Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler

No description
by

ayşenur dikici

on 25 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Örgütü, 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire’de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, Birleşik Krallık, ABD, SSCB’nin temsilciliğiyle oluşmuştur.
24 Ekim 1945’de Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerinin çoğunluğunun da onaylamasıyla Antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu.
BM'NİN GEÇMİŞİ
Birleşmiş Milletler Üyeliği, BM Antlaşmasının getirdiği tüm yükümlülükleri kabul eden ve bu yükümlülükleri uygulamaya muktedir ve istekli tüm barışsever milletlere açıktır.
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine yeni üyeleri kabul eder. Antlaşma, ilke ihlali durumunda bir devletin üyeliğinin askıya alınması ya da devletin teşkilattan ihraç edilmesi hakkını saklı tutar. Fakat şimdiye kadar böyle bir gereklilik doğmamıştır.

BM'NİN YÖNETİMİNİN VE ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ
BM ÜYELERİ
Bütçenin ana fon kaynağı üye devletlerin ödedikleri aidatlardır. Üye devletlerin ödeyeceği aidatların tutarı İdari İşler ve Bütçe (Beşinci) Komitesinin tavsiyesiyle Genel Kurul tarafından seçilen ve 18 uzmandan oluşan Aidatlar Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda belirlenir.
Üye ülkelerin katkı payları, onların ödeme gücü ile orantılıdır. Ödeme gücünün belirlenmesi için üye ülkenin gayrı safi milli hasılası (GSMH) esas alınır.

BM'NİN MALİ KAYNAKLARI
-Uluslararası barış ve güvenliği korumak
-Uluslararası hakları koruyarak dünya barışını güçlendirmek ve uluslararası dostlukları sürdürmek
-Uluslararası ilişkilerde devletler orasında iş birliğini oluştur­mak
-Daha kapsamlı bir özgürlük anlayışı içinde toplumsal refa­hı ve yaşam standartlarını iyileştirmek
-Uluslararası sorunların çözümünde taraf ülkelerin birbirlerine gerekli hoşgörüyü göstermelerini sağlamak. Sorunların çözü­münde silahlı kuvvetlere başvurmayı önlemek
-Uluslararası barışı ve güven ortamının oluşmasını sağla­yacak çalışmalar yapmak

BM'NİN GÖREVLERİ
BM'NİN TEMEL ORGANLARI

1-Genel Sekreterlik,
2-Genel Kurul
3-Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM)’in icra organıdır. BM Anlaşmasının 24’üncü
maddesine göre uluslararası alanda barış ve güvenliğin sağlanması sorumluluğu öncelikle BM Güvenlik Konseyine verilmiştir ve aynı maddenin hükmüne göre bu kararlar tüm üyeler için bağlayıcıdır.
Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşmaktadır ve bunlardan beşi daimi, kalan on üye ise geçici
üyelerdir. Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve Çin den oluşur. Bu beş daimi üyenin konseyin kararların veto etme hakkı bulunmaktadır.
a. Barışı koruma komisyonu.
b. Yaptırım komitesi.
c. Antiterör komitesi.
d. Tazminat komitesi.
e. Silahlı çatışmalar ve çocuklar üzerine komite.
f. Dokümantasyon çalışma gurubudur.

DAİMİ KOMİTELER

Uluslararası Adalet Divanı,

Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürebilirler. Divan 15 yargıçtan oluşur.

+Birleşmiş Milletler görevini yaparken alınan karara itiraz edilmesi durumuyla karşılaşabilmektedir. Bu durumda Güvenlik Konseyi alınan kararların uygulanması için harekete geçmektedir.
+Barış için tehdit oluşturan ya da bir saldırıda bulunan ülkeye:

- Ekonomik ve ticari yaptırımlar
- Diplomatik kısıtlamalar
- Silah ambargosu
- Askeri gücün kullanımı (Barış Gücü ) şeklinde yaptırımlar uygulayabilir.BM'NİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER
1-FRANSA
2-ÇİN
3-İNGİLTERE
4-RUSYA
5-ABD
MELAHAT ŞEYMA ÜSTÜNER
TUĞBA BALKAN
RÜVEYDA MEDİNE AKTAŞ
AYŞENUR DİKİCİ
ELİF AYDIN
Full transcript