Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polska w przededniu II wojny światowej

No description
by

Olga Krzyszczuk

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polska w przededniu II wojny światowej

1939r
Polska w przededniu II wojny światowej
Zajęcie Zaolzia
W okresie międzywojennym na wzajemnych stosunkach Warszawy i Pragi zaważył problem agresii czeskiej wobec polskiej części Śląska Cieszyńskiego, zwanej Zaolziem, oraz włączenie tego terenu do Czechosłowacji w 1920r. Okazja do odzyskania tego obszaru nadarzyła się we wrześniu 1938r, kiedy prezydent Czechosłowacji próbował naprawić stosunki z Polską. Kwestią pretensji terytorialnych zajęły się róznież mocarstwa obradujące w Monachium. Minister Beck nie chciał jednak, zgodnie z założeniami, czekać oraz był oburzony, iż Polska nie została wówczas zaproszona. W porozumieniu z Edwardem Rydzem-Śmigłym wysłał do Pragi ultimatum, które zostało zaakceptowane.
2 października 1938r
. wojska polskie wkroczyły na sporne ziemie. Międzynarodowa opinia publiczna uznała Polskę za współpracowników Niemiec i Węgier w rozbiorze Czechosłowacji.
Relacje Polsko-Litewskie
Po zajęciu przez Polskę Wilna, Litwa zerwała kontakty dyplomatyczne z Rzeczypospolitą. Rząd litewski oskarżał Polaków o prześladowanie ludności litewskiej. Na terenach przygranicznych dochodziło do incydentów zbrojnych.
W wyniku tego, Polska zgromadziła przy granicy liczne oddziały wojskowe. Następnie wysłano ultimatum z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych.
W marcu 1938r. zostało ono przyjęte przez rząd litewski.

Żądania niemieckie wobec Polski
W październiku 1938r. Joachim von Ribbentrop przedstawił Józefowi Lipskiemu propozycję uregulowania kwestii spornych między obydwoma państwami. Niemcy zażądali:
włączenia do terytorium III Rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk
Przeprowadzenia eksterytorialnej, czyli wyłączonej spod polskiej kontroli, autostrady i wielotorowej linii kolejowej przez województwo pomorskie do Prus Wschodnich.

W zamian za przyjęcie warunków Niemcy:
władzom Polski zaproponowali przystąpienie do aktu antykominternowskiego.
oferowali Polsce gwarancje dla granic oraz specjalne uprawnienia w Gdańsku.
obiecywali poprzeć polskie żądania do uzyskania granicy z Węgrami oraz przedłużyć pakt o nieagresji na 25 lat.

Początkowo Józef Beck zlekceważył propozycje Niemców, dopiero po rozmowie z Hitlerem
5 stycznia 1939r. zdał sobie sprawę, że jest to ich oficjalne stanowisko. Przyjęcie tych warunków oznaczałoby przekształcenie Polski w państwo zależne i sojusznika Niemiec. 21 marca Niemcy przedstawili swoje warunki w kategorycznej formie w Berlinie. Jednak za każdym razem władze polskie stanowczo odmawiały.

Józef Beck
Zaciśnięcie współpracy z Wielką Brytanią i Francją
Rozbiór Czechosłowacji i anekcja Kłajpedy zrewidowały appeasement. Brytyjski premier Neville Chamberlain uznał, że pokoju nie da się uratować, a wybuch wojny, to kwestia czasu. Nieprzygotowana do tego W.Bryt. postanowiła opóźniać działania Hitlera i skierować je najpierw na wschód. W związku z tym 31 marca 1939r Chamberlain wygłosił przemówienie (do którego 13 kwietnia przyłączyła się Francja) dotyczące zagwaratowania Polsce pomocy w razie ataku ze strony niemieckiej.
Ilustrowany Kuryer Codzienny
z 5 X 1938r
1938r
Neville Chamberlain
Hitler chciał uniknąć wojny na dwa fronty, jednak gdy okazało sie to niemożliwe, nakazał przygotowania planu wojny z Polską (tzw. Fall Weiss - plan "Biały"). Zakładał, że państwa alianckie nie wypełnią swoich zobowiązań. W celu okrążenia Polski rozpoczął negocjacje z ZSRR.

Pakt Ribbentrop - Mołotow
23 sierpnia 1939r
. w Moskwie zawarto niemiecko – radziecki układ o nieagresji. Podpisy pod dokumentem złożyli : Joachim von Ribbentrop oraz Wiaczesław Mołotow. Do traktatu dołączono tajny protokół, w którym ziemie polskie zostały podzielone pomiędzy oba państwa wzdłuż linii rzek – Narew, Wisła, San.
Aktywizacja polskiego społeczeństwa
Na zdecydowanie polskich władz wobec niemieckich żądań wpływ miało stanowisko polskiego społeczeństwa. Decydowano się na wszelkie wyrzeczenia, aby dozbroić polską armię. W tym celu Polacy przekazywali pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej i Fundusz Obrony Morskiej.
Za uzbierane sumy zbudowano m. in. polski okręt podwodny ORP Orzeł. Kupowano również działa i karabiny maszynowe. W wyniku braku umocnień na granicach Polski z Niemcami działania te okazały się niewystarczające. W wyniku przestarzałej organizacji, armię polską dzielił dystans od sił, jakimi dysponowali obaj sąsiedzi. Dlatego od 1936r. przeprowadzono proces przezbrojenia, jego zakończenie było zaplanowane na 1942r
Adolf Hitler
Full transcript