Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRY IT IDA

No description
by

Mikael Thunblom

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRY IT IDA

Drömläget
Tack för att ni lyssnade !
1. TRY IT IDA friluftsdagar

Ett projekt initierat 2012 för att utveckla konceptet TRY IT IDA.

Skapade ytterligare förutsättningar för att kunna rekrytera nya medlemmar för föreningarna.

Projektet bygger på att utvalda skolor får ta del av en prova-på-dag som våra TRY IT IDA föreningar arrangerar på Swedbank park under maj månad.

Valet av skolor bygger på den statistik som Västerås stad tar fram till oss. Samma statistik som IDA använder sig av i valet av skolor.
2. 40 veckors verksamhet i 14 föreningar

Visionen var att erbjuda fortlöpande prova-på-verksamhet under ett helt läsår. Föreningslivet inom TRY IT IDA stöttades av oss inom Fritid och Förebyggande samt av externa medel vi sökte ur barnfattidgdomspotten. Pengarna vi sökte kom att användas för att avlöna de ledare som föreningarna valde ut. Föreningarna stod sedan för lokalkostnader.

Föreningarna erbjöd kostnadsfri verksamhet 20 veckor på höst 2012 och 20 veckor på vår 2013. Vi hittade samarbetsformer med VL och skapade medlemskort som skulle kunna erbjuda gratis bussresor till och från verksamheten.
"TRY IT IDA" sommar är ett samarbete mellan Västerås Stad och föreningslivet i kommunen. Samarbetet sker för att skapa meningsfulla prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år inom kultur och idrottslivet. Samtliga aktiviter är på Rocklunda, Swedbank Park och är gratis.

* 996 unika barn
* Över 7000 deltagartillfällen
* 200 barn/dag
* 57 % icke föreningsanknutna
* ca 50 % flickor
* 23 föreningar och fler på väg in
* Kultur och idrott i samverkan
* Bra start för unga ledare


Se även: http://www.tryitida.se/ www.facebook.com/tryitida
Kultur och Idrott för alla hela året
Finansiär
Fritid och förebyggande
Lovbidrag Västerås stad
IDA
AMA
Finansiär
Barnfattigdomspotten
Finansiär
Idrottslyftet
Många aktörer samverkar för att hitta bra fritidssysselsättning för barn som lever i barnfattigdom men även för andra barn och ungdomar.
Vinster med att koppla ihop verksamheterna
* Samma ledare under ett helt år (trygghet)
* Bra möjlighet att marknadsföra sig till "rätt" målgrupper.
* Förlänga ett känt koncept, Gratis, Enkelt och roligt
* Samverkan mellan många intressenter
* Kultur och idrott tillsammans
* Bra sätt att hantera ledarbristen i föreningslivet.
* Utveckling av unga ledare.
* Stad och civilsamhälle i bra samverkan i förebyggande arbete
* Västerås stad tar ansvar för det preventiva arbetet.
* Föreningsgruppen är stabil efter 6 år ihop
1. Friluftsdagar 2012-2013

2. 40 veckors verksamhet
TRY-IT IDA utvecklas
Kostnader för 40 veckors projekt
Ersättning föreningslivet 40 veckors satsning
Planerade totala utbetalningar för hösttermin 2012 är 59 500 kr. I detta är enbart kostnad för ledarnas lön inräknad. Lön är räknad på avtalsenlig lön för outbildad fritidsledare.

Vårens kostnader blir mer omfattande då det är fler antal veckor.

Om alla föreningar har verksamhet som planerat blir kostnaden för våren 85.000kr (med samma antal ledare och föreningar).

Totalt kostnad (för ledararvoden) 144.500 kr
Målgrupp

Barn och ungdomar 10-15 år, boende i Västerås och närliggande landsbygd.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar, så att vi når de som inte vanligtvis idrottar eller är kulturaktiva och de som idag inte har föreningsanknytning. Try it IDA uppmuntrar till spontan idrott och kultur som är lättillgänglig, gratis och har ett varierat utbud. På detta sätt ökar vi den fysiska aktiviteten och kreativiteten bland barn och ungdomar i nya grupper. Try It IDA ska ske i samverkan mellan olika föreningar samt med kommunens fritidsverksamheter.

Projektet skapar möjlighet för föreningarna att utveckla ledarskapet för unga ledare.

Målet med projektet är att

Få fler barn och ungdomar att hitta till föreningslivet
Att få starka föreningar genom ökad medlemstillväxt hela tiden
Att nyttja föreningarnas styrkor tillsammn ed kommunens så att det gynnar våra barn och ungdomar
Try IT IDA
Sommar 2013
30.000kr från KIF
Fritid och förebyggande ansökt om 30.000 kr .
MIMER vattenflaskor och nyckelband till alla barn + medverkan i någon form på plats
VL gratis buss för alla barn
Västmanlands idrottsförbund / SISU bekostar utbildningen av våra ledare.
AMA står för anställningen av ledarna, detta år 40 stycken
Try IT IDA
Friluftsdagar
Skolorna tar lokalkostander
i dagsläget Storängen och Trollbacksskolan 2013
Västmanlands Idrottsförbund ersätter idrottsledarna
finns 26.000 kr beviljat.
IDA ersätter kulturledarna
KIF utreder om ett schablonbelopp ska betalas ut till alla Try IT IDA föreningar i bedömningsdelen av föreningsbidraget.
Try IT IDA
Hela året
Barnfattigdomspotten 2012
KIF, Individ och familj och Barn och Ungdom
Nämderna vill samverka över gränserna i detta projekt. Beviljades om 130 000 kr. Detta täckte kostnader för ledararvoden + en pott för att erbjuda barn gratis medlemsskap om förälder har mindre än 3 basbelopp i inkomst.
Föreningarna står för lokalkostnader och administration
VL erbjuder gratis buss
till barn som deltar
Önskemål om att Individ och familj ska hitta vägar att sänka trösklarna för barn som har föräldrar som går på försörjningsstöd. Det är en av stöttestenarna för att politikerna ska gå in stort eller inte.

Under 2012 lyckades Try-IT inte nå framgång i detta fullt ut
Try IT IDA
Kulturlov
Sportlov och Höstlov
IDA Passion i samverkan med kulturföreningarna i TRY IT IDA
Deltagande föreningar 2014
Saker att fundera vidare på
Avstämning 40 veckors satsning
Utvärdering pågår av verksamheten
Målet var öppen verksamhet från politiken sida

Vad vi vet hittills:

50% av föreningarna har tagit större ansvar än vad grunduppdraget var, alltså bedrivit rekryterande inkluderande verksamhet, 50% har haft en öppen verksamhet

Ca 150 barn har regelbundet varje vecka besökt föreningarna

Ett flertal föreningar har startat nya verksamheter eller nyrekryterat direkt kopplat till 40 veckors satsningen. Aros Basket, Teater Oliver, IK Franke, Dansverkstaden, VKC, Lajv

Eleria har för första ggn skapat ett samarbete med en kommunal skola, Kristiansborg, ett tematiskt arbete

Föreningslivet har generellt sett varit mycket nöjda med ledarna och deras kompetens
IDA diskuterar att lägga vissa av föreningars verksamhet närmare skola, kontaktperson IDA fritid, för att få en tydligare koppling med barn i skola, slussa in i föreningslivet (IDA fritids mål)
VL bekostar busskort till alla deltagare
TRY-IT IDA är så många saker samtidigt.

TRY-IT IDA är en plats där barnens intresse och glädje får bestämma. Genom kamratskap blir arrangemanget stadens största mötesplats för barn och ungdomar, det är integration i praktiken.

TRY-IT IDA är en symbol för ett unikt arrangemang som möjliggörs genom lyckad samverkan mellan Västerås föreningsliv och Västerås stad.

TRY-IT IDA vänder sig till alla barn och ungdomar i 10-15 års ålder som bor i Västerås.

TRY-IT IDA har som mål att skapa meningsfulla aktiviteter som väcker intresse och engagemang hos alla barn och ungdomar.

TRY-IT IDA sammanför kultur- och idrottslivet och erbjuder i augusti varje år över 17 olika prova-på-aktiviteter. Allt sker på Västerås största arena, Swedbank park Rocklunda, under två veckors tid.

TRY-IT IDA tycker inte att det ska spela någon roll var du bor eller vilken inkomst familjen har. Det kostar inget att anmäla sig eller vara med, allt är gratis. Det kostar heller inget att få ett deltagarkort, som tack vare Västmanlands lokaltrafik. Även gäller som busskort under båda veckorna.

TRY-IT IDA är inte bara ett sommarlovsarrangemang, det är även ett arrangemang som sträcker sig över hela året.

TRY-IT IDA vill att alla barn ska kunna få utveckla sitt intresse över tid och kommer från och med hösten 2012 erbjuda prova-på-verksamhet i 40 veckor, minst 1 timme per vecka, på plats ute i föreningslivets olika lokaler. Även där kommer alla som deltar åka till och från aktiviteten.

TRY-IT IDA ger dig som förälder möjlighet att låta ditt/dina barn få chansen att testa en ny hobby över tid utan krav på medlemsavgift.

TRY-IT IDA vill på så sätt ge alla barn samma chans att kunna få en hobby och en väg in i föreningslivet oavsett ålder, bakgrund eller förkunskaper.

TRY-IT IDA är chansen du inte trodde fanns!
Workshop
Om jag skulle komma i sommar och besöka er. Vad skulle jag få se? Vad mer?

Vad skulle barnen i Jönköping lägga märke till? Vad mer?

Vad skulle er personal lägga märke till? Vad mer?

Vilka fler skulle lägga märke till att nåt händer och hur skulle det uppmärksammas?

Workshop
Vad är det minsta som behöver hända i sommar för att du som anställd i Jönköping ska känna dig nöjd?

Utifrån det vad kommer dina kollegor lägge märke till under våren att du gör för att uppnå det? Vad mer?

Hur övertygad på en skala 1-10 är du att du kan genomföra det?

Vad skulle några resultat/effekter vara av att du uppnår det minsta som behöver hända för att du ska bli nöjd? Vad mer?
Aktivera Resurser

Fundera över ett tillfälle då ni tagit tag i och genomfört
något som varit utmanande och viktigt för er:

Hur lyckades ni med det?
Hur visste ni att ni att ni skulle göra så?
Vilken effekt hade det ni gjorde?
Vad har ni lärt er av det ni gjorde?
Hur skulle en vän som känner dig väl beskriva dig i den situationen?

En dag på TRY IT IDA
9.00 Samling för alla föreningsledarna + Ansvariga och Micke. Genomgång av dagen innan och samtal om gemensamma beslut som behöver tas.
9.30-10.00 Framplockning av material och ordningställande av sin yta
9.30 Sekretariat + inskrivning bemannas och barn släpps in
10.00 Samling för alla barn på plats + ledare. Genomgång av vad som finns att välja på.
10.05 Aktivitet (18 akt. att välja på)
11.00 Samling för alla barn på plats + ledare. Genomgång av vad som finns att välja på.
11.05 Aktivitet (18 akt. att välja på)
12.00-13.00 Lunch
13.00 Samling för alla barn på plats + ledare. Genomgång av vad som finns att välja på.
13.05 Aktivitet (18 akt. att välja på)
14.00 Samling för alla barn på plats + ledare. Genomgång av vad som finns att välja på.
14.05 Aktivitet (18 akt. att välja på)
15.00 Samling för alla föreningsledarna + Ansvariga och Micke. Genomgång av goda exempel från dagen. Saker som behöver kluras på till morgondagen.
16.00 Föreningsledarna slutar


Vad behöver hända här idag för att du ska känna att det har varit till någon nytta för dig?

Vad skulle någon eller några effekter av det kunna bli?
Micke Thunblom
Samordnare IDA fritid
IDA Vägledare
Projektledare TRY IT IDA
021393085/0765692214
Mikael.thunblom@vasteras.se


Tryitida.se facebook.com/tryitida tryitida.mobapp.at
Idaenheten.se facebook.com/losningsfokusiskolan
Förantaganden

Alla föreningar/ledare har resurser

Vi fokuserar på det som fungerar

Alla föreningar/ledare har olika vägar att ta sig till målet.

Vi har tilltro till att föreningar/ledare har sina egna lösningar och är expert på sin egen process.

Alla föreningar/ledare vill driva sin process och vara delaktiga i vad som sker.

Alla föreningar/ledare har behov av att känna sig sedda och hörda

Vi lägger inte in våra egna värderingar
Full transcript