Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perdorimi dhe rendesia e hidrokarbureve

No description
by

tea mullaj

on 9 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perdorimi dhe rendesia e hidrokarbureve

Objektivat e projektit
:
Perdorimi dhe rendesia e hidrokarbureve
Të përcaktojme sakte rendesine e hidrokarbureve
Të njohim përdorimin e tyre
Të njihemi me llojet e hidrokarbureve
Të jemi ne gjëndje të perceptojmë klasifikimin e hidrokarbureve


Ç’JANE HIDROKARBURET ?
Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimisë organike , dhe janë komponime të përbëra prej dy komponentave kryesorë
Hidrogjen
Karbon
Hidrokarburet janë burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje e frutave , karotës në përbërjen e vajit
të bimëve të larta, po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazit nëntokësor.

Hidrokarburet janë një nga burimet më të rëndësishme energjitike të tokës. Mbizotërues të përdorimit të hidrokarbureve është si një burim i djegshëm i karburantit.
Në formën e tyre të ngurtë, hidrokarburet marrin formën
e asfaltit.
Disa nga hidrokarburet :
Metani dhe etani janë në gjëndje të gaztë në temperaturat normale dhe nuk mund të jenë te lëngshëm .
Propani dhe butani jane lengje te lehte
Pentani është i lëngshëm në temperaturën normale, që zakonisht përdoret në kimi dhe industri si një lëndë pa erë të fuqishme.
Heksani është gjithashtu është një tretës jo-polar, jo-aromatik, , si dhe një pjesë e rëndësishme e zakonshme e benzinës.
Halotani është një derivat i hidrokarbureve halogjene, i cili përdoret zakonisht si një anestetik.Përdoret për induksionin dhe mirëmbajtjen e anestezisë së përgjitshme. Për më tepër, kjo drogë në mënyrë efektive ul eksitimin jonormal në tru. Efektet anësore të përdorimit të kësaj droge përfshijnë: rritje anormale në temperaturë, dëmtim të mëlçis dhe arrestin kardiak.

Disa nga rreziqet e perdorimit te hidrokarbureve:
Kanceri. Për disa hidrokarbure të halogjenuar alifatikë (p.sh., kloroform dhe tetrakloruri i karbonit) janë dhënë dëshmi eksperimentale të karcinogjenimit shumë kohë më parë. Disa hidrokarbure të halogjenuar alifatikë gjithashtu shfaqin veti mutagjenike dhe teratogjenike. 

Depresioni i sistemit nervor qendror (CNS) është efekti më i shquar akut i shumë hidrokarbureve alifatikë të halogjenuar. Dehja (të dehurit) dhe ngacmimi duke kaluar në narkozë është reagimi tipik, dhe për këtë arsye shumë prej kimikateve në këtë grup janë përdorur si anestetikë. Efekti narkotike varion: një përbërës mund të ketë efekte shumë të theksuara narkotike, ndërsa një tjetër është narkotik në mënyrë të dobët.Komponime të tilla si klorur metili dhe brom metili, si dhe komponimet e tjera të bromit ose jodit japin efekte në sistemin nervor qendror nuk qe mund të përshkruhen thjesht si depresioni i sistemit nervor, pasi simptomat mund të jetë ekstreme dhe të përfshijnë dhimbje koke, të përziera, të dridhura, vështirësi në të folur, shqetësime vizuale, konvulsione, paraliza, mani apo plogështi. Efektet mund
të jetë të gjata e të qëndrueshme, me një rimëkëmbje
shumë të ngadaltë apo mund të ketë dëmtime të
përhershme neurologjike.

Benzina
Benzina është një substancë shumë toksike e përbërë kryesisht nga hidrokarburet të cilat kane shkalle toksiciteti të ndryshme.
Benzina përmban rreth 150 substanca kimike, shumica e këtyre kimikateve te permbajne : Toluen, Etilbenzen dhe Xylene.
Këto janë të njohura zakonisht si komponimet BTEX dhe janë jashtëzakonisht toksike. EPA dhe OSHA imponojne dhe monitorojne rregullore të rrepta për të reduktuar rastet e ekspozimit te benzinës ne mjedis apo ne afersi te qendrave te banuara .
Gazi natyror
Gazi natyror është një burim i karburantit i përbërë kryesisht nga metani. Ai është gjetur shpesh që lidhet me karburantet fosile të tjera, në shtretërit e qymyrit, si metanet clathrates dhe është krijuar natyralisht në një proces biologjik nga “organizmat metanogjenike” në mjedise të tilla si moçale, vende grumbullimi mbeturinash dhe këneta.
Gazi ndizet shumë shpejt dhe kur digjet në mënyrë efektive, jep një sasi jashtëzakonisht të madhe energjie!
Disa nga nënproduktet e vlefshme që dalin nga procesi i përpunimit përfshijnë: butanin, etanin, pentanin, propanin si edhe disa hidrokarbure me peshë molekulare të lartë, squfurin, dhe në disa raste, heliumin dhe azotin
Gjatë rafinimit te gazit, veçohen disa hidrokarbure dhe shiten veç e veç, përfshirë propanin, butanin, dhe sulfidin e hidrogjenit, që përdoret për të prodhuar squfur
Gazi natyror vazhdon të luajë një rol gjithnjë e më të madh në përmbushjen e nevojave tona të zgjeruara për energji. Aftësia jonë për ta rafinuar dhe shfrytëzuar në mënyrë më efikase do të na ndihmojnë për të na siguruar një jetë më të mirë duke pasur parasysh fushat e “mbi-ngarkuara” të naftës.
Procesi i ndarjes se ujit nga hidrokarburet e ndryshme !
Full transcript