Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KURTULUŞ SAVASI HAZIRLIK DÖNEMİ

No description
by

bşr trkz

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KURTULUŞ SAVASI HAZIRLIK DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMi
ERZURUM KONGRESi
Mustafa Kemal dokuz kişiden oluşan ve başlarda sadece Dogu Anadolu’yu temsil eden ve TBMM açılana kadar görevde kalan, Yasama ve Yürütme yetkilerine sahip "
Temsil Heyeti
"ni kurmuştur.

Bu kongre toplanış amacı bakımından bölgesel, aldıgı kararlar açısından ulusaldır.
Alınan kararlar;
Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.
Yorum
: Ilk defa
ulusal sınırlar
dan bahsedilmiştir.
Manda ve himaye kabul edilemez.

Yorum
: Tam bagımsızlık hedeflenmiştir.
Ilk defa manda reddedilmiştir
. Dış politikaya yönelik bir karardır.
Kuvay-i Milliyeyi etkin, Milli iradeyi hâkim kılmak esastır.(ulusal bagımsızlık-ulusal egemenlik vurgulanmıştır.)
AMASYA GÖRÜŞMELERi

Sivas Kongresi'nden sonra görevden alınan Damat Ferit’in yerine gelen Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal ile görüşmesi için bakanı Salih Paşa’yı Amasya’ya gönderdi.


Amasya Görüşmeleri'nde alınan kararlar şunlardır;
Maddeleri
;
Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecektir.

Yorum

: Milli Mücadele tek elden yürütülmek istenmiştir.
Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştır.

Yorum
:
Temsil Heyeti

ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştır
,
yani bir hükümet gibi çalışmıştır.

AMASYA GENELGESi
Vatanın bütünlügü milletin istikbali tehlikededir.

Yorum
: Milli mücadelenin
gerekçe
lerinden birisi açıklanmıştır.
Istanbul hükümeti üzerine düşen sorumlulugu yerine getirememektedir.

Yorum
: Milli mücadelenin bir başka
gerekçe
si açıklanmıştır.
Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Yorum
: Milli mücadelenin
amacı
ve
yöntemi
açıklanmıştır.

Mustafa Kemal Mondros’un imzalandıgı gün (30 Ekim 1918) Adana’da Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken istanbul’a geri döndü.(Geldikleri gibi giderler dedi) Daha sonra 9.Ordu müfettişligi görevi ile Samsundaki Türk-Rum çatışmasını önlemek için 16 Mayıs’da Samsun’a dogru yola çıktı. Yaptıgı incelemeler sonucunda "
Samsun Raporu"
nu yayınladı.
BALIKESiR – ALAŞEHiR KONGRESi
Hacım Muhittin Bey tarafından toplanmıştır. Saltanat yanlısıdır. Batı cephesi kurulmuştur. Hatta Yunan’a karşı herhangi bir Itilaf devletinden yardım alınabileceği kararı alınmıştır.
Mustafa Kemal bu kongreye katılmamıştır
.
Not
: Mustafa Kemal
Afyon Kongresi'
ne katılmıştır
.

MiLLi MÜCADELEDE GAZETELER
SiVAS KONGRESi
Toplanış ve aldığı kararlar açısından Ulusal bir kongredir. Otuz sekiz delege katılmıştır.
Kongreye katılımın az olmasında
;
Milli Mücadelenin önemini kavrayamayan delegelerin kongreye katılmak istememeleri
Elazığ Valisi Ali Galip ve Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın kongreyi engelleme çabaları
Kongrede tartışılan konular
;
Kongre başkanlığı
Saltanata ve padişaha bağlılık yemini
Manda ve himaye


Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’
da;
Ulaşım ve haberleşmenin olması
Işgale ugramamış güvenli bir bölge olması
Batı cephesine yakın olması
Dagıtılmamış bir kolordunun bulunması
Halkın milli mücadele yanlısı olması
Osmanlı Mebusan Meclisinin çalışmalarını yakından takip etme istemesi gibi nedenlerden dolayı
Ankara
’ya
geldi.

Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Havza’ya geçti. Havza’da yayınladıgı genelgede Izmir’in işgalinin her yerde protesto edilmesini, protestolar yapılırken de azınlıklara zarar verilmemesini istedi.(Haklıyken haksız durumuna düşmemek için). Bu dogrultuda Izmirin işgaline tepki için ilk protesto mitingi Havza’da yapıldı. Daha sonra Mustafa Kemal Amasya’ya geçerek silah arkadaşlarıyla beraber (ismet inönü hariç) Amasya Genelgesi
'ni yayınladılar.(Amacı Milli Mücadeleyi kişiselleştirmekten çıkarmak ve halk destegi alabilmekti.)

Yorum :
Milleti savaşa çagırdıgı için genelgeye
ihtilal
havası katmıştır.

Yorum
: Üstü kapalı da olsa ileride
ulus egemenligine dayalı bir devlete
geçileceginin ilk ipuçları verilmiştir.
Erzurum’da toplanacak kongreye delege gönderilecek.
Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
. Bu kongreye her sancaktan halkın sevdigi üç kişi katılacaktır.
istanbul Hükümeti görevini yapmamaya devam ederse her türlü tepki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır.

Yorum
:
Temsil heyetinin temelleri atılmıştır
.
NOT :

Milli mücadelenin programı Amasya Genelgesi ile belli olmuştur. Mustafa Kemal bu genelgeden sonra komutanlara ve valiliklere gönderdigi telgrafta "
Artık istanbul Anadolu’ya hakim degil tabi olmak zorundadır.
" demiştir.

Bu genelgeden sonra M.Kemal Istanbul’a geri dönmeyerek hem 9. Ordu müfettişliginden hem de
askerlik mesleginden istifa etmiştir
.

Ulusal sınırlarımızda gözü olmayan herhangi bir devletten yardım alınabilir.

Yorum
: Milli Mücadele'yeen çok destegı
Sovyet Rusya
vermiştir.
Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
Ulusal güçler Padişah ve saltanat makamını düştügü bu durumdan kurtaracaktır.

Yorum
: Ulusal egemenlige ters bir karar olsa da saltanat yanlıları Milli mücadeleye çekilmek istenmiştir.
Ülke genelinde seçimler yapılarak Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak ve hükümet bu yolla denetlenecektir.

Halkın Milli mücadeleden haberdar olması için gazete çıkarılacaktır.
Yorum
:
Irade-i milliye
gazetesi çıkarılmıştır.

Manda ve himaye bir daha gündeme gelmemek üzere reddedilmiştir.(
Kesin olarak reddedilmiştir
.)
Yararlı
Irade-i Milliye
: Ilk gazete
Hâkimiyeti Milliye
: TBMM’nin gazetesi
Minber
: M.Kemal ve A.Fethi Okyar'ın ortaklaşa çıkardıkları gazete
Ileri :
M.Kemal’in isimsiz makalelerinin yayınlandıgı gazetedir.
Akşam :
Yakup Kadri Karaosmanoglu tarafından çıkarılmıştır.
Albayrak
: Dogu Anadolu Müd. Huk. Cem.
Hukuk-u Beşer
: Hasan Tahsin başyazarlık yapmıştır.
Açıksöz :
Istiklal Marşını ilk yayınlayan gazete
Ikdam
Vakit
Sebilreşad
Zararlı
Tan
Türkçe Istanbul
Aydede
Güleryüz
Ümit
Alemdar
Peyam-ı sabah
(
En zararlısı
)
Tüm zararlı cemiyetler kapatılacaktır.
Yapılacak olan barış görüşmelerine Temsil Heyetinin seçtigi delegeler katılacak.
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti yasal bir dernek sayılacak, yani tüm faaliyetlerine resmi izin verilecek.
Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecek.
Osmanlı Mebusan Meclisi Istanbul’un dışında güvenli bir bölgede açılacaktır.
Not
: Amasya Görüşmeleri'yle Temsil Heyeti, Istanbul Hükümeti tarafından
resmi olarak tanınmıştır
.

Alınan kararlardan ilk dördünü Ali Rıza Paşa kabul etmedi. 5. Maddeyi ise
Osmanlı Mebusan Meclisi Istanbul’da açılacak
şeklinde degiştirdi.
Yapılan seçimleri Müdafa-i Hukuk grubu kazandı. Mustafa Kemal'de
Erzurum'
dan milletvekili seçilmesine ragmen hakkındaki idam kararından dolayı Istanbul’a gitmedi.
Mustafa Kemal Istanbul’a gidecek olan heyetten;
Kendisini meclis başkanı seçmesini
Meclis içinde Müdafa-i Hukuk grubunu kurmalarını istedi.

Ancak Istanbul’a giden milletvekilleri Mustafa Kemal’i meclis başkanı seçmedi ve Müdafa-i Hukuk grubu yerine ise
Felah-ı Vatan
grubu kurdular.

Giden bu milletvekilleri daha sonra
Misak-ı Milli’yi
Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul ettirdiler.
30 Ekim 1918 (Mondros’un imzalandıgı gün) işgale ugramayan tüm Türk toprakları ulusal sınır sayılmıştır
.
Buna göre kabul edilen Misak-ı Milli kararları şunlardır;
Ulusal sınır içinde vatan bir bütündür bölünemez.(Erzurum kongresinin de ilk kararı)
Batı Trakya’da bir halk oylaması yapılacak.
Arap yarımadasında bir halk oylaması yapılacak.
Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) bir halk oylaması yapılacak.
(Buradaki Türk-Müslüman nüfusun çokluguna güvenilmiştir.)
Osmanlı'nın dış borçları Osmanlı'dan ayrılan devletlere eşit şekilde paylaştırılırsa üzerimize düşen borç ödenecektir.
Siyasi, mali ve adli gelişmemizi sınırlandıran her türlü kısıtlamalar ve sınırlandırmalar kaldırılacaktır
.
(Kapitülasyonların kaldırılacagı ifade edilmiştir.)
Bogazlar Marmara Denizi'nin güvenligini saglandıgı takdirde dünya ticaret gemilerine açılacaktır.
Bir devlet içindeki Müslüman Türk’e ne kadar hak verirse Türkiye’de o ülkenin vatandaşına aynı hakkı verecektir.
Bu Misak-ı Milli kararları Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildikten sonra Itilaf devletleri istanbul’u resmen işgal etmiştir.

Istanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e haber veren
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey
'dir.

Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan
son karar
dır.

Misak-ı Milli’de
ulus egemenligi yönünde hiçbir karar alınmamıştır
.

Istanbul’un resmen işgal edilmesi TBMM’nin açılmasını hızlandırmıştır.
Full transcript