Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

No description
by

Kimm Thúy

on 25 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

design by Dóri Sirály for Prezi
là một phạm trù chung nhất phản ánh những thuộc tính cơ bản của toàn bộ thế giới hiện thực: tự nhiên, xã hội, tư duy
Phạm trù triết học
A. Khái niệm
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác Lênin

Cặp phạm trù triết học
NGUYÊN NHÂN & KẾT QUẢ

Thế nào là nguyên nhân?

1. Nguyên nhân:
chỉ sự tương tác giữa các sự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định

2. Kết quả:
chỉ những biến đổi xuất hiện do tương tác giữa các sự vật gây ra
B. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
Nguyên nhân sinh ra
kết quả, luôn có trước
kết quả
Kết quả có thể tác động
trở lại nguyên nhân sinh
ra nó
NGUYÊN NHÂN <=> KẾT QUẢ
Nguyên nhân sinh ra
kết quả phức tạp
Nguyên nhân có nhiều loại :
Nguyên nhân bên trong - bên ngoài
Nguyên nhân chủ yếu - thứ yếu
Nguyên nhân cơ bản - không cơ bản
Nguyên nhân và kết quả có thể thay đổi vị trí cho nhau.
Cho nên việc xác định cái gì là nguyên nhân, cái gì là kết quả chỉ có thể đặt trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để xác định.
Cái trong trường hợp này là nguyên nhân thì trong trường hợp khác lại là kết quả.
C. Ý nghĩa phương pháp luận
- Muốn nhận thức sự vật phải tìm ra nguyên nhân cho sự xuất hiện, biến đổi của nó.
- Để phân tích và giải quyết vấn đề cần phân loại nguyên nhân, xác định vai trò của từng nguyên nhân đối với sự hình thành kết quả và phải đặt trong quan hệ nhân - quả.
Cặp phạm trù triết học
NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ
A. Khái niệm
B. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
C. Ý nghĩa phương pháp luận

Trên đây là bài thuyết trình
của nhóm 4.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe :)
một nguyên nhân có thể dẫn tới nhiều kết quả,
một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân gây ra
Full transcript