Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop Prezi

Bedrijfskunde-MER Haagse Hogeschool, door Albert Kraaij en Leen Liefsoens
by

Albert Kraaij

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop Prezi

Test
Doe het zelf
Stap voor stap
Voorbeelden
@
Wat is het?
Waarvoor
gebruik je het?

een zooming interface
Wat maakt het zo speciaal?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prezi is een innovatieve webgebaseerde presentatietool op basis van een oneindige canvas. Tekst, afbeeldingen en video's worden op het canvas geplaatst en gestructureerd met frames (kaders). Een pad in de prezi bepaalt de verhaallijn van de presentatie. De kracht van Prezi is het oneindige canvas waarop in- en uitgezoomd kan worden. Uitzoomen geeft overzicht, inzoomen geeft details. Deze manier van kennisoverdracht sluit beter aan bij de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en onthouden.
Geschiedenis van Prezi
team van 20 personen
2001
Adam Somlai-Fischer
2007
2008
ZuiPrezi
April 2009
Juli 2009
November 2009
2010
Beta
Officieel
Kantoor San Francisco
1. Kernboodschap
2. Subonderwerpen
3. Structuur
4. Vul de details in
5. Verhaallijn
oneindig canvas
ruimtelijk inzicht
Mindmappen in 3D
Zoomen
Structuur
Beweging
Te
veel
maakt
je
zeeziek
Kennis delen
Onderwijs
Gemakkelijk
Creativiteit
intuitief
associeren
mindmappen
brainstormen
Lezen
Bronnen
Handleiding
Vragen
Prezi
Presentaties
http://www.dummies.com/store/product/Prezi-For-Dummies.productCd-0470625864.html
http://www.presenterenmetprezi.nl
http://www.presentationzen.com/
Samenvatting:
http://leenlief.web-log.nl/blog/2009/06/presentatiezen.html
http://www.extremepresentation.com/books/advanced_presentation_by_design/?/book/
http://www.duarte.com/books/slideology/www/
Deze Prezi is gebaseerd op het boek Presenteren met Prezi van Hedwyg van Groenendaal:
http://www.presenterenmetprezi.nl
En gebaseerd op Prezi@KIT:
http://www.flickr.com/photos/fantasticalmonkey/231718162/
http://www.flickr.com/photos/samcalma/3336899736/
http://www.presenterenmetprezi.nl/mindmappen-als-achtergrond-van-prezi/
Leen Liefsoens
l.w.b.liefsoens@hhs.nl
http://prezi.com/learn/manual
Video's:
Afbeeldingen:
Wat is Prezi?:
A cow:
Tree with hair like roots:
Mindmap Training Presenteren met Prezi:
2011
zebra 2.0
Explore
http://prezi.com/explore/
070 445 7876
OV 1.86
http://prezi.com/rfsnedhqmhqa/thoughts-on-using-prezi-as-a-teaching-tool/
http://www.youtube.com/watch?v=epr8gQ4mhNA
http://prezi.com/zl50pisqjjix/prezikit/
Presentatie tool
Brainstorm / mindmap tool
Onderwijs tool
En een tool voor:
CV
Bedrijfsplan
Nieuwsbrief
Promotie
Kerstkaart
Enz...
http://edu.prezi.com
http://prezi.com/uovxjnclqhag/example-prezime-by-lisa-bean-gradvertcom/
http://prezi.com/jkwfb5muxj5g/business-plan
http://prezi.com/lkunm9w4irrj/aan-tafel-bij-enof
http://prezi.com/eptsbv7c6bhk/kerstkaart-2010
Prezi @ HHs
En nu zelf aan de slag...
http://prezi.com/qw1xzwob7h59/mtr-presentatie-en-navigatie/
http://prezi.com/vohakhu1vw1q/onderwijscafe-dnp-30-november-2011/
...of eerst even voordoen?
http://www.prezileren.nl/prezi-voorbeelden-school/nhl-communicatie
Nog een paar tips...
Hoe ga jij Prezi inzetten binnen de HHs?
James Geary, metaphorically speaking:
http://www.youtube.com/watch?v=2cU56SWXHFw
Zebra-denmark:
http://www.flickr.com/photos/mnemonic/346891463/
Plaats in deze bubble je ideeën en voorbeelden!
Studenten een opdracht visueel en overzichtelijk laten uitwerken in een Prezi: http://www.presenterenmetprezi.nl/gastblog-lets-go-prezi/
Studenten zichzelf laten voorstellen aan de hand van een prezi: http://onderwijsmetprezi.posterous.com/een-prezi-om-je-mee-voor-te-stellen
OV62 blok 2 2013/2014
Albert Kraaij
070-4457811/St 3.77

OV62 7e les

OV62 blok 2 2013/2014
Albert Kraaij
070-4457811/St 3.77

OV62 7e les

OV62 blok 2 2013/2014
Albert Kraaij
070-4457811/St 3.77

OV62 7e les

Workshop SPSS

SPPS = SPSS is een statistisch computerprogramma en voorheen tevens de naam van het bedrijf dat dit op de markt bracht. Sinds medio 2009 is de onderneming eigendom van IBM. Het programma SPSS (oorspronkelijk Statistical Package for the Social Sciences) wordt gebruikt voor statistische doeleinden in met name de sociale wetenschappen. Het bedrijf SPSS verkoopt het programma SPSS en andere software voor statistische analyses (bron Wikipedia). Tegenwoordig heet het programma PASW: Predictive Analysis Software.


Met SPSS kunnen data worden:
gemaakt - gegevensinvoer,
bewerkt - bijvoorbeeld het samenvoegen van mensen in een aantal leeftijdscategorieën,
geanalyseerd - bijvoorbeeld het berekenen van de samenhang tussen twee variabelen of het bepalen van de statistische significantie van een verschil tussen twee groepen.
gepresenteerdBasiskennis van de statistiek blijft zeer nodig! Dit zal tijdens de lessen bijgespijkerd worden.

Workshop SPSS, Wat is SPSS ……..


Codeersysteem

Dit is een schematische tekening waarmee je processen op een duidelijke manier kan weergeven. Wat gebeurt er en tussen wie of wat? Een nadeel aan het codeersysteem is dat je alle codes goed moet kennen vooraleer je aan de slag kan gaan met deze observatie.

Beoordelingsschaal

Hier zijn vooraf punten opgenomen waaraan een waardeoordeel gekoppeld wordt. Dit waardeoordeel wordt vaak weergegeven in cijfers. Een voordeel hiervan is dat je kunt bepalen hoeveel een bepaalde factor aanwezig is, maar het nadeel is dat het erg subjectief kan zijn, omdat het je eigen waardeoordeel is.

Bron: Wikipedia

Workshop Observeren, methoden

Beschrijvende observatie

Je beschrijft alles wat je ziet (en belangrijk en/of opvallend vindt). Een voordeel hiervan is dat je een compleet beeld krijgt van wat er gebeurt. Ook kunnen interacties en details goed gemeten worden. Een nadeel is dat het subjectief kan zijn en er slechts gedurende een relatief korte periode metingen kunnen worden verricht (in vergelijking met retrospectieve methoden).

Observatieschema

Deze methode wordt ook wel het turfsysteem genoemd. Hierin zijn vooraf punten in opgenomen die je kunt aanstrepen/kruisen. Een voordeel hiervan is dat je resultaten beter met elkaar kunt vergelijken. Een nadeel is dat je je moet houden aan de vooraf gestelde observatiepunten.


Korte workshop Observeren, methoden


Observatie is kijken hoe iets gebeurt of iemand zich gedraagt. De observatie kan verschillende vormen hebben. Hij kan gestructureerd of ongestructureerd en participerend of niet-participerend zijn.
Een gestructureerde observatie wil zeggen dat je van tevoren een bepaald doel hebt vastgesteld (waarom wil je observeren). Daarbij kun je bepaalde methodieken (werkwijzen) gebruiken om te observeren.
Ongestructureerd is het tegenovergestelde van een gestructureerde observatie. Een participerende observatie wil zeggen dat jij als persoon betrokken bent binnen de situatie van de observatie. Niet-participerend wil zeggen dat je buiten de situatie staat waarin wordt geobserveerd, je bent een buitenstaander. Observatie is een veel gebruikte onderzoekstechniek in de sociale wetenschappen.

Bron: Wikipedia

ObserverenObserveren:

Alle activiteiten die erop gericht zijn om via de zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) door directe lijfelijke waarneming die informatie te verkrijgen die nodig is om de informatiebehoefte te bevredigen.

Workshop Observeren

Workshop Observeren

http://prezi.com/hw95nqnymvmd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Zie ook BB

Workshop Prezi

Opbouw lessen

Hoever zijn jullie …….

Presentie

Basismodel
Workshop Beoordelingsformulier
Workshop Observeren
Workshop Prezi
Workshop SPSS
Volgende week


vandaag

OV62 blok 2 2013/2014
Albert Kraaij
070-4457811/St 3.77

OV62 7e les

Huiswerk en volgende week

Het gebruik van SPSS bij statistisch onderzoek

Kan uitstekend via een boek
Onderzoek met SPSS en Excel richt zich op het verwerken van onderzoeksgegevens waarbij de nadruk ligt op het gebruik van SPSS. Aan de hand van praktijkcases neemt het boek de student stap voor stap mee door de verschillende mogelijkheden van dit programma. Zo leert de student de onderzoeksvragen zelfstandig op te lossen. De auteurs bespreken tevens de theorie voor steekproefonderzoek.
Waar dit eenvoudiger en praktischer is dan in SPSS, wordt deze uitgewerkt in Excel.


Zelfstudie

Staat op BB
Combinatie
Kan later iets anders worden
Gebruik als checklist (ook bij Afstuderen)


Workshop beoordelingsformulier

Basismodel

Dit is de introductie. De auteur van dit filmpje heeft nog meer filmpjes gemaakt voor de invoer van dat uit Excel, bijvoorbeeld deel 2 over de invoer van data uit Excel.

Nu bekijken we een introductie film

http://www.youtube.com/watch?v=i8lmUkB4lag

http://www.youtube.com/watch?v=WWyFdUjdHeMFull transcript