Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ETDK

No description
by

Bethlendi András

on 1 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ETDK

asdfghjkl sdfghjk A nemzeti kisebbségeket megillető
egyéni és kollektív jogok problematikája Tétel: ha társadalmunk az egyenlőség és szabadság alapelveire épül melyek hiányában a nemzeti kisebbségvédelem jogi intézménye erőtlen és célt tévesztett. rendelkeznünk kell kollektív jogokkal, [...] a liberális alapokon nyugvó társadalmunk alapértékeiből fogok kiindulni, és a politikai- és jogfilozófia gondolatiságával keresem annak a jogrendszernek az elviségét, mely az igazságosság és elvi következetesség igényével helytáll mind a kisebbségi, mind a többségi társadalom jogos elvárásaival szemben. Nemzeti kisebbségek Etnikai kisebbségek Etnokulturális kisebbségek Az állam lakosságának számszerűen kisebbségben levő csoportja
mely nincs uralkodó helyzetben
tagjai – az állam állampolgáraiként – etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságaiknál fogva különböznek a lakosság többségétől a közösség akaratától független politikai konjunktúra
tipikusan törekednek a többségi társadalomtól való független önmeghatározásra
az önrendelkezés valamilyen formájának elérése önként vállalt emigráció
ezen személyek általában egyedül vagy családosan hagyják el származási országukat
tipikusan integrálódni próbálnak a befogadó ország többségi társadalmába Topic I think this is about facts! I think this is about feelings! I think this is about data! Different
perspectives 1. Liberalizmus
szabadság
egyenlőség

2. A rendi társadalom felbomlása


3. Nacionalizmus – liberalizmus


4. Nemzetállam a nemzeti kulturális csoportok között az átjárás mondhatni lehetetlen. I. II. Bármely univerzalista törvénykezésű rendszeren belül, az egyenlőséghez azonosnak kell lenni, a különbözőség pedig az egyenlőtlenséggel vagy egyenesen a devianciával egyenlő. A kulturális beágyazottság premisszája: A nemzeti kisebbségek kulturális beágyazottságuknál fogva hátrátrányos helyzetbe kerülnek egy univerzalista jogokat biztosító rendszerben. A kollektív jogok 1. Szikhek - Anglia

2. Szorvány iskola

3. Autonómia parlament fogalomalkotó ismérve a jognak a csoporttagságból való származtatása. A differenciált egyenlőség: megengedi és megköveteli a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pozitív diszkriminálását abban az esetben, ha azok nem tehetnek hátrányos helyzetükről. + csoportspecifikus jogok A nemzeti kisebbségek kulturális beágyazottságuknál fogva hátrányos helyzetbe kerülnek egy univerzalista jogokat biztosító rendszerben. Minden olyan esetben, amikor a nemzeti kisebbségek többséggel szembeni hátrányos helyzete a kulturális beágyazottságból származik egy gyakorlatilag tőlük független – a többségi akarat által körvonalazott – jogrendszernek köszönhetően, a szabadság és egyenlőség liberális értékei megkövetelik a kollektív, avagy csoportspecifikus jogok alkalmazását. 1945 (cc) image by jantik on Flickr 1948 1950 1960 1966 1989 1991 1990 1994 1992 1993 1995 2007 VÉGE ENSZ
Alapokmány Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata A Gazdasági, Szociális és
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. A Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikk
27. cikk 1541. (XV) számú
határozata dekolonizáció EBEÉ

koppenhágai záróokmány A kollektív jogok elismerése A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája


ENSZ KGy 47/135. sz. határozata:
Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
1201. (XV) sz. ajánlása Elismeri az autonómiához való jogot 2. Európai Unió:
koppenhágai kritériumokban Liszaboni szerződés 2., 7., 48. cikkek Köszönöm figyelmüket! Az igazságos társadalom három ismérve:
szabadság
egyenlőség
a társadalom valamely eszményének a jogok rendszerében történő megvalósulása Kulcsszavak nacionalizmus liberalizmus nemzetállam asszimiláció emberi jogok kisebbségi jogok gyarmatosítás önrendelkezés emigránsok akkulturáció
Full transcript