Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BE COOL! 2014

No description
by

Alieke van Dijk

on 9 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BE COOL! 2014

Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontdekkend Leren
BE COOL! op school
Deelstudie 1 - Differentiatie in ondersteuning
Najaar 2014
Effectiviteitsevaluatie
Probleemdefinitie
Hoogbegaafde leerlingen...
* wordt minimale mogelijkheden geboden om hun talenten maximaal te ontwikkelen;
* worden uit de klas gehaald voor aanvullende (individuele) werkzaamheden;
* worden hierbij veelal aan hun lot overgelaten en ontvangen weinig tot geen feedback.
Cognitief
Sociaal
'Plafond'
Demotiverend
Uitsluiting
Samenhang ontwikkeling:
(hoog)begaafde, gemiddelde
en ondergemiddelde leerlingen.
Doel
BE COOL! - project
Ontwikkelen van een leeromgeving, op basis van...
* Onderzoekend leren
* Ontwerpend leren
* Gedifferentieerd leren op basis van taak en ondersteuning
* Samenwerkend leren in homogene én heterogene groepen
Jigsaw methode
"Ontwerp een huis op de maan"
Pilotstudie


Leerlingen hebben 'instapinformatie'
nodig om de opdracht te contextualiseren.Grote verschillen tussen competentieniveaus.

Hoger competentieniveau =
* minder ondersteuningsverzoeken;
* minder noodzaak aanvullende ondersteuning;
* abstractere ondersteuning afdoende.
In hoeverre verschilt het gebruik van ondersteuning
tijdens een onderzoekend leren opdracht
tussen kinderen van verschillende competentieniveaus?
+
+
=
=
"Zwaartekracht en de Dampkring"
Methode
* 479 leerlingen
* 10 tot 12 jaar
* 7 basisscholen in Lelystad


* CITO-leerlingvolgsysteem

Bovengemiddeld
Gemiddeld
Ondergemiddeld
Motivatie / self-efficacy
Voortoets - Natoets - Retentietoets
* Conceptuele kennis
* Toepassing in gelijke context
* Toepassing in afwijkende context
Motivatie en kennistoetsing
Resultaten
Proces
Kennis
Hints
* Hints bekeken
* Hints opgevolgd
Bovengemiddeld > Gemiddeld > Ondergemiddeld
Experimenteren
* Aantal verschillende experimenten
* 'Meest informatieve' experimenten
Bovengemiddeld > (Onder)gemiddeld
Ondersteuning > Geen ondersteuning
Motivatie
Uitgangspunt
Uitgangspunt
Deelstudie 2 - Gelijkwaardige samenwerking
Alieke van Dijk, Tessa Eysink & Ton de Jong
Pilotstudie
Design
* Natuurlijke samenwerking van kinderen verloopt veelal ongestructureerd.
* Enkelvoudige ondersteuning, zoals rolverdeling, heeft hier weinig invloed op.
* De dialoog bestaat voornamelijk uit oppervlakkige besluitvorming.

* Inhoudelijk
* Input van de partners
Ondersteuning van het samenwerkingsproces
Ondersteunde conditie
Niet-ondersteunde conditie
Informatie verzamelen
over expertise
in homogene expertgroepen
Informatie verzamelen
over expertise
in homogene expertgroepen
Delen van de informatie
Ontwerpen "Huis op de maan"
Ontwerpen "Huis op de maan"
Delen van de informatie
inclusief ondersteuning
BE COOL! leeromgeving
Leren van elkaar
'Mixed-ability' samenwerking alleen voordelig voor kinderen met een lager ability-level?
Elk kind kan in principe profiteren van
mixed-ability samenwerking.

* Proces van uitleg geven
* Proces van uitleg ontvangen
* Social interdependence Het gedrag van elk groepslid beïnvloedt het
groepsproces.

* Individual accountability Elke partner is verantwoordelijk voor de
eigen prestaties én die van de groep.

* Promotive interaction Het samenwerkingsproces kan profiteren
van aanmoediging en ondersteuning van
partners.

* Social skills Elk groepslid moet over sociale
vaardigheden beschikken, en ze kunnen
gebruiken.

* Evaluation De groepsleden moeten gezamenlijk het
samenwerkingsproces evalueren.
* Beantwoording onderzoeksvragen
Bovengemiddeld > Gemiddeld > Ondergemiddeld
Data analyse
* Kennistoets eigen expertise* Open recall toets andere expertises

* Video-opnames samenwerking

* Gezamenlijke huisontwerpen
Kennisvragen
Toepassingsvragen
Experimentele conditie Controle conditie


* Jigsaw samenwerking * Individueel
* Onderzoekend leren * Traditioneel onderwijs
* Ontwerpend leren
* Differentiatie in
type opdracht en
ondersteuning
* Ondersteuning van de
samenwerking


* 34 basisscholen
* 3000 leerlingen

* Kennis?
* Sociale inclusie?
Full transcript