Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L-artiklu u l-partiċelli

No description
by

Marthese Baldacchino

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L-artiklu u l-partiċelli

L-artiklu u l-partiċelli
Konsonanti li ma jihdux artiklu
Il-konsonanti xemxin jassimilaw l-artiklu bhall-ewwel ittra tal-kelma u ghalhekk li jiġri huwa li l-
'l'
tal-artiklu tinbidel u ssir bhall-konsonanti li biha tibda l-kelma.
Ahna ma nghidux "l-ċirasa" imma tohorġilna naturali
"ċ-ċirasa".
Il-konsonanti li jiġrilhom hekk huma ċ, d, n, r, s, t, x, ż u z.
Tinsiex li meta l-artiklu jkun qieghed wara kelma li tispiċċa bil-vokali, l-'i' trid taqa'.
Eżempju: Toni jrid jieko
l i
ċ-ċirasa.
IMMA
Toni toghġb
u ċ
-ċirasa
Meta nużaw 'l-i'?
Il-konklużjoni
L-artiklu bil-Malti jiehu DEJJEM is-sing.
Il-kelmiet billejl, bilqieghda, bilwieqfa, binhar, filghodu, dalghodu, filghaxija u dakinhar MA JIHDUX sing.
L-Artiklu fil-Malti
L-artiklu bil-Malti huwa
l-
bhal meta nghidu:
l-elettriku, l-ghasfur.
Dan l-artiklu nużawh ma' dak il-kliem li jibda bil-vokali, gh jew h.
Imma kultant jiġri li l-artiklu jkollu bżonn il-vokali tal-lehen 'i' biex tkun tista' tghidu minghajr diffikultà.
Immaġinak tghid l-ballun. Ipprova ghidha u ara jirnexxilekx! Diffiċli hux?
Jekk iżżid il-vokali tal-lehen 'i' u tghid "il-ballun", tkun tista' tghidha bla ebda xkiel. Dan jiġri ma' dak il-kliem li jibda bil-konsonanti qamrin.


Dan jiġri meta jkun hemm kliem li jibda b'żewġ konsonanti u l-ewwel wahda tkun l, m, n, r.
l-ilqugh, l-imkatar, l-inhir.
Kliem li jkun jibda b'żewġ konsonanti li wahda minnhom tkun s jew x ikollu bżonn il-vokali tal-lehen quddiem il-konsonanti.
l-iskola, l-ixkupa, l-istalla.
L-artiklu definit
1. Tara differenza bejn:

L-istatwa tal-Madonna veru kbira.
(
definit
- taf liema statwa hi)

Rajt statwa tal-Madonna veru kbira.
(bla artiklu - ma tafx liema statwa hi)
2. Fil-Malti m'hemmx artiklu indefinit, allura nużaw
il-kelmiet wiehed jew wahda
Kien hemm
wiehed
raġel li mar il-Belt.
Kien hemm
wahda
mara li kisret il-vażun.
Fil-Malti l-artiklu bosta drabi jinghaqad mal-partiċella:
Eżempju:
ma’ + il- = mal-
Mort dawra
(ma' il-) mal-
kuġin.
fi + il- = fil-
Rajt ballun
(fi il-) fil-
karozza.
sa + il- = sal-
Morna
(sa il-) sal-
Belt.
ghal + il- = ghall-
Tlaqna
(ghal il-)
ghall-Italja.
bhal + il- = bhall-
Xtrajt ktieb
(bhal il-) bhall-
iehor.
ġo + il- = ġol-
Il-karozza dahlet
(ġo il-)ġol-
hajt.

FTAKAR:

lil jew lill- ghal jew ghall- bhal jew bhall-
jekk kelma tiehu l-artiklu, nużaw il-partiċella bl-artiklu!
Eżempju: lil ommi imma lill-kuġin
bhal missieri imma bhall-kelb
jekk kelma tkun tibda bl-ittra 'l', il-partiċella tnehhi 'l' minnhom: mhux
ghall-Libja
imma
ghal-Libja
L-artiklu mal-partiċelli
Meta partiċella mwahhla mal-artiklu tiġi quddiem kelma li tibda b’konsonanti xemxija, l-artiklu jsir bhall-ittra xemxija
Eżempju: fl-gholi
tas-s
mewwiet

(ta’ + is-)
morna
fix-x
emx
(fi + ix-)
Full transcript