Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zevenaar verhuist. versie 2-7-2013

powered by ShareAll
by

PreziAll

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zevenaar verhuist. versie 2-7-2013

Zevenaar verhuist
Zevenaar verhuist
Landgoed
Huys Sevenaar

kerkstraat
Stationsplein
Welkom,

Deze presentatie zal regelmatig geactualiseerd worden. Dus kom gerust een keer terug!

Klik rechtsonderin op Fullscreen.
Je kunt deze presentatie met de pijlen onder je scherm bedienen. Na het verschijnen van de onderwerpen kun je vrij zoomen door te klikken in de presentatie.

Veel plezier!
1950
1953
2000
1700
Babberichseweg
Centrum
Groen
Geschiedenis
Gemeentehuis
Hal 12
Groot Holthuizen
Ontwikkeling
achterterrein
http://www.grootholthuizen.nl
http://www.huissevenaer.com/
Bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis in het BAT gebouw is naast de wettelijk verplichte eisen nagedacht over de duurzaamheid van het gebouw. De gemeente wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid maar is uiteraard gebonden aan de budgettaire kaders.

Duurzaamheid is een relatief breed begrip maar wordt bij bouwen vaak gekoppeld aan installatie en milieu. Maar duurzaamheid is meer. Het is bijvoorbeeld ook het hergebruik van bestaande gebouwen. De invulling van het BAT gebouw is hier een geweldig voorbeeld van.

Als we kijken naar de installatie zijn er vanuit het programma van eisen verschillende voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen worden aangemerkt als duurzaam en komen bovenop de wettelijke verplichtingen die gesteld zijn in het bouwbesluit. Het gaat om:
- Een daglichtregeling voor de verlichting waardoor het licht minder hard brand als er veel daglicht is;
- Een bewegingssensor voor de verlichting waardoor het licht uitgaat als niemand aanwezig is;
- Een warmte terugwinning op de luchtbehandelinginstallatie. Dit houdt in dat de warmte uit de luchtbehandeling wordt hergebruikt;
- Het isoleren van de bestaande gevel van het gebouw;
- Vervanging van de enkele beglazing door dubbel glas;
- De verwarmingsketel voor het gebouw is het type HoogRendement.

Naast bovengenoemde voorzieningen zijn er nog extra maatregelen mogelijk die het gebouw extra duurzaam maken. Het gaat hierbij om:
• Het toepassen van zonnepanelen. Op het gebouw (Hal 12) kunnen eenvoudig zonnepanelen worden geplaatst.
• Het aanbrengen van een warmte-koude-opwekking (wko) installatie. De meest duurzame oplossing is om deze installatie op termijn zelfs te koppelen aan de geplande woonwijk die over enkele jaren op het achterterrein ontwikkeld wordt. De vraag van woningen naar koude en warmte is anders dan van een kantoor en de combinatie is de meest ideale oplossing.
De warmte via de wko installatie vrij komt is voldoende om het gemeentehuis te verwarmen. Er is dan geen fossiele brandstof (bijv. gas) meer nodig waardoor het gebouw in ieder geval CO2 neutraal is.

Er wordt nog onderzoek gedaan of de bestaande sprinklertank die op het voorterrein ligt kan worden gebruikt voor waterberging. Het water wat in die tank is opgeslagen kan dan weer voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Voor meer informatie:
http://ow.ly/mCNvx
http://ow.ly/mCPeq
Voor meer informatie:
Tegen de kern van Zevenaar is sinds eeuwen het Landgoed Huis Sevenaer gelegen. Landgoed Huis Sevenaer werd aanvankelijk Smollinghuse genoemd. Pas na het verdwijnen van kasteel Sevenaer ging de naam over naar Smollinghuse. Derick Smullinck Derixsoon is mogelijk stichter van dit kasteel dat zijn oorsprong vindt ergens in de 14e eeuw. In de voorgaande eeuwen was het landgoed enkele honderden hectaren groot. Door stedelijke uitbreiding en gedwongen afstand van landerijen is de kern van het landgoed momenteel 60 ha groot.

Kasteel of Hooge Huis

Kenmerkend is het kasteel of Hooge Huis. Omstreeks 1785 was het gebouw kennelijk zwaar vervallen, want in dit jaar onderging het huis een drastische verbouwing en werd gemoderniseerd. Sinds 1785 was het landgoed in bezit van de familie van Nispen van Sevenaer. In augustus 2012 overleedvan Jonkheer Nispen van Sevenaer. Hij is begraven op het Landgoed. Het Landgoed is nu in het bezit van een stichting die het gedachtegoed van de Jonkheer tot uitvoering brengt.

Natuur- en cultuurhistorisch centrum

Landgoed Sevenaer wil een zelfstandige kasteelboerderij zijn waarbij het als het natuur- en cultuurhistorisch centrum voor de Liemers fungeert. Het historische Landgoed vormt zowel een ecologische inspirator als sociale verbinder. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een landgoed dat zelfvoorzienend functioneert met een evenwichtig systeem van Landbouw en Natuur. Het landgoed heeft door de overdracht van kennis over bio-based landbouw een educatieve regiofunctie, door de visie op deze geïntegreerde landbouwmethode een inspirerende functie en een sociale functie door het samenbrengen van ondernemers, vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers. Door behoud levert zij een belangrijke cultuur-historische bijdrage aan Zevenaar.

Herstel

De stichting herstelt met haar partners (de provincie, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de EU en de gemeente Zevenaar) de 11 rijksmonumenten en de primaire landbouwtak op het bedrijf. Inmiddels zijn er een tuinderij, akkerbouw bedrijf, veeteelt, landgoedwinkel, bierbrouwerij en brasserie op het landgoed gevestigd.
In de afgelopen periode is hard gewerkt om het Polderhuis, de binnenplaats en de veestal te renoveren en in oude staat te herstellen. (Afbeelding 3).

Het landgoed nodigt u graag uit voor een bezoek aan de diverse onderdelen van het landgoed. U kunt hiervoor contact opnemen met John Westerbeek via j.westerbeek@zevenaar.nl.December 2012 tot juni 2013: Gewerkt aan het Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp en heeft geresulteerd tot het uiteindelijke Definitief ontwerp van het nieuwe gemeentehuis.

26 juni 2013: Raad adviseert in raadsvergadering positief over het definitief ontwerp. Dit betekent verder gaan met het aanbestedingstraject.

Juni 2013: Ondertussen start gemaakt met de selectie van de uitvoerende partij. Dit selectieproces gebeurt volgens strikte wettelijke richtlijnen, namelijk het Europese Aanbestedingsreglement.

Oktober 2013: Uitvoerende partij is bekend, vervolgens gunning door de raad in raadsvergadering van 23 oktober

Oktober - december 2013: Starten met de technische voorbereiding van het plan.

Begin 2014: Start daadwerkelijke verbouwwerkzaamheden. Als eerste gereedmaken Hal 12 om PublieksDienstverlening te huisvesten. Zodra dit gereed is en de afdeling is naar Hal 12 verhuisd, start de renovatie van het BAT-huis.

Begin 2015: Uiteindelijke oplevering van het gebouw en verhuizing.

Bij de verhuizing naar het BAT-huis realiseren we zo’n 30% minder werkplekken. Dit komt omdat we “Nieuw gaan Werken”. Dit betekent onder andere dat, behalve het bestuur, niemand meer een vaste werkplek heeft.
Het Nieuwe Werken is eigenlijk helemaal niet nieuw en het is ook geen kunstje (www.overhetnieuwewerken.nl en www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl). Wij introduceren het nieuwe werken om een diepere ambitie te bereiken.
Deze keuze voor Het Nieuwe Werken begint met de vraag wat het kan betekenen voor klanten, voor de politiek, inwoners, bedrijven en instellingen. Het biedt ruimte voor vernieuwing. Ruimte die nodig is om aan een veranderende behoefte te voldoen. Aan de ene kant te voldoen aan de wensen en de eisen van de inwoners, bedrijven en instellingen van Zevenaar. Aan de andere kant de wens een goede werkgever met een moderne en efficiënte bedrijfsvoering te zijn.
De gemeente Zevenaar heeft immers een belangrijke plek in de lokale samenleving. Daarnaast werkt zij ook nog eens met gemeenschapsgeld. Dat is de basis voor organisatieontwikkeling. Overheidsdienstverlening verandert en onze organisatie moet voldoende meegaan of klaar zijn. Eigenlijk is dit heel logisch. Steeds meer overheidsdienstverlening gaat online. Dankzij ICT hoeven ambtenaren niet meer binnen de bakstenen muren van hun organisatie te werken, maar kunnen ze dat doen waar zij dat willen en/of waar hun werk om vraagt.


Het is belangrijk om de medewerker meer beslissingsruimte te geven omdat u dan als klant beter geholpen kan worden dan door een medewerker die alleen maar volgens strikte procedures mag werken.
De klant komt niet aan de balie om alleen een vergunning aan te vragen, nee hij wil een dakkapel plaatsen en verwacht een adviseur die met hem meedenkt en direct oplossingen biedt. Dan is het mooi dat door de overgang naar een ander gebouw met andere apparatuur en mogelijkheden er een andere en nog betere dienstverlening gaat ontstaan.

Definitief
ontwerp
Projectplan Culturele instellingen Hal 12
Historie
Planning
Full transcript