Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ondernemingsrecht JOM1-college 2

No description
by

Ab Steunenberg

on 31 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ondernemingsrecht JOM1-college 2

Communicatierecht college 6
Ondernemingsrecht
Ab Steunenberg
ja.steunenberg@windesheim.nl
wat is een onderneming?
Onderneming:
zelfstandig, op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven
Bedrijf:
de uitgeoefende werkzaamheid
in industrie, handel of verkeer
Ondernemingsvormen
Eenmanszaak
Vennootschap Onder Firma
Commanditaire Vennootschap
Maatschap
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Vennootschap/ Maatschap
Niet-rechtspersonen
Eenmanszaak
Natuurlijk persoon onderneemt op zichzelf
Afspraak tussen personen om onder bepaalde voorwaarden samen een bedrijf te gaan uitoefenen
onderneming hoort toe aan een natuurlijk persoon
géén scheiding privé- en zakelijk vermogen
Vennoten zijn gezamenlijk (mogelijk beperkt) aansprakelijk jegens derden
Drie soorten:
Vennootschap onder Firma
Maatschap
Commanditaire vennootschap
Als Vennootschap onder Firma, maar dan met beherende en commanditaire vennoten
Rechtspersonen
BV
NV
besloten vennootschap
naamloze
vennootschap
Er zijn niet voor niets
verschillende
ondernemingsvormen

iedere vorm heeft zijn eigen voordelen
... en elk voordeel heb z'n nadeel...
De verschillen pakken we thematisch aan
Thema's:
Oprichting
Vermogen
Vertegenwoordiging
Continuïteit
Fiscaal

Om een onderneming op te richten moet je aan een aantal formele vereisten voldoen
Oprichting
eenmanszaak, vof, cv, maatschap
inschrijving bij Handelsregister KvK
nv
Oprichtingshandeling
Bank- en accountantsverklaring
Akte van oprichting door notaris
inschrijving bij Handelsregister KvK
gestort kapitaal minimaal 45.000 euro
wat is van wie?
Vermogen
eenmanszaak
vof /cv / maatschap
bv /nv
géén afgescheiden vermogen: de eigenaar (en zijn partner, indien getrouwd) staan met hun gehele vermogen in voor de schulden
samenwerkingsverband voor bepaale activiteit
het vermogen is een gemeenschappelijk vermogen (niet altijd bij maatschap)
vennoten
vof/cv zijn allen voor het geheel aansprakelijk
maten
zijn aansprakelijk in gelijke delen
commanditaire vennoot
alleen voor het bedrag dat in de onderneming is gestoken
afgescheiden vermogen
geen privé-aansprakelijkheid, behoudens uitzonderingen
wie mag namens de onderneming zaken doen?
Vertegenwoordiging
eenmanszaak
vof /cv / maatschap
bv /nv
de eigenaar vertegenwoordigt
de partners vertegenwoordigen
maatschap
: de partners binden elkaar alleen bij beheersdaden, niet bij beschikkingshandelingen
het bestuur vertegenwoordigt
statuten kunnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken, maar alleen op wijze die de wet bepaalt
Continuïteit
de eindigt met overlijden of faillissement van de ondernemer
eenmanszaak
vof /cv / maatschap
continuïteit is beperkt: einde o.a.door:
tijdsverloop indien voor bepaalde tijd aangegaan
voltooien van het doel
dood of faillissement één der vennoten
bv /nv
blijft bestaan tot opheffing of faillissement van de nv/bv
directeur dood: nieuwe directeur benoemen
aandeelhouder dood: aandelen gaan over
fiscaal
eenmanszaak, vof, cv, maatschap
inkomstenbelasting
bv /nv
vennootschapsbelasting
hoe lang blijft een onderneming bestaan?
wat
ben
ik
kwijt
aan
belastingen?
zelfstandige dragers van rechten en plichten
Maatschap:
overeenkomst waarbinnen twee of meer personen afspreken om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel te delen
als maatschap geen onderneming exploiteert is inschrijving niet mogelijk
bv
Oprichtingshandeling
Akte van oprichting door notaris
Inschrijving bij Handelsregister KvK
Full transcript