил ур чадварт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэн ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх гэсэн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бид ч гэсэн хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж энэхүү илтгэлээ бичихийг зорилоо.

Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа

Энэ биеийг ээж аав минь заяасан авч
Эрдэм зааж хүн болгосон нь таны минь хичээл
Эрхшээж өнөөдөр би жигүүр дэлгэсэн нь
Эрт сурсанаа хойчдоо өвлүүлсэн таны минь зүтгэл шүү!

1. Н. Амарбаясгалан “ Хорвоод амьдрах ганцхан боломж, харин яаж ......” УБ 2010 он
2. “Багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх арга зам”
судалгаа шинжилгээний ажил зөвлөмж Өмнөговь, Гурвантэс 2011 он
3. “ Багшийн харилцааны ёс зүй ” судалгаа шинжилгээний ажил Өмнөговь, Гурвантэс 2012
4. “ Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр ” УБ 2013
5. Данида хөдөөгийн сургуулийн хөгжил УБ 2009
6. Данида “ news ” УБ 2008 он
7. Ш. Ичинхорлоо “ Сургалтын арга” УБ 2006
8. Ш. Ичинхорлоо “ Хүүхдийн хөгжил ” УБ 2008
9. Ш. Ичинхорлоо “ Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажлын үндэс ” УБ 2003
10. С. Ренчинхорлоо “ Сурган хүмүүжүүлэх илтгэл бичих зөвлөмж ” Даланзадгад 1997он
11. “ Сургалтын арга зүй ” илтгэл сургалтын материал УБ 1999
Ном зүй
Иймээс бид судалгааны шинэ хэлбэр аргыг ашиглах саналыг дэвшүүлж байна. Энэ нь сурагчдаа танихад хялбар багшид тодорхой зорилго чиглэл тогтоож өгсөн зэрэг ач холбогдолтой хүүхэд судлах арга зүй юм.
Хичээлийн оролцоогоор нь:
Хүүхэд бүрийн онцлогийг нь нээн илэрүүлэхийг хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг харах тойргоор үзүүллээ
Дэвшүүлж буй шинэлэг санаа, арга зүй:
Нийгэмших талаас нь авч үзвэл хүүхэд бүрийг оролцоогоор нь нээн илэрүүлэхийг хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг харах тойргоор үзүүллээ.
Нэгдсэн дүгнэлт
Сурагчдаас авсан судалгаа

Судалгааны хэсэг
Багш нараас авсан судалгаа
Фокус бүлгийн нээлттэй асуулга,
асуулга /хаалттай,нээлттэй/, статистик боловсруулалт хийх, хичээл судалгааны ажиглалтын арга, ярилцлагын арга

Судалгааны арга:
Зорилт:
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум


Илтгэл
Сэдэв: Хүүхэд нэг бүрийн онцлогийг нээх арга зүй

Манхй багийн гишүүд:
Ц.Уламбаяр
Л.Дамдинжав
Д. Саймаа
Г.Цогзолмаа
Ч.Баттогтох
М.Нямцэцэг
Ш.Буниа
2013 он
Хүүхдийн хэрэгцээ сонирхолд нь тулгуурлан сургалтын эрүүл, таатай орчинд хичээл сургалтаа зохион байгуулах нь хүүхдийн хөгжил төлөвшилд асар их нөлөөтэй байна.
Эцэг, эхээс авсан
судалгааны дүгнэлт:

Хүүхдээ тал бүрээс нь судалж хүсэл сонирхолд нийцүүлэн сургалтын таатай орчинд сургалтаа зохион байгуулах, хүүхэд бүрийн онцлогийг нээж хөгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг нь судалгаанаас ажиглагдаж байна.

Багш нараас авсан судалгааны дүгнэлт


Хүүхдийн хөгжил гэж юу вэ? гэдгийг судлаачид чухалд үзэн өөр
өөрийн тодорхойлолтыг өгсөн байдаг.
АНУ_ын сэтгэл зүйч
Грейс Крайг
:
Хөгжил бол өөрчлөлт. Өөрчлөлт нь хүний бие махбодь сэтгэц зан байдал харилцаа гэх зүйлд нэгэн зэрэг хамтдаа гардаг.
Өөрчлөлт нь нэг талаас биологийн процесс, нөгөөтэйгүүр орчны
нөлөөтэй явагддаг байна. Хүүхдийн хөгжлийг судлахын гол зорилго бол түүний хөгжлийн олон талыг бүрэн танин мэдэж удирдан залах явдал юм гэж тодорхойлсон.
Онолын үндэслэл ба судлагдсан байдал:
Хүүхэд нэг бүрийн онцлогийг нээх арга зүйг багш нартаа
түгээн дэлгэрүүлэх

Илтгэлийн зорилго:
Хүүхэд, хөгжил
сургалт, орчин
хүүхдийн онцлог

Т
үлхүүр үг:

Хүүхдийн хөгжлийн олон талыг бүрэн таньж хувийн онцлогийг сайтар судлах, хүүхдэд байгаа сайн сайхан үр хөврөлийг нээн илрүүлж, тэтгэн хөгжүүлэхэд багшийн хүнлэг үзэл хандлагын мөн чанар оршино.

Хураангуй:

Багш: Сурагчийнхаа онцлог хүсэл сонирхолд нийцүүлэн урам зориг өгч итгэл үнэмшлийг нь бадрааж сургалтаа зохион байгуулах

Суралцагч: Миний хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж сургалтаа зохион байгуулах
Эцэг эх
: Миний хүүхдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцүүлэн сургалтаа зохион байгуулах
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судлах хэрэгцээ шаардлага
Хүүхдийн онцлогийг нэг бүрчлэн судалснаар ямар чадвар чадамж, хүмүүжил төлөвшлийг олж байгаа, мэргэжлээ зөв сонгох, ирээдүйд ахуй амьдралаа оновчтой төлөвлөхөд нь чухал нөлөөтэй, нээлттэй ил тодоор харж болно. Иймээс бид судалгааны шинэлэг хэлбэр аргыг ашиглах саналыг дэвшүүлж байна. Энэ нь сурагчдаа танихад хялбар багшид тодорхой чиглэл тогтоож өгсөн зэрэг ач холбогдолтой хүүхэд судлах арга зүй юм.
Үгийн дэнлүү асааж
Өөрийгөө гэрэлтүүлж байгаа
Хойчийн төлөө ирээдүйгээс айлчилсан
Номун элч та бүгдийнхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая
Багш суралцагч, эцэг, эхээс судалгаа авч нэгтгэн дүгнэх
Хүүхэд нэг бүрийн онцлогийг судлах,арга зүйг боловсруулах, Багшийн арга зүйг судлах,
сэдэвтэй холбоотой онолын
материал цуглуулж уншиж судлан, дэвшүүлж буй шинэлэг арга санаа, арга зүйг санал болгох
Хүүхдийг нэг бүрийг хэрхэн хөгжүүлбэл зохих вэ?
1. Хүүхэд нэг бүрийн хийж байгаа үйлдэл болон хүсэл сонирхолыг нь судлах-60%
2. Нэмэлт давтлага, хөгжүүлэх сургалт-31%
3. Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх газар-5%
Энэ онолын үндсэн дээр хүүхдийн хувийн онцлогийг сайтар судлах, хүүхдэд байгаа сайн сайхан чанарыг нээн илрүүлж, тэтгэн хөгжүүлэхэд багшийн уйгагүй хөдөлмөр, бүтээлч чанар зайлшгүй шаардлагатай. Иймээс хүүхдээ хөгжүүлье гэвэл хүүхэд нэг бүрийн онцлогийг судлах, нээх явдал юм
.
хэ
Чин
й-67%
дэ
Т
уу
Full transcript