Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tall og algebra 8. trinn

En liten oppsummering om hva algebra går ut på
by

Juliane Mørkestøl

on 1 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tall og algebra 8. trinn

Tall og algebra En liten oppsummering Uttrykk med variabler Likninger Likninger Å løse likninger ved hjelp av pluss og minus Oppgaver Regning med bokstavuttrykk Alderen til Susanne Oppgaver Variabler Hvem regner riktig? Oppgaver Regel Talluttrykk Susanne vil kjøpe 3 sjokolader til 10 kr per stk og 3 sjokolader til 6 kr per stk.
Vi kan sette opp et talluttrykk for hva det koster:

3 (10 + 6)
Susanne tror hun må betale 36 kr tilsammen, mens Kjell tror hun må betale 48.

Hva må hun betale? Når det er flere regnearter i et talluttrykk, må vi
regne i denne rekkefølgen:

1: Parenteser
2: Gange og dele
3: Pluss og minus 1) 20 + 4 7

2) 2 (6 + 3) - 9

3) (4 + 4) + (23 - 8) Dersom Kjell er x år gammel, og Susanne er 3 år eldre.
Hvor gammel er Susanne hvis Kjell er 7 år?

Hvis vi tenker oss at x er et tall som står for alderen til
Kjell, så er alderen til Susanne:

x + 3

Bokstaven x er her et symbol for et tall
som kan variere. Vi sier at bokstaven
er en variabel. Hvis Kjell er 18 år, så er x = 18. Da er alderen til
Susanne:

18 + 3 = 21

Susanne er 21 år gammel. 1) Skriv et uttrykk for summen av y og 8.

2) Skriv et uttrykk for differansen mellom 9 og x.

3) Regn ut 3 + x når x = 5. Når vi skal løse likninger sammenligner vi begge
sidene av likhetstegnet:
3x = 12

For at det skal være likhet på begge sider, hvilket tall
må x ha?

a + 12 = 21

Hvilket tall må a være for at det skal være likt
på begge sider? Når vi skal løse likninger ønsker vi å finne ut hvilket
tall den ukjente må være, og da er det fint om vi kan
få løsningen på formen:

x =

Hvis vi legger til eller trekker fra det samme tallet på
begge sider av likhetstegnet er det fortsatt likhet. 1) x + 8 = 12

2) y + 7 = 4 + 9

3) a + 3 + 4 = 13

4) x - 2 = 6 Vi vet at
5 + 5 + 5 = 3 5
På samme måte er
a + a + a = 3 a
y + y + y + y = 4 y Trekk sammen:

1) x + x + x + x

2) 2y - y + 3x Å løse likninger ved hjelp av gange eller dele
Full transcript