Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wpływ człowieka na stan czystości wód

No description
by

Kinga Luty

on 14 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wpływ człowieka na stan czystości wód

REGULACJA RZEK
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było pić wodę prosto z rzeki. Teraz wypicie takiej wody groziłoby zatruciem organizmu. Do obecnego zanieczyszczenia wód w dużej mierze przyczynił się człowiek.
Zanieczyszczenia
Sposoby ochrony wód
W wodach nieustannie zachodzą naturalne procesy samooczyszczania. Na przykład bakterie wykorzystują niektóre szkodliwe substancje jako źródło energii i w ten sposób rozkładają je, a małże oczyszczają wodę ze szczątków organicznych.
zanieczyszczenia wód słonych
Jak wiemy, morza i oceany mają ogromną powierzchnię, dlatego też przez wiele lat uważano, że zatapianie w nich szkodliwych, a nawet radioaktywnych substancji nie będzie miało żadnych konsekwenecji.
zanieczyszczenia wód słodkich
Wpływ człowieka na stan czystości wód
wód słonych
wód słodkich
W rzeczywistości takie zanieczyszczenia stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żyjących w tych wodach. Najwrażliwsze są rafy koralowe, którym szkodzi nawet niewielka zmiana składu chemicznego wody.
Katastrofy tankowców oraz awarie na platformach wiertniczych powodują wycieki ropy naftowej, która tworzy na powierzchni wody gęstą, kleistą warstwę. Jest ona silnie trująca dla organizmów i uniemożliwia dopływ światła do głębszych warstw wody. W tak zanieczyszczonych wodach ginie rocznie ogromna liczba organizmów.
Do wód słonych trafia wiele pierwiastków biogennych pochodzących z rolnictwa. Ich nadmierna ilość prowadzi do powstawania zakwitów. Supiska np. zielenic, które szybko się rozwijają znacznie ograniczają dopływ światła do głębszych wartw wody.
Głównym źródłem zanieczyszczeń rzek i jezior są ścieki zawierające duże ilości związków organicznych oraz mineralnych. Z naszych domów ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, gdzie usuwa się zanieczyszczenia, a czystą wodę kieruje z powrotem do rzek. Niestety, niektóre miasta nadal nie mają oczyszczalni ścieków, a wiele zakładów do niedawna celowo usuwało ścieki wprost do rzek.
Ścieki z gospodarstw wodnych w krótkim czasie są rozkładane przez mikroorganizmy i przestają negatywnie wpływać na środowisko.
W ściekach przemysłowych znajdują się duże ilości soli metali ciężkich. Nawet niewielkie ilości tych metali są groźne, ponieważ prowadzą do poważnych chorób roślin i zwierząt.
Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów zaburzają też zanieczyszczenia termiczne, czyli ogrzane wody pochodzące z różnych urządzeń przemysłowych oraz elektronicznych.

Dużym zagrożeniem dla wód są nielegalne wysypiska śmieci. Deszcze wypłukują z nich duże ilości szkodliwych substancji, które przedostają się do wód powierzchniowych i gruntowych.
KLASY CZYSTOŚCI RZEK
klasa I - wody o bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości
Wody klasy I są najczystsze, dlatego najbardziej nadają się do spożycia. Do klasy V zalicza się wody silnie zanieczyszczone, które nie powinny być wykorzystywane przez człowieka.
SZCZEŻUJA
Jest to pogłębianie dna, prostowanie koryta i utrwalanie brzegów. Ułatwia ruch statków. Zwolennicy regulacji uważają, że transport rzeczny to przyjazny dla środowiska sposób przemieszczania się towarów. Jej przeciwnicy twierdzą, że zwiększa ona zagrożenie powodzią.
Aby poprawić stan czystości wód w rzekach i jeziorach, a pośrednio także w morzach, buduje się oczyszczalnie ścieków, w których stosuje się kilka metod usuwania zanieczyszczeń:
etap I - oczyszczanie mechaniczne
etap II - oczyszczanie biologiczne
etap III - oczyszczanie chemiczne
Zanieczyszczenia wód można też zmniejszyć poprzez wprowadzenie wodooszczędnych technologii w przemyśle oraz w ograniczyć używanie nawozów sztucznych w rolnictwie.
Full transcript