Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

presentatie scriptie

No description
by

Maarten van der Velde

on 18 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of presentatie scriptie

probleemstelling
hoofdvraag
onderzoeksopzet & -methodiek
meer sociale media
meer vraagsturing
scriptie Maarten van der Velde, MCD 8 30 augustus 2012
onderzoek naar het effect van sociale media op de invloed van bewoners op hun leefomgeving
puberen en loslaten!
wat is het effect van sociale media op de invloed van bewoners op hun leefomgeving?
van aanbodgericht...
...naar vraaggestuurd
?
van wantrouwen, onbegrip en onwetendheid tussen burgers en overheden
...meer sociale media
theorie invloed
leefomgeving & leefbaarheid
verschillende menselijke en omgevingskenmerken, bron: RIVM, 2003
invloed, schaal, afhankelijkheid
vergroten van invloed
roos van Leary, bron: wikipedia
Covey's cirkel van invloed en betrokkenheid bron: http://123management.eu
PURPOSE!
theorie samenwerking
samenwerking & invloed
sleutel tot meer invloed is samenwerking
participatie
oorzaak en gevolg
theorie sociale media
wat zijn sociale media?
effecten sociale media 1
actualiteit, snelheid, directheid
groot bereik door olievlekwerking of sneeuwbaleffect
mogelijkheid tot interactie (gevraagd of ongevraagd)
egaliserend door openbare en onbeperkte toegankelijkheid en populariteit
openheid en meetbaarheid
effecten sociale media: horizontalisering
Het social media prisma bron: sociale-media-prisma.ethority.de
door sociale meida verschuift de macht van de top naar velen aan de basis bron: youtube.com Kony 2012
Handelen overheden versus kenmerken sociale media, bewerkte bron, Schreurs, 2011
sociale media: groot indirect effect op mate van invloed
Conceptueel kader
Hypothesen
1. sociale media leiden tot een machtsverschuiving richting bewoners

2. sociale media verlagen het niveau van stress en emotie onder bewoners

3. sociale media helpen bij het ontstaan van een informele democratische laag tussen lokale overheid en bewoners

4. sociale media leiden tot horizontalisering, het overbruggen van de kloof tussen professionals en bewoners

5. sociale media stimuleren samenwerking tussen bewoners en professionals

6. sociale media helpen het ontstaan van wederzijdse afhankelijkheid tussen bewoners en professionals

7. sociale media helpen het scheppen van de juist voorwaarden waaronder mensen gebruik maken van de mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun leefomgeving
5 casussen, 11 respondenten
bestuderen context
spreiding variabelen: initiatief, schaal, nieuw/bestaand, doelgroep
data-triangulatie
wollefoppengroen
Kleverlaanzone
Hollands Goed
Mauveplein
IJsclub Kralingen
analyse-uitkomsten
toetsing hypothese 1
1. sociale media leiden tot een machtsverschuiving richting bewoners
niet verworpen
toetsing hypothese 2
2. sociale media verlagen het niveau van stress en emotie onder bewoners
niet aangetoond
toetsing hypothese 3
3. sociale media helpen bij het ontstaan van een informele democratische laag tussen lokale overheid en bewoners
verworpen
toetsing hypothese 4
4. sociale media leiden tot horizontalisering, het overbruggen van de kloof tussen professionals en bewoners
niet verworpen
toetsing hypothese 5
5. sociale media stimuleren samenwerking tussen bewoners en professionals
niet verworpen
toetsing hypothesen
6. sociale media helpen het ontstaan van wederzijdse afhankelijkheid tussen bewoners en professionals
niet aangetoond
toetsing hypothesen
7. sociale media helpen de juiste voorwaarden te scheppen waaronder mensen gebruik maken van de mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun leefomgeving
niet verworpen
Bestuurlijke indeling Nederland:
rijk
provincie
(deel)gemeente

huishouden/persoon
informele structuur via sociale media:
'buurtburgemeester' ?
'straatvertegenwoodiger' ?
conclusies
directe effecten van sociale media
wat is het effect van sociale media op de invloed van bewoners op hun leefomgeving?
hoofdvraag:
snelheid en urgentie: door openheid, directheid en visueel karakter


emotionalisering en awareness: snellere emoties waardoor alertheid maar ook angst en korte termijnoriëntatie


democratisering: door transparantie en de macht van het getal


persoonlijke betekenis en betrokkenheid: door zichtbaarheid individuele bijdrage
indirecte effecten van sociale media
verbreding deelname: door laagdrempeligheid vergroting van capabilities


toegenomen samenwerkingsbereidheid: door transparantie, democratisering en het zichtbaar worden van individuele bijdragen


horizontalisering: door transparantie, kennisuitwisseling en urgentie maar mogelijk belemmering door emotionalisering en snelheid (waardoor korte termijn oriëntatie)


sociale cohesie: door faciliteren van ontmoetingen of ontstaan van een virtuele gemeenschap (bij nieuwbouwprojecten)
conclusies
conclusies
conclusies
sociale media maken vraaggestuurd werken en invloed uitoefenen op je leefomgeving nu makkelijker dan ooit!
bewoners: puberen! professionals: loslaten!
aanbevelingen voor de praktijk
Algemene aanbevelingen:
1.Zoek de urgentie of de gemeenschappelijke drijfveer
2.Maak het visueel, levend en up-to-date!
3.Wees transparant!
4.Koppel een forum aan een gericht onderwerp!
5.Zorg voor goede techniek of maak gebruik van wat al bestaat!

Aanbevelingen voor professionals
1.Ik gebruik sociale media.. dus ik besta: maar.. wie A zegt.. moet ook B zeggen!
2.Keep It Short & Simple en SMART!
3.Toon betrokkenheid!
4.Wees er als vriend! Heb vertrouwen!
5.Maak ruimte voor het onverwachte! Wees flexibel!
6.Sociale media zijn sociaal. Communiceer zelf!
7.Overwin je angst en tel tot tien!

Voor bewoners:
1.Samen sterk! Werk samen met elkaar én met professionals!
2.Denk niet ‘de gemeente’ maar denk die ‘persoon’.
3.Wees serieus!
4.Puber en houd vol!
aanbevelingen voor vervolgonderzoek
1. hebben sociale media invloed op de mate van 'woonstress'?

2. wat is het effect van emotionalisering door sociale media op het verloop en de effectiviteit van gebiedsontwikkeling?

3. leiden sociale media tot meer zelforganisatie of burgerinitiatieven en waar hangt dit van af?

4. helpen sociale media bij de vorming van een informele democratische laag tussen lokale overheid en bewoners?

5. kunnen sociale media een rol spelen in het vergroten van de invloed van werknemers op hun werkomgeving en voor ondernemers op hun bedrijfsomgeving?
kloof bewoners - professionals
horizontalisering noodzakelijk!
objectief beeld van de rol van sociale media
door transparantie en egalitarisme en kennispopularisatie
inhoud wordt door gebruikers gemaakt, gedeeld en beïnvloed
invloed op je leefomgeving vergroot je leefbaarheid
Full transcript