Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Familjerätt

No description
by

Jan Gustafsson

on 23 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Familjerätt

Kapitel 9 Familjerätt Äktenskapsrätt Äktenskapsförord Man behöver inte skaffa gemensam bostad. Lagen utgår dock i normalfallet att man bor ihop. Makarnas egendom Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods:

Kan vara det man fört till boet
Skaffat sig under äktenskapet
Gemensamt skaffat Giftorättsgods och enskild egendom Vissa tillgångar kan undantas om man skriver äktenskapsförord =
avtal mellan makarna. Hindersprövning: Ansöks hos skattekontoret Hinder: omyndiga
gifta
släkt halvsyskon ok!
under 18 år, ok!!! Samkönade?? Lagreglerna finns i äktensskapsbalken:
Personliga förhållanden
Ekonomiska förhållanden Personliga förhållanden:
Visa varandra trohet
Visa hänsyn
Fördela sysslor Ekonomiska förhållanden:
Fördela utgifter
Bidra med underhåll
Samma ekonomiska standard
Svarar för sina egna skulder (även om det gäller det gemensamma) Make har rätt att använda det gemensamma bohaget. Bohag = inre lösöre som möbler, husgeråd osv Dock gäller det inte yttre lösöre, ex bil och båt Giftorätten innebär att vardera make har rätt till hälften av giftorättsgodset vid bodelning. Man kan ha egendom utan giftorätt = enskild egendom Enskild egendom kan uppstå genom gåva eller testamente. Krävs förbehåll. Sommarstuga
Bil, båt
Pengar Skriftligt
Undertecknat av båda
Registrerat hos tingsrätten Krävs nytt äktenskapsförord om man vill att det ska bli giftorättsgods igen. Enskild egendom som blivit det genom testamente eller gåva kan aldrig bli giftorättsgods. Ena maken får skulder som skall utmätas. Vad händer? Varken giftorättsgods eller enskild egendom kan utmätas. Enskild egendom - inget konstigt! Giftorättsgods - Problem! Äger tillsammans! Skydda den egendom man köpt: Kvitto
Kontrakt
Skriftlig handling Varje make har sin egen ekonomi alltså kan man ge gåvor. Behöver bara ha överlämnats - dock inte mot utomstående, registrerats hos tingsrätten. Äkteskapsskillnad - skilsmässa Inga skäl behöver ges Sker antingen direkt eller med betänketid i 6 månader. Betänketid: Någon har vårdnaden om barn under 16 år
Bara en vill skiljas Skilsmässa söker man hos tingsrätten. Man kan få underhållsbidrag av den andre under en tid, om man ex måste omskola sig. Den gemensamma bostaden får den som behöver den mest behålla = den som får vårdnaden av barnen. Gäller även om bostaden är en enskild egendom genom äktenskapsförord. Bostad man fått genom gåva eller testamente behöver man aldrig lämna. Fastighetsvärde = 400.000 kr Giftorättsgods = 600.000 kr Bodelning ger GG / 2 = 300.000 kr Make 1 = 400.000 kr
Make 2 = 200.000 kr Make 1 ersätter make 2 med 100.000 kr Bodelning Vardera make har alltså rätt till halva värdet av den andra makens giftorättsgods, sk giftorätt. Gäller: vid skilsmässa
om ena maken avlider
vid bodelning under bestående äktenskap Bodelningen gäller från den dagen man begärt skilsmässa eller någon dött. Först minskar man sitt GG med sina skulder. Resten läggs i en pott och delas lika, sk hälftendelning. Ex. Erland och Laura ska skiljas Erland - GG = 90.000 kr
Laura - GG = 60.000 kr Erland - banklån 30.000 kr
Laura - banklån 20.000 kr Erland: GG 90.000
Skuld (ur GG) -30.000
60.000 kr Laura: GG 60.000
Skuld (ur GG) -20.000
40.000 kr Potten: 60.000 + 40.000 = 100.000 kr, = 50.000 kr var Bodelningshandling = De papper skriver på gällande bodelningen när man är överens. Bodelningsförrättare = Om makarna inte kommer överens utser Tingsrätten detta. Enskild egendom ingår ej i bodelningen (om man inte vill det såklart). Kläder ingår inte heller. Ex Bodelning Torgny och Gabriella ska skiljas. Torgny har arvegods som EE till ett värde av 30.000 kr. Han har dessutom GG värt 120.000 kr och ett banklå på 60.000 kr. Gabriella har arvegods som EE till ett värde av 60.000 kr och GG för 40.000 kr. Hennes skulder utgörs av ett banklån på 20.000 kr. Hur ser fördelningen ut? Torgny: EE 30.000 kr
GG 120.000 kr
Skuld (ur GG) - 60.000 kr Till potten: 60.000 kr Gabriella: EE 60.000 kr
GG 40.000 kr
Skuld (ur GG) - 20.000 kr Till potten: 20.000 kr Potten: 60.000 kr + 20.000 kr = 80.000 kr, = 40.000 kr var Avstämning: Torgny: EE 30.000 kr
GG 40.000 kr
Netto: 70.000 kr Gabriella: EE 60.000 kr
GG 40.000 kr
Netto: 100.000 kr Vissa skulder av personlig art är undantagna, ex lån för att förbättra EE (sommarstuga). Värdet av en pensionsförsäkring ingår. Andra justeringar kan vara:
Minskning av GG för reparation av EE (ex sommarstuga)
Gåva till utomstående, använt GG Den andre maken får kompensation, detta kallas vederlag. Bertil och Emma ska skiljas. Bertil äger GG för 100.000 kr och Emma för 150.000 kr. Bertil har dessutom en sommarstuga värd 90.000 kr som han fått i gåva med villkor att den ska vara EE. Emma tog för något år sedan ett banklån på 50.000 kr. Samtidigt tog Bertil ett banklån på 40.000 kr. Bertil tog även ett inteckningslån samma år på 50.000 kr för att reparera sommarstugan. Bertil har amorterat 10.000 kr på lånet som nu uppgår till 40.000 kr. Emma har under året skänkt sin älskare Adam 50.000 kr och har alltså minskat sitt GG med detta belopp. Inteckningslån = Lån han tagit på huset. Hur blir fördelningen? Bertil: EE 90.000 kr
Skuld (ur EE) 40.000 kr
GG 100.000 kr
Skuld (ur GG) 40.000 kr
Till potten: 60.000 kr Emma: EE 0 kr
Skuld (ur EE) 0 kr
GG 150.000 kr
Skuld (ur GG) 50.000 kr
Till potten: 100.000 kr Potten = 60.000 kr + 100.000 kr = 160.000 kr, = 80.000 kr var Avstämning: Bertil: EE 90.000 kr
Skuld (ur EE) 40.000 kr
Hälftendelning 50.000 kr
Vederlag 50.000 kr
Netto: 150.000 kr Avgår: 10.000 kr i amortering på sommarstugan (EE) 0ch 50.000 kr för gåvan till älskaren. Ny pott: 160.000 kr - 10.000 kr - 50.000 kr = 100.000 kr, = 50.000 kr var Emma: EE 0 kr
Skuld (ur EE) 0 kr
Hälftendelning 50.000 kr
Vederlag 10.000 kr
Netto: 60.000 kr Jämkning vid bodelning Kortvariga äktenskap (schblon 5 år) Ena maken som måste lämna ifrån sig mycket får behålla mer GG, den så kallade skevdelningsregeln. Även ett äktenskapsförord kan jämkas vid långvarigt äktenskap om ena parten skulle bli helt utan egendom. Barn i skilsmässa Inte barnens fel, därför:
Rätt att tycka till om båda föräldrarna
Rätt att träffa båda föräldrarna mycket Gemensam vårdnad - när man är gifta Vårdnadshavarna är också förmyndare tills barnet fyllt 18 år (myndigt) Vårdnadshavare = företräda, fatta beslut, omvårdnad, trygghet och god fostran Förmyndare: sköter barnets tillgångar Vårdnaden vid skilsmässa Det normala är att den gemensamma vårdnaden fortsätter efter en skilsmässa. Vilket innebär att båda föräldrarna står kvar som vårdnadshavare och förmyndare. Alla saker behöver inte båda föräldrarna vara överens om, ex dagliga uppfostran De måstee dock vara överens om större saker som vilket dagis/skola barnet ska gå på Gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos båda Om man kommer överens att barnet ska bo hos pappa, kräver det också att man kommer överens hur mycket barnet ska träffa sin mamma. Om det förekommer våld, hot osv får en förälder vårdnaden Umgängesförälder - om barnet måste resa för att träffa den andra föräldern. Umgänge: Sker vanligtvis vartannat veckoslut samt 3-4 veckor på sommaren. Om föräldrarna inte kommer överens Samarbetsavtal tillsammans med socialförvaltningen Underhållsskyldighet - Alla föräldrar måste försörja sina barn (mat, kläder osv). Underhållsbidrag - Lämnar den föräldern som barnet inte bor hos. Betalningens storlek beror på inkomst. Samboförhållande Ingen giftorättsgemenskap
Inte underhållsskyldiga mot varandra
Inte ärver varandra Det är samma regler oavsett om man är sambo eller gift när det gäller:
Vårdnad
Umgänge
Underhåll När räknas man som sambo Sambolagen - Utgångspunkten är att två personer bor tillsammans med: Gemensamt hushåll
Uppbyggandet av gemensamt boende = sammanflätning av sambornas ekonomier Sambolagen har kommit för att ge ett minimiskydd till "båda" parter. Två personer bor stadigvarande ihop i ett parförhållande och gemensamt hushåll samt att ingen är gift. och Samboförhållande: Sammanbor i ett parförhållande, dvs vari som regel ingår sexuellt samliv. När upphör ett samboförhållande? Gifter sig
Någon avlider
Om man flyttar isär Om man fortsätter bo ihop, krävs att man gör en bodelning - tingsrätten Samboegendom Sambolagen reglerar enbart: Gemensam bostad
Gemensamt bohag Allt annat faller utanför ex Fritidshus
Personbil
TV
Pengar på banken
Böcker
Aktier
mm Gemensam bostad: Ex. flyttar ihop i den enas bostadsrätt, säljer den och köper något gemensamt (större) Förutsätter att den införskaffats för att vara deras gemensamma hem. Bor man kvar i den gamla räknas den inte in. Gemensamt bohag: Möbler, hushållsmaskiner samt annat inre lösöre Används något uteslutande av den ene räknas det inte in Ska ha skaffats för att vara gemensam - syftet viktigast, inte vem som betalat Bodelning Testamente sambo - Det är viktigt att tänka på att du och din sambo inte ärver varandra enligt lag. Av denna anledning bör du och din sambo absolut upprätta ett inbördes testamente vari ni redogör för hur er kvarlåtenskap skall fördelas.

Om ni inte bryr er om att skriva ett testamente kan detta få svåra ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon. Efterlevande sambon har bara laglig rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det därtill hörande bohaget. Konsekvensen kan bli att den efterlevande sambon måste flytta från den gemensamma bostaden eftersom hon eller han inte har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra lagliga arvingar.


Lilla basbeloppsregeln 2 x basbeloppet (42.600 kr) Sambo med henne killar! Sambo med honom tjejer! 5-års regeln Stig Larsson Skriv på alla kvitton att ni köpt det gemensamt. Gift er så slipper ni allt strul!
Full transcript