Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SPQR

No description
by

Pontus Qvant

on 28 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SPQR

Story of the Roman empire
Sena republiken, kejsardöme och Pax Romana
Republiken
Början till slutet
Bortanför de storslagna Grekiska staterna, börjar det i små skalor röra sig vid floden Tibern, i det landskap som vi idag känner som Italien...
Myten säger....
....Att bröderna Romulus och Remus bestämde sig för att grunda en ny stad tillsammans....
myten kanske inte stämmer, men det finns en orsak till att skapa en stark bakgrund och gemensam historia...
Men hur gick det egentligen till?
Rom

->Rom var alltså en liten bosättning vid början av 700-talet f.kr.
-> Etruskerna var däremot en utvecklad civilisation som befann sig i norra Italien. Man var väl utvecklade inom konst och musik.
-> Romarna he belägrat varenda en av de sju kullarna runt omkring ett område vid floden Tibern. Det gav bra skydd för anfall och översvämningar.
-> Det kulturella utbytet var gott för Romarna. Man utvecklade ett komplext handlag för skulptering, konst och arkitektur.
-> De Etruska kungarna hade viss kontroll över romarna mellan 750-500 f.kr. Men när Roms befolkning och dess område växte, så bannlyste man etrusker helt och hållet, innan man inom en snar framtid också skulle erövra de Etruska områdena.
Man behåll dock ett och annat från etruskernas inflytande....
"Örnen" var en fascis som användes av etruska kungar vid högtidliga tillfällen. Den har senare kommit att användas av Mussolini under WW2. Andra har tagit denna inspiration av symboler för att kännagöra sig, bl a den svenska polisen.
Etrusker
Kartago
Grekiska bosättningar
->Rom blev en republik i mitten av 500-talet f.vt. då hade alla av de sju kullar runt floden Tibern bosatts av folk från alla möjliga områden- slavar, banditer, fritt folk och handelsmän.
-> Befolkningen växer och så gör även behovet av utrymme för bosättningar och bruksmark...
- statsstaten Rom ser en expansion.
Romersk republik
Senaten
~ 300 män från eliten
(patricier)
2 konsuler (presidenter)
Folkförsamling
patricier
plebejer
Folkförsamling
Senaten
-> yttersta maktinstansen

-> förmögenhetskrav för inträde (vilket också exkluderade mindre bemedlade medborgare)

-> Alla prestigefyllda ämbeten tillsattes av senaten.


(plebejer)
-> De "ursprungliga romarna"- makteliten
-> ca 1000 familjer som var och en hade en
"pater"(fader)= överhuvud i familjen, som också representerade familjen i senaten.
->juridiskt och ekonomiskt stöd åt plebejer
->
ca 90% av Roms befolkning var plebejer

->
bara de rika hade politisk påverkan, då det
i senaten fanns förmögenhetskrav

->
även rösterna i folksamlingen var knutna till rik- och egendom

->
fick från början inte gifta sig med patricier, så vägen till riktig makt var långHade skiftande former och betydelse med åren.

Hade i teorin stor makt, men i praktiken ganska liten med tanke på
klientsystemet

förslag som kom fram här kunde finna laga kraft, men var beroende av ett godkännande från senaten(patricierna)
Klientskap
Många av plebejerna var patriciernas
klienter. Plebejerna gav sitt politiska stöd åt de patricier som erbjöd dem juridisk och ekonomisk undsättning.
plebejer, och till viss del patricier
utgjorde medlemmarna i folkförsamlingarna och kunde också rösta i dem.
Den romerska republiken
frodas. Man har
inflytelserik handel i
och runt medelhavet,
men man styr den inte...
i det första puniska kriget
så kunde romarna med hjälp av en stark flotta (användes för första gången i krigsföring) ta över den Sicilianska ön 264 f.vt.
Man har under 300-talet f.vt. ingått i ett handelsavtal med Kartago.
-> Utökad handel
-> ökat inflytande
-> ökad inkomst
-> ökad befolkning
-> utökat landområde
-> ytterligare
befolkningsökning= större armé

handelsavtalet med Kartago begränsar inkomsterna och utgör dessutom ett "hot". Lite som "varför dela på kakan när man kan ta hela"
ca 300 f.vt.
264- 241 f.vt: Puniska kriget- vol. 1
-> Roms övertagande av Sicilien, sen "eld upphör" (fredsavtal, men konflikten låg kvar)
->Till stor del sjöslag
-> Rom utvecklade under detta krig en effektiv stridsflotta

218- 201 f.vt: Puniska krigen- vol. 2
Handel, utökat inflytande och puniska krigen
->Kartanska arméer börjar etablera sig i Spanien
-> Så gör även Rom
-> General Hannibal startar kriget på ett imponerande sätt...
->Hannibal vandrar genom Spanien med tiotusentals man
-> från Spanien, genom Gallien och över Alperna in i Italien.
-> Kommer så långt som till södra Italien, men lyckas inte ta Rom. Brist på mat och utrustning gör att Romarna kan vinna kriget.

ca. 133 f.vt.
Arméns erövringar gav nya möjligheter för Republiken, men efter de puniska krigen så kom många soldater hem till Rom, för att finna att deras hem och gårdar låg i ruiner....
Alla krig och erövringar ställde till slut till med ett politiskt kaos i Rom.

-> soldater kom hem och fann sina gårdar plundrade förstörda. De blev tvugna att sälja av marken till köpare som var redo. Redan rika köpare som hade tjänat pengar på krigen...

-> landlösa veteraner flyttade in till städerna, och särskilt till Rom. Där fanns inget arbete för dem, så detta skapade en viss oro i städerna. Inte bara det- det sänkte också arméns rank. Hur då? - det var helt enkelt inte bra reklam för den romerska armén att ha hemlösa, arbetslösa veteraner utspridda i Rom.
-> Endast markägare var de som fick tjäna i armén- de hade något att slåss för.


Tiberius Gracchus
Gaius Gracchus
Julius Caesar
-> Dessa herrar var inte fullt nöjda med hur det politiska läget såg ut. Senatorn Tiberius Gracchus var den som till slut skulle sätta sig emot senaten och den rådande politiken. Han mördades pga detta.
Tiberius broderroder Gaius Gracchus tog vid där hans bror slutade, men skulle efter hot och spänt klimat dra sig undan sina försök att förändra politiken.
Det fanns dock en position där man kunde ha ambitioner att förändra och fortsätta vara omutlig. Julius Caesar, general för den Romerska armén och hela arméns lojalitet bakom sig, kunde säga ifrån senaten och vinna ytterligare populäritet genom att även politiskt slåss för sina mannars sak.
-> Julius Caesar tar makten efter inbördes strider i ett "oroligt" Rom.

-> senaten stöttade hans rival, Pompey, men när de såg att Caesar skulle vinna så erbjöd man honom platser som konsul, diktator, och imperator.

-> Caesar utnyttjade makten väl. Tillbaka till grunderna- Han erbjöd folk utanför Roms gränser medborgarskap som tack för stöttningen. För att "lätta på trycket" i Roms fortfarande växande befolkning, så skickade han runt 80 000 man för att bosätta sig i Gallien, Spanien och Nordafrika. Dessa nya samhällen skapade av romerska medborgare, spred den romerska kulturen.

-> Julius Caesar mördas ett år efter att han tagit titeln "diktator på livstid".
-> Ett nytt inbördeskrig. Octavius, Julius 18-åriga brorson, gick ihop med två av Julius följeslagare och vann över Julius mördare.

-> Senaten gav Octavius namnet Augustus- Den Ärade.
Man brukar se Augustus som startskottet för det Romerska Imperiet.

-> Hektisk period för Augustus:
Bygga upp konstitutionen och de olika organen inom staten igen.
mobilisera trupper och se över välfärden i de nya och gamla provinserna
Möta de olika hot som ligger runt Roms olika gränser.
Augustus var mycket framångsrik i dessa uppgifter.
Augustus fördelade makt
-> Augustus tid som huvudman började egentligen som många titlar- konsul, imperator, chefspräst, principat... Dessa skulle så småningom göra honom till "emperor"(kejsare, härskare)

-> Uppmuntrade lokalt bestämmande och ville ha Rom som en spirituell samhörighet.

-> Byggde och rustade upp städer. Tempel, arenor, torg/marknadsplatser och offentliga byggnader.

-> Utökade områden och byggde vägar för att länka ihop det romerska imperiet. Arméns läger i fronten blev snart städer.

-> Romarna tvingade inte på sin kultur på andra, men folk i utomliggande territorium insåg snabbt fördelarna, politiskt och socialt, med att anamma den.
Politiska och militära förändringar i Pax Romana
-> Pax Romana- en period som sträcker sig mot slutet av 200-talet e.vt.
-> Julio-claudians ~ 14- 69 e.vt --- bra (förutom...)

-> Flavian ~ 69- 96 e.vt --- styrde upp, fortfarande mer kejsarmakt
->
Antonian ~ 96-192 e.vt. --- blomstrande och fredligt. (insp. Augustus)

-> Augustus och de som följde skapade ett stabilt politiskt läge genom decentralisering av den egna makten. Byråkrati och "myndigheter" kunde fördela ansvar.
-> Caligula och Nero ändrade det och man bör se deras styre som fåfängt och grundlöst. Efter en militär kupp så kunde Nero tas bort från makten.
-> reparerade skador efter Nero, men fortsatt mer kejsarmakt.
-> Ett mer fixerat Rom, där man bibehöll ordning både politiskt och socialt. Strider vann man och handeln rullade på bättre efter Augustus insatser.
Kristendom, kultur och effekter
>spridning av folk
> spridning av kultur
>kulturmöten=
uppfinningar
Freden i Rom innebär säkerhet. Folk kan nu enklare flytta på sig och därför får agrarkulturen, handeln och industrin ett lyft.

De nya bönderna som nu kunde hitta ny mark att odla på, blev Romarrikets ryggrad.

veteraner bosatte sig ofta på de platser där de hade tjänat.

Expansionen åt öster gav också indirekt kontakt med Kina.


Livet i Rom var bra nu. Freden skapar välfärd hos medborgare.

I staden Rom bor ca 700 000 människor och var världens största för tillfället.

akvedukter och "avloppssystem" gjorde Rom till ett attraktivt ställe att bo på.

det fanns dock många som fortfarande var fattiga, och en växande stad gjorde det svårt att få arbete. Kejsarna löste detta med att ge bort bröd, olivolja och vin till folket- på så sätt blev de omtyckta. Man bjöd också till gladiatorspel.
Kristendomen hade kommit till Rom. Den Grek-romerska läran lämnade många människor åt sitt öde, då det eviga livet var exklusivt för några enstaka.

En religion för det "enkla folket". Spridningen av religionen var väldigt effektiv- om alla vägar bär till Rom, så bär de också ut från Rom.

Visst motstånd hos Romarna. Missförstånd av läran. Samt ett hot mot romarna- Försökte bryta ner den romerska familjen med en ny typ av broderskap.

Den fredliga perioden var bra för kristendomen. Caesar Trajan förbjöd förföljelse av kristna- även om att han tyckte illa om kristendomen. på så sätt så kunde kristendomen etablera sig.
Efter lång tid av ett blomstrande Rom så började det bli oroligt.

Olika politiska reformer gör att det börjar vackla i hörnstenarna. Ledare för armén började ställa sig bakom olika ledare, och bröt sig ibland loss helt från Rom.

Det gjorde imperiet svagt och Barbariska trupper kunde till slut invadera både i norra gallien och i öst- ända fram till medelhavet.

Ekonomin stöttes, städer krympte och bönder hade förlorat sitt land.
Kejsaren Diocletian använde kristendomen för att uttala sig själv som "utvald"

Diocletian insåg att imperiet var för stort för att styras av en man. Han delade upp det i ett öst och ett väst.

Tetrarki skapades i Rom. Fyra man styrde- Diocletian i öst och en utvald augustus i väst (Constantine).

Ekonomisk utmattning innebar att det som kostat Rom, var svårt få igen.

Splittringar i systemet och öst och väst drev ifrån varandra.Full transcript