Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJEK AKHIR

No description
by

Intan Suraya Abdul Kadir

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJEK AKHIR

design by Dóri Sirály for Prezi
PENGENALAN
Corak perbelanjaan hasil wang pinjaman ini adalah melibatkan pelajar semester 1 dan 2 di PHT.
Corak perbelanjaan yang dikenalpasti ialah perbelanjaan yang dirancang dan tidak dirancang.
OBJEKTIF KAJIAN
Mengenalpasti corak perbelanjaan di kalangan pelajar.
Mengenalpasti pengaruh persekitaran dalam menentukan corak perbelanjaan pelajar.
Mengenalpasti perkara yang diutamakan oleh mahasiswa dalam perbelanjaan mereka.
Mengetahui samaada pelajar membuat perancangan kewangan setiap semester.
ANALISIS DATA
KESIMPULAN
PROJEK AKHIR
CORAK PERBELANJAAN HASIL WANG PINJAMAN DIKALANGAN PELAJAR SEMESTER 1 DAN SEMESTER 2 DI POLITEKNIK HULU TERENGGANU
PENYELIA : NURUL ASEAKING BINTI ISMAIL
PERSOALAN KAJIAN
Apakah corak hasil wang pinjaman dalam kalangan pelajar?
Bagaimanakah cara pengurusan kewangan pelajar?
Bagaimanakah tahap kefahaman pelajar dalam menguruskan kewangan pelajar?
Apakah pinjaman yang digunakan oleh pelajar?
Apakah yang menjadi keutamaan oleh pelajar dalam perbelanjaan mereka?
Apakah faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi perbelanjaan?
KEPENTINGAN KAJIAN
Kenalpasti masalah yang dihadapi oleh mahasiswa PHT.
Melihat tahap pengurusan wang pinjaman pelajar.
DEFINISI
CORAK PERBELANJAAN
Bentuk pertukaran wang untuk jangka waktu.
PELAJAR
Seseorang yang dalam keadaan atau semasa belajar.
KAJIAN LITERATURE
(Lusardi and Tufano, 2009).
Menurut penyelidikan sebelumnya, celik kewangan didapati adalah penting dan perlu dirancang dengan betul. Tanpa celik mengenai perancangan kewangan seseorang lebih cenderung kepada lebih banyak masalah dengan hutang.
Mohd Mahyuddin bin Ismail (2004)
Mempunyai simpanan kira-kira tetap jika perkara-perkara yang tidak diduga berlaku.
Setiap perbelanjaan kita perlulah dirancang dengan teliti bagi memudahkan berbelanja.
METODOLOGI
KAJIAN
Reka bentuk kajian.
Menggunakan kajian lapangan dan kaedah kuantitatif.
POPULASI DAN SAMPEL
Pelajar semester 1 dan 2 dari PHT seramai 140 orang.
Kajian ini dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk membuat sesuatu perbelanjaan harian.
INSTRUMENT KAJIAN
Alat kajian untuk mendapatkan data dari sampel kajian.
Jenis data yang diperlukan:
i - Data primer-borang soal selidik
ii - Data sekunder- buku rujukan, majalah
TATACARA PENGUTIPAN DATA
Langkah-langkah :
1) Mendapatkan surat kebenaran untuk menjalankan kajian.
2) Edarkan borang soal selidik.
3) Terangkan kaedah menjawab soalan.
TATACARA PENGANALISIS DATA
Diaplikasi secara kuantitatif.
Pengkaji akan merekod secara manual untuk dapatkan hasil laporan.
BAHAGIAN A (DEMOGRAFIK)
Purata jantina pelajar PHT bagi semester 1 dan semester 2
Responden di PHT
Program yang disediakan di PHT
Jenis Pinjaman
Jumlah Wang Pinjaman
Yang Diperolehi
BAHAGIAN B
(CORAK PERBELANJAAN)
Digunakan untuk Pembiayaan Yuran Pendidikan
Peruntukan
Pendidikan
Perkara Dalam Pendidikan
Kehendak yang dibelanjakan
Pengaruh rakan dalam perbelanjaan
Anggaran bulanan
Perbelanjaan Yang Digunakan Semasa Pulang Kampung
Mahasiswa Membuat Simpanan
BAHAGIAN C
(KOMEN DAN CADANGAN)
Wang Pinjaman Mencukupi
Merancang Perbelanjaan
DAPATAN
Corak perbelanjaan di kalangan pelajar
Pengaruh persekitaran dalam menentukan corak perbelanjaan pelajar.
Perkara yang diutamakan oleh mahasiswa dalam perbelanjaan mereka.
Pelajar membuat perancangan kewangan setiap semester.
CADANGAN
Perlu mengetahui perkara yang lebih penting dalam membuat perbelanjaan.
Membuat jadual perbelanjaan.
Penyediaan tabung persendirian.
Terpengaruh dengan rakan sebaya untuk berbelanja.
Lebih cenderung berbelanja kearah pendidikan yang dirancang.
Simpanan wang yang diterima dengan sebaik mungkin.
Full transcript