Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

No description
by

Tuyet Le

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nội dung thuyết trình
I. Cơ sở lý luận về BHXH
1. Khái niệm
2. Bản chất
3. Đối tượng tham gia
4. Các mối quan hệ trong BHXH
II. Thực trạng tổ chức BHXH ở Việt Nam hiện nay
1. Mô hình tổ chức BHXH
2. Thực trạng công tác thu và chi BHXH
3. Quản lý BHXH
III. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức BHXH
I. Cơ sở lý luận về BHXH
3. Đối tượng tham gia BHXH
4. Các mối quan hệ bên trong BHXH
II. Thực trạng tổ chức BHXH của Việt Nam hiện nay
1. Mô hình tổ chức BHXH
3. Quản lý BHXH
2. Bản chất
2. Thực trạng công tác thu và chi BHXH
2.1. Công tác thu


THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Khái niệm
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm khoản thu nhập từ nghề nghiệp do bị mất hoặc giảm khả năng lao động hoặc mất việc làm do những rủi ro xã hội thông qua việc hình thành, sử dụng một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, nhằm góp phần đảm bảo an toàn đời sống của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội
BHXH là thu nhập khách quan, đa dạng và phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hóa hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển đến một mức độ nào đó. Nền kinh tế càng phát triển thì BHXH càng đa dạng và hoàn thiện. Vì thế có thể nói kinh tế là nền tảng của BHXH hay BHXH không vượt quá trạng thái kinh tế của mỗi nước
Dưới góc độ pháp lý, BHXH là một chế độ pháp định bảo vệ người lao động, người sử dụng lao động
Bản chất của BHXH thể hiện rõ nhất ở mối quan hệ 3 bên là người lao động, chủ sử dụng lao động và cơ quan BHXH
Dưới gốc độ xã hội, BHXH là một chính sách nhằm đảm bảo đời sống cho các thành viên trong xã hội, qua đó bảo vệ và phát triển lực lượng lao động xã hội
a. Người lao động
Người lao động là công dân Việt Nam
Người lao động là người nước ngoài
b. Người sử dụng lao động
Điều 4 quyết định 959/QĐ-BHXH quy định người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm
• Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
• Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
• Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
• Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

4.1.Mối quan hệ nội tại của hệ thống BHXH
- Bên tham gia BHXH
- Bên BHXH
- Bên được BHXH
4.2. Mối quan hệ bên ngoài BHXH
- Đặc điểm cơ bản:
+ Đối tượng tham gia BHXH được mở rộng, tạo sự bình đẳng giữa những NLĐ ở các thành phần kinh tế khi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH
+ Tăng nhanh độ bao phủ về an sinh xã hội
+ Hình thành Quỹ BHXH độc lập với NSNN từ đóng góp của NLĐ, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của nhà nước
+ Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, được Nhà nước bảo hộ.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của BHXH
Về mặt tổ chức thì BHXH được hình thành theo một hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương và chia làm 3 cấp. Đứng đầu là BHXH Việt Nam,sau đó là BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện.
+ Tổ chức thu BHXH và tổ chức chi trả BHXH cho các đối tượng được hưởng.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện những dự án và các biện pháp bảo hiểm xã hội tồn và tăng trưởng quỹ BHXH.
+ Kiểm tra thực hiện thu chi và giải quyết các khiếu nại về BHXH.

- Qúa trình thu
+ Trường hợp 1: Cán bộ BHXH phải trực tiếp thu BHXH từ người tham gia BHXH
+ Trường hợp 2: Cơ quan BHXH thu thông qua người sử dụng lao động (NSDLĐ) hoặc thông qua đại lý thu của mình
- Quản lý thu BHXH
Trên cơ sở nhiệm vụ của công tác thu là phải thu đúng, thu đủ, thu đúng đối tượng và rõ ràng minh bạch nhằm đảm bảo tính công bằng và quyền lợi giữa những người tham gia BHXH. Bên cạnh đó cần phải tổ chức theo dõi, ghi chép kết quả đóng BHXH của từng người, đơn vị để làm cơ sở cho việc tính mức hưởng BHXH theo quy định
- Công tác thu BHXH có những đặc điểm sau:
+ Số đối tượng phải thu là rất lớn và gia tăng theo thời gian nên công tác quản lý thu BHXH là rất khó khăn và phức tạp.
+ Công tác thu mang tính chất định kỳ, lặp đi lặp lại do đó khối lượng công việc là rất lớn đòi hỏi nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thu cũng phải tương ứng.
+ Đối tượng thu là tiền nên dễ xảy ra sai pham, vi phạm đạo đức và lạm dụng quỹ vốn tiền thu BHXH.

2.2. Công tác chi
2.2.1 Quy trình chi BHXH
Chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng
Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức
Chi chế độ BHXH một lần
Chi chế độ BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước
Chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH
2.2.2 Quản lý chi BHXH
a. Đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH
- Đầu tư là yêu cầu khách quan
- Nguyên tắc đầu tư của quỹ BHXH:
+ An toàn
+ Tính hiệu quả
+ Tính thanh khoản của dòng vốn
b. Công tác kiểm tra BHXH
c. Công tác cấp sổ BHXH
d. Công tác tổ chức cán bộ
e. Công tác thông tin tuyên truyền
f. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
III. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức BHXH
-Mở rộng phạm vi đối tượng cho tất cả mọi người đều tham gia bảo hiểm trên cơ sở đóng phí bảo hiểm xã hội
- Hoàn thiện cơ chế chính sách ,đưa ra chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa trả được nợ bảo hiểm xã hội, vừa tiếp tục sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tránh việc đưa ra các quyết định không phù hợp, thiếu cơ sở và tạo thêm sức ép cho doanh nghiệp. tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và phát huy đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời bảo đảm tính bình đẳng về chính sách bảo hiểm xã hội trong cơ chế thị trường; quy định chế tài xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội mạnh, có tính răn đe, để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội
-Khuyến nghị bình đẳng , tăng cường tính bền vững về tài chính và hiện đại hóa công tác quản lí bảo hiểm
-Xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống BHXH có năng lực, có trách nhiệm , tăng cường công tác giáo dục tư tưởng phẩm chất ,trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên làm công tác bhxh,phải xác định phục vụi người lao động là trên hết chống thói quan liêu cửa quyền,đồng thời các cán bộ nhân viên phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho người lao động...
-Cần xây dựng lòng tin của người dân cũng như cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách pháp luật tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động. Thường xuyên , kiểm tra, Khi phát hiện sai phạm xử phạt nghiêm minh theo pháp luật, tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, giải thích, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật bảo hiểm xã hội nhất là các nội dung về giải quyết chế độ, chính sách cho người dân
Full transcript