Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LAVA päätöksenteossa

LAVAn soveltaminen päätöksenteossa esimerkin valossa
by

Hanna Pulkkinen

on 25 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LAVA päätöksenteossa

Lapsivaikutusten arviointi toimitilan hankkimisessa
Tiedon kerääminen
Vaikutusten tunnistaminen
Jotta vaikutukset voidaan tunnistaa, tarvitaan erilaista tietoa.

Esimerkiksi:
Ketkä käyttävät nykyistä tilaa?
Kuinka paljon toimintaa on?
Millaista toiminta on?
Mikä on tärkeää lapsille, nuorille ja perheille?
Mitä tietoa on olemassa?
Mistä saadaan uusi toimitila? Millaisia vaihtoehtoja on?
Miten eri vaihtoedot palvelevat lasten ja nuorten tarpeita?
Lasten ja nuorten mielipiteen selvittäminen
Aikaisemmat selvitykset ja kyselyt.
Uudessa selvittämisessä keskitytään niihin asioihin, jotka ovat lapsille ja nuorille tärkeitä.
Tavoitteena on saada selville heidän oma kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, millaisia vaikutuksia asialla on heidän elämäänsä.
Huomioitava ikä ja käytettävä siihen sopivia menetelmiä.
Syntyvät ideat ja ratkaisuvaihtoehdot on kirjataan muistiin.

Huom! Lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan, mutta päätöksen ei tarvitse olla sen mukainen.

Tiedon kokoaminen, vaikutusten kuvaaminen ja yhteenveto
Tiedot kootaan yhteen ja vaikutukset kuvataan käyttäen apuna esimerkiksi lomaketta.

Lomaketta käytettäessä joudutaan yksinkertaistamaan ja kiteyttämään kuvausta, mikä helpottaa eri ratkaisuvaihtoehtojen vertailua.

Yhteenvetovaiheessa analysoidaan kerättyä tietoa ja verrataan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia lasten/nuorten hyvinvoinnin tekijöihin.

Pyrkimyksenä on huomioida lapsen oikeuksien keskeinen sisältö.

Prosessi lyhyesti
Päätettiin hankkia uusi toimitila, koska vanhassa toiminnan jatkaminen mahdotonta.
Päätöksen tueksi hankittin erilaista tietoa ja selvitettiin myös lasten ja nuorten näkemyksiä.
Päätöksestä oli lapsille ja nuorille sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kielteisiä vaikutuksia lievennettiin suunnittelun aikana tehdyillä ratkaisuilla.
Vaikutukset on kuvattu valmisteluasiakirjoissa.
Päätöksestä tiedotettiin lapsille ja nuorille.
Päätöksen vaikutuksia seurataan seuraavan toimintakertomuksen yhteydessä
Asia tulee vireille
Tarkistuslista avuksi

Onko vaikutuksia:
lasten/ nuorten kokonaisvaltaiselle kasvulle, turvallisuuteen (fyysinen, psyykkinen ja hengellinen)
toimintaan tai mahdollisuuksiin osallistua?
mahdollisuuteen ilmaista mielipiteensä?
perheisiin (esim. taloudelliset vaikutukset)?
yhdenvertaisuuteen (erilaiset ja erilaisessa asemassa olevat lapset ja nuoret)?
Esimerkkitapaus:
Toimitilasta luopuminen ja uuden hankkiminen

Toimitilassa sisäilmaongelmia eikä korjaaminen ole taloudellisesti järkevää.
Asian selvittäminen aloitetaan.
LAVA -tsekkaus: Asialla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, koska he käyttävät toimitilaa.
Kerättyä tietoa toimitilan käytöstä ja käyttäjistä
Tila palvelee hyvin läheisellä asuinalueella asuvia.
Toimintaa on jokaisena päivänä viikossa.
perhekerhot
päiväkerhot
kokkikerhot
nuorten toiminta
nuorilla avaimet omaan tilaan (sovitut vastuuhenkilöt).
vapaamuotoista ja omaehtoista toimintaa.
Mistä tietoa saa?
Tilastot
Palautekyselyt
Toimintakertomukset
Työntekijät
Luottamushenkilöt
Lapset
Nuoret
Perheet
Verkostot
Toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten näkemyksiä
Perhe- ja päiväkerholaiset
Lastenohjaajien omat havainnot ja kysely perheille:
tärkeää toimitilan läheisyys, toiminnan jatkuvuus, turvallisuus, hyvät leikkitilat, ulkoilumahdolisuudet
Lasten tuottama tieto: piirtäminen aiheesta "Kiva kerho". Lastenohjaajat juttelevat kuvista lasten kanssa ja kirjaavat lasten ajatuksia.
Piirroksissa paljon kuvausta leikkimisestä, erityisesti ulkoleikkejä.

Keskustelutilaisuus nuorten kanssa
Tärkeintä on, että
"on meidän oma paikka, kuin olohuone"
"saadaan tulla, kun halutaan, olla rauhassa, soittaa musiikkia häiritsemättä muita, hengailla, keittää kahvit, monta huonetta jne."
"bänditila"
"kiva kalustus"
"ei haluttaisi luopua tästä nykyisestä!"
Tietojen kokoaminen ja analysointi
Päätöksen tueksi selvitettiin eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset ja muiden toimintamuotojen tarpeet.
Kartoituksen jälkeen löytyi uusi toimitila, joka päätettiin remontoida.
Remontointiin liittyvissä ratkaisuissa päätettiin huomioida:
lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeiset asiat
(mm. turvallisuus, leikki- ja liikkumismahdollisuudet, omaehtoinen toiminta, osallistumismahdollisuus mahdollisimman monelle, pienten koululaisten erityistarve)
lasten ja nuorten mielipiteet niin hyvin kuin mahdollista.


Kielteisiä vaikutuksia
vanhasta toimitilasta oli pakko luopua
nuorille erityisen vaikeaa luopua tutusta paikasta
tiloissa enemmän erilaisia käyttäjiä, joiden tarpeet myös huomioitava
toimitila on kauempana yläkouluista kuin vanha
joillekin perheille pidempi matka, osa jää kokonaan pois toiminnasta
Eri lasten ja nuorten ryhmien näkökulmia
Nykyinen toiminta on vakiintunutta ja hyvää, mutta tarve olisi vahvistaa alakouluikäisten iltapäivätoimintaa, koska paikkakunnalla ei ole riittävästi IP-kerhopaikkoja.

Mahdollisuus huomioida tämä tarve uuden toimipaikan myötä.

Kysely 1-3 luokkaisten vanhemmille yhteistyössä koulujen kanssa, jonka tuloksena tieto siitä, että erityinen tarve kohdistuu tietyn alueen koulujen läheisyyteen.

Myönteisiä vaikutuksia
Tilan sijainnista seurasi myönteisiä vaikutuksia niille lapsille ja perheille,
jotka asuivat lähellä uutta toimitilaa.
Lähikoulun 1-3 lk:n lapset saivat turvallisen paikan, johon voi tulla koulun jälkeen.

Tilan remontoinnissa päätettiin huomioida lasten ja nuorten edun kannalta keskeisiä asioita
päivä- ja perhekerholaisille
riittävästi leikkitilaa (tyhjää lattiatilaa)
liikunta- ja leikkikenttävälineet pihalle

nuorille
oma sisäänkäynti nuorten tilaan (omaehtoinen toiminta)
äänieristetty bänditila
nuoret mukaan kalusteiden hankintaan
LAVAn eteneminen päätöksenteossa
Esimerkki lapsivaikutusten arvioinnista

"Toimitilasta luopuminen ja uuden hankkiminen"
Päätöksestä tiedottaminen ja seuranta
Kun päätös on tehty, siitä tiedotetaan myös lapsille ja nuorille, joita se koskee.

Hyvään hallintotapaan kuuluu seurata ja arvioida, onko päätöksillä saatu aikaan niitä vaikutuksia, joita niillä on tavoiteltu.

On hyvä selvittää myös lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia heidän mielestään päätöksellä on ollut heidän elämäänsä.

Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä seuranta ja jälkiarviointi voi tapahtua esimerkiksi toimintakertomuksen yhteydessä.


Tiedotus lapsille ja nuorille
ja vaikutusten seuranta
Tilan hankintaa varten perustetussa työryhmässä oli nuorten ja perheiden edustajat, jotka tiedottivat työntekijöiden avustuksella prosessin eri vaiheissa tehdyistä päätöksistä.

Lopullisesta päätöksestä tehtiin tiedote. Sovittiin, että uuden tilan avajaisten yhteydessä kerrotaan myös suoraan lapsille ja nuorille, mitkä heidän toiveensa on voitu toteuttaa, ja mitä ei ole voitu toteuttaa.

Päätettiin kysyä seuraavissa toiminnan palautekyselyissä lasten ja nuorten mielipiteitä uudesta toimitilasta.
Nämä tulokset liitettiin osaksi toimintakertomusta.


Esityksen sisällöstä...

Antaa jonkinlaisen kuvan siitä, millaisia vaiheita ja asioita LAVA voi sisältää esimerkkitapauksen kaltaisessa päätöksessä.

Esimerkki ei ole kattava kuvaus LAVA-prosessista.
Full transcript