Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fysisk Aktivitet og Læring - Bevægelse og Fag med Sundhed og Trivsel

Præsentationen: Fysisk aktivitet i undervisningen - bevægende læring. Viden som designprocesser kan bygges på, når der skal udvikles en anderledes fysisk aktiverende undervisning
by

Lars Elbæk

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fysisk Aktivitet og Læring - Bevægelse og Fag med Sundhed og Trivsel

Move School, Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle, KØBENHAVNS KOMMUNE
Fysisk Aktivitet og Læring - Bevægelse og Fag med Sundhed og Trivsel
Lars Elbæk
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Ressourcer
Bachelor-rapporten: Anna Katrine Stensig Ravn & Julie Sofie Hviid: Fysisk aktivitet og kognitiv læring, IOB 2012
Kristian Overgaard m.fl.; Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?, http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/rapporten_stillesiddende_adfaerd_-_en_helbredsrisiko_0.pdf
Jens Bangsbo m.fl; Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2011/fysisk-aktivitet-og-laring/
Charles Hilmann: Slides fra Nordplus konference på SDU: http://static.sdu.dk/mediafiles//A/8/7/%7BA870F76E-80D4-4FD6-BAEE-264DFA3FFA24%7DCharles%20H.%20Hillman%20Slides.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/

http://www.hopsports.com/
www.imolearn.dk
projekthelhed.sdu.dk
www.saetskolenibevaegelse.dk
www.uva.aau.dk/Den+Kreative+Platform
Power Breaks
Brain Breakers
Forandring af vaner
Udvikling
af kultur med fysisk aktivitet i undervisningen
Små aktive pauser
Information
og inspiration til power breaks og brain breakers
Kropslig forankret læring
Udvikling af idræt og fysisk aktivitet i skolen
Forandring af vaner
Træning
Hypotese
"Bevægelse"
Øget fysisk aktivitet ->
Sundhedspotentiale ->
(Kropslig) kognition ->
Læringsgevinst
Udvikling af pædagogisk fortælling med kombination af fag, bevægelse og læring
Forandring af vaner
Information
og inspiration til at kombinere bevægelse og fag i undervisning
»Innovation«
Bevægelse -
vejen til trivsel
Forandring af vaner
Udvikling
af skolerum og skabe den pædagogiske fortælling
Ude- og inderum samt didaktikker der fremmer fysisk aktivitet og læring
Innovation af skolens bevægelsespædagogik, herunder udvikling af bevægelses- og læringsrum er, at fremme både træning, power breaks / brain breakers og embodied learning (kropslig forankret læring).
Den didaktiske innovation er først fuldført, når skolens pædagogik har medvirket til ændring af praksis i skolens undervisning og elevers bevægelsesvaner, (trivsel) og læring
Information og inspiration til fysisk trænende undervisning og bevægelsesrum i skolen
Information
og viden om fysisk aktivitet, sundhed og læring
Innovationsmodel for
bevægelse i skolen
Ønsker din skole at ændre på de fysiske omgivelser og forandre pædagogisk praksis, så læringen bliver mere fysisk aktiverende og kropsligt forankret?
Er målet læring, motion, bevægelse og leg?
Ved at udvikle fysisk aktiverende læringsrum og bevægelsesdidaktikker, tror vi på, at vi kan komme tættere på "Læring der Leger" samt trivsel, læring og udvikling i skoler og institutioner
Projekt Helhed er et skole- og fodboldprojekt for Vollsmoses indskolingsbørn.
Evalueringen viser, at samtidig med at børnene dyrker deres interesse for fodbolden, styrkes deres faglige niveau, deres trivsel og deres indlæringsparathed
Med brug af det interaktive læremiddel øges mængden af total fysisk aktivitet med 39% i forhold til brug af almindelige skolemøbler (analyser udført af Jan Brønd, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 2013)
iMoLearn
Der ses, ved brug af iMoLearn i undervisningen, en tendens til, at noget af den stillesiddende adfærd ændres til let fysisk aktivitet.
Skolens normale praksis er ofte stillesiddende
Skærme, computere, tablets, TV, spil mm. har forstærket børns stillesiddende hverdag
Fedme kan være en af flere konsekvenser
I længden kan det føre til livsstilssygdomme
Hvordan fremmer vi bevægelse, trivsel og læring i skolen?
Hvorfor bør vi fremme bevægelse i skolen?
Brain motto: ”Do not wake me up unless something really interesting is going on”
Eksekutive funktioner er en samlet kognitiv kerneevne, der omfatter (Diamond, 2006):
Kognitiv fleksibilitet og selvregulering - at kunne skifte perspektiv og respondere på dem
Hæmning - evnen til at ignorere forstyrrelser og initiativ - at være et handlende individ
Planlægning, problemløsning og kreativitet
Eksekutive (udøvende) funktioner er nødvendige og afgørende for:
Mødet med nye opgaver, planlægning, problemløsning, at træffe bevidste valg mellem flere muligheder, og er derfor tungtvejende i forhold til at opnå mål
Det er et samlebegreb ligesom intelligens og bygger på en lang række mere grundlæggende funktioner
Vigtig for skoleparathed (af større betydning end IQ)
Forudsiger matematik- og læsekompetencer i alle skoleår
Afgørende for succes gennem hele livet i forhold til:
karriere
mental og fysisk sundhed
NB: Det er dokumenteret at ikke alle former for aerob træning gavner de eksekutive funktioner i samme grad: F.eks. er boldspil eller anden problemløsende adfærd under FA bedre end løb på løbebånd
forringer ikke den akademiske præstation
LRPE: Learning Readiness Physical Education
Fysisk træning umiddelbart før en matematiktest giver bedre resultater målt i forhold til, at træningen bliver gennemført tidligere på dagen eller at der slet ikke blev trænet.
Hypotesen er, at korte fysiske pauser fremmer læring og opmærksomhed / koncentration (Ratey, John J. & Hagerman, Eric, 2009)
Studier viser, at mindre tid til boglig læring i skolen, som følge af øget tid til daglig fysisk aktivitet, ikke gør elevernes skoleresultater dårligere (Ratey, J. J., 2009; Donnelly, J. E. and K. Lambourne, 2011)
Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og:
hvorledes eleverne opfører sig i klasseværelset (Tomporowski, 2003; Tremblay, M.S. et al., 2000)
hjernens eksekutive formåen (målrettet adfærd (opførsel), kreativitet, problemløsning og arbejdshukommelse) (Bangsbo m.fl., 2012; Davis et al. 2011; Verburgh, L., et al., 2013)
intelligenskvotient (Åberg M. et al. 2009)
almene skolepræstationer (karakterniveau) (Donnely et al., 2009 og 2011; Sibley, B.A. et al., 2003; Ericsson I., 2008; Reed, Julian A. et al., 2010; Trudeau. F. and R. J. Shephard, 2008)
psykisk funktionsevne og -trivsel (Stuart J H Biddle and Mavis Asare, 2011)
Embodied learning hypotesen er at:
Der er afstand til kroppen i mange akademiske sammenhænge
En pædagogiske tilgang med kropslig medvirken i de boglige fag - hvor kroppen indgår som en aktiv del af læreprocessen - kaldet
»kropsligt forankret læring«
- kan have en positiv effekt på læring
Embodiment influerer på individets verdensopfattelse, idet det organiserer verden i forhold til det kropslige og er dermed en del af det førbegrebsligt meningsfulde (Leder, D., 1992)
»Læring der leger«
God fysisk form forbindes med ændringer i kognitionen, specielt for opgaver, der har med eksekutive funktioner at gøre
God fysisk form gavner således hjernens og psykens sundhed og akademiske formåen samt fremmer hensigtmæssig opførsel
Power breaks og brain breakers fremmer formodentlig opmærksomheden og påvirker med stor sandsynlighed hjernens funktioner positivt i forhold til kognitive præstationer
Kropslig forankret læring kan fremmer faglig forståelse og problemløsning
Fremtidens udfordring for undervisningspraksis og forskning er i højere grad af inddrage og undersøge kropslig forankret læring
Overvægt er relateret til nedsat kognition, hjernens sundhed og boglige resultater
Tidlig indsats for at skabe gode motionsvaner er derfor afgørende for levealderen, sundheden og menneskers effektivitet, kognition og læring
Konklusion
Aziz-­Zadeh L., & Damasio A. R. (2008). Embodied semantics for actions: Findings from functional brain imaging. Journal of Physiology – Paris, 102: 35–39

Bangsbo, Jens, Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, november 2011: http://www.kum.dk/Servicemenu/Publikationer/2011/Fysisk-aktivitet-og-laring/

Stuart J H Biddle, Mavis Asare: Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews, Br J Sports Med 2011;45:886–895. doi:10.1136/886 bjsports-2011-090185

Chomitz, Virginia R. et al.: ”Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States” (2009). Journal of School Health. Vol. 79, No. 1. American School Health Association.

Caterina Pesce*, Claudia Crova, Rosalba Marchetti, Ilaria Struzzolino, Ilaria Masci, Giuseppe Vannozzi, Roberta Forte: Searching for cognitively optimal challenge point in physical activity for children with typical and atypical motor development, Mental Health and Physical Activity xxx (2013) 1-9, Article in press.

Davis et al. (2011) Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: A randomized, controlled trial. Health Psychology, Vol 30(1)

Donnely, Joseph E. et al.: “Physical activity across the curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children” (2009). Preventive Medicine. Elsevier Inc.

Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, Supplement(0), S36-S42. doi: 10.1016/j.ypmed.2011.01.021

Dourish, P. (2001). Where The Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press

Ericsson, Ingegerd: “Motor skills, attention and academic achievement. An intervention study in school years 1-3” (2008). British Educational Research Journal, Vol. 34, No. 3, June 2008.

http://cooperativelearning.dk/about-cooperative-learning

Gallagher, S (forthcoming). Interpretations of embodied cognition. In W. Tschacher and C. Bergomi (eds.), The Implications of Embodiment: Cognition and Communication. Exeter Imprint Academic 2011.

Leder, Drew: ”A tale of two bodies: the Cartesian corpse and the lived body” in “The body in medical thought and practice” (1992). Kluwer Academic Publishers.

Lot Verburgh, Marsh Königs, Erik J A Scherder, Jaap Oosterlaan: Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis; Sports Med. Published Online March 8, 2013

Majgaard, G., Misfeldt, M., Nielsen, J. (2011). How Design-based Research, Action Research and Interaction Design Contributes to the Development of Designs for Learning. Designs for Learning.

Moser, Thomas: “The significance of physical activity for the psychosocial domain: a crash between myths and empirical reality?” in Jørgensen, Per & Vogensen, Niels: “Whats going on in the gym? – Learning, teaching and research in physical education” (2004). The authors and Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics.

Moser, Thomas: ”Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber” in: Schilhab, Theresa S. S. & Steffensen, Bo: ”Nervepirrende pædagogik” (2007). Akademisk Forlag.

Overgaard, K., Grøntved, A., Nielsen, K., Dahl-Petersen, I. K., & Aadahl, M. (2012). Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko? (First ed., pp. 96). København Ø: Vidensråd for forebyggelse.

Ratey, John J. & Hagerman, Eric: “SPARK! How exercise will improve the performance of your brain” (2009), s. 3-56. Quercus, Great Britain.

Reed, Julian A. et al.: ”Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: a preliminary investigation” (2010). Journal of Physical Activity and Health, 7, 343-351. Human Kinetics, Inc.

Shephard, Roy J.: “Curricular physical activity and academic performance” (1997). Human Kinetics Publishers, Inc.

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The Relationship Between Physical Activity and Cognition in Children: A Meta-Analysis. Pediatric Exercise Science, 15: 243-256

smallablearning (2013). http://smallablearning.com/embodied-learning-blends-movement-computer-interaction senest downloaded 13-4-13

Tomporowski, Phillip D.: “Cognitive and behavioral responses to acute exercise in youths: a review” (2003). Human Kinetics Publishers, Inc.

Tremblay, Mark S. et al.: ”The relationship between physical activity, self-esteem and academic achievement in 12-year-old children” (2000). Human Kinetics Publishers, Inc.

Trudeau, François & Shephard, Roy J.: “Physical education, school physical activity, school sports and academic performance” (2008). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Biomed Central.

Åberg MA, Pedersen NL , Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2009:20906-11.
Litteratur:
Tak for opmærksomheden
Embodiment
Nye studier og nye udfordringer
Jeg har i hvert fald kunnet koncentrere mig mere end før hen, fordi man kan sidde lidt mere uroligt (interview med elev på Kollerup skole 13.3.13)
Klodsen skal bruges som et supplement - ikke til al undervisning (interview med lærer på Sjølund-Hejls skole 12.3.13)
I et svensk studie med næsten 1,3 millioner mænd var der en klar association mellem fysisk kondition, logisk tænkning og sproglig opfattelsesevne.
Hypotesen er, at mere fysisk aktivitet og bedre fitness positivt udvikler hjernestrukturer (Åberg M. et al. 2009)
Nyere undersøgelser viser, at erstatter vi en del af den stillesiddende aktivitet med let fysisk aktivitet, så kan det have en fremmende virkning på sundheden (Overgaard, K et al. 2012)
Metabolic Equivalent (MET). 1 MET er defineret som kroppens energiomsætningshastighed i liggende vågen hvile under rolige forhold
Hjernen genkender ikke den samme skarpe opdeling mellem kognitiv og motorisk funktion, som vi pålægger vores tankegang
Diamond, A. (2000) There is a close interrelation of motor development and cognitive development and the cerebellum and prefrontal cortex. Child Development, 71,44 56
Imens organismen lærer at kontrollere og udføre intentionerede bevægelser, udvikler den sine perceptuelle og motor-baserede evner, hvilket er et essentielt første skridt i udviklingen af komplekse kognitive processer – så som sprog. - Der argumenteres således for, at målrettede bevægelser er grundlæggende for tanker og sprog.
Metode: ”For at forstå noget så unikt som kognition samt kropslig oplevelse og handling er det nødvendigt at inddrage såvel neurovidenskab som psykologi og fænomenologi” (Gallagher 2002)
"Vort legeme (kroppen) er det ”instrument”, som vi lærer og husker igennem. Når vi afkobler kroppen ved at ignorere den, mister vi adgang til vigtige oplysninger om verdenen - nformation, som vi kun kan få adgang til gennem en krop, der er målrettet aktiv i verdenen” (Schilhab et al., 2008; Moser, T, 2007; Aziz-Zadeh L., & Damasio A. R. 2008, Gallagher 2011)
Embodiment argumentet er endog endnu mere radikalt - så at sige al kognition af "medieret" formidlet gennem kroppen og dens anatomi, funktionalitet og væren i verdenen
Sjæl-legeme problemet
"Kaste lommeregner"
Motorik "hoppe kryds"
Stole-steptest
Bogstavkrig
Så skal der designes øvelser?
http://imolearn.dk/terning/
http://www.tvsyd.dk/artikel/179623:Interaktivt-moebel
Spilleregler for designprocessen:
Divergent vs. Konvergent tænkning - adskil dem - disciplin
Ingen telefoner og iPad’s ”vores alle sammens 4. barn”
Ingen pauser – på toilet alene (positiv disciplin)
Ja-og
Lytte
En opgave – en (kort) deadline
Ingen diskussion
Ingen feedback/bedømmelse, positiv som negativ – alt er OK
Man lærer af at fejle og det er en sejr hver gang man fejler

Fra nu af er det kun mig der kender programmet, for hvordan I kan skabe smarte koncepter der hjem og afprøve / færdigudvikle dem?
Skabe
Vurdere
Skabe
Vurdere
Divergent - kreativ tænkning
Konvergent - logisk tænkning
Kreativ + logisk = ikke produktiv
God selvdesciplin = succes, god produktivitet, leg og glæde
Dagens designspørgsmål er:
Hvordan skabes fysisk aktivitet og bevægelse i læringen ved at ny- og omdesigne didaktiske fortællinger?

Målet er:
at udvikle en inspirationsdatabase med videoeksempler
at få kendskab til værktøj, hvor du som lærer, sammen med eleverne kan videreudvikle didaktiske fortællinger og dermed øvelser til inspirationsdatabasen
Mål og tema for udvikling af ny didaktisk praksis med bevægelse
Gå sammen i 8-mandsgrupper inkl. en holdkaptajn
Tegn en lommeregner på udleveret flip-over
Lav hver en papirskugle
Første person kaster en papirskugle op på lommeregneren, på et tal der kan indgå i regnestykket, eksempelvis facit
Anden person kaster på regnearten
Tredje person kaster på den ene ubekendte i regnestykket
Fjerde person kaster på regnestykkets sidste ubekendte
Kryds-kryds arme på 1 og 2 og ud i flyv på 3 og 4
Derefter med ben hop kryds-kryds ben på hop 1 og 2 og hop i bredstående på 3 og 4
Nu sættes de to hop sammen – kryds arme og ben samtidigt
Derefter krydses arme på 1 og 2 og samtidigt hoppes i bredstående på 3 og 4 og så modsat
Step – gå op på stolen – mens der vendes 90°
Step ned med 180° rotation
Træd op på stolen med 90° rotation så du står med ryggen til ryglænet
Step ned med 180° i modsat retning som du gik op
Start nu serien til modsatte side
Gå sammen i jeres 8-mands gruppe
I får alle et papkort med et bogstav – 8 stk.
Hver gruppe skal lave så mange ord med kortene som I kan på ét minut, ved at stille sig op i bogstavrækkefølgen, som ordet skal vise – det gælder om at bruge flest bogstaver på tid.
Tag derefter et billede af hvert ord
Figuren er hentet fra "Designing for Growth" - en rigtig god bog om designtænkning. Se: http://designingforgrowthbook.com/
Få de første to kapitler her: http://www.darden.virginia.edu/web/uploadedFiles/Darden/Batten_Institute/Initiatives/DesigningForGrowth_Preview.pdf
http://www.folkeskolen.dk/538143/fysisk-aktivitet-og-laering---en-taksonomi
http://sparkinglife.org/page/home
https://sites.google.com/a/apps.svsu.org/minds-movements/learning-readiness-physical-education
Adskil tankeformer = god disciplin
Den tid der bruges på at være fysisk aktiv
Opgaven er at ”åbne” klasserumspraksis og klasse-værelset for hinanden, sig selv - lærere og elever
Long-Term Potentiation (LTP)
Eksempel i forhold til tidlig sprog(ind)læring

Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen (2008) påpeger, at sproglæring har gavn af fysisk aktivitet, da bestemte steder i hjernen – som bruges til læring af sprog – stimuleres ved fysisk aktivitet
Mening skabes ud fra de embobiment muligheder, den pågældende situation tilbyder. Et afgørende argument for en embodied tilgang til læring af sprog
Resultater viser at både lingvistiske, perceptuelle og aktiverende oplevelser er afgørende for forståelsen af et ords mening. (Scorolli et al., 2011)
Både konkrete og abstrakte ord er afhængige af bevægelse og handling, dog har konkrete ord en tydeligere kobling til det kropslige
Koncentrationen af hormoner og enzymer, der styrker neuoners koblingsevne, stiger ved fysisk aktivitet og anden neural aktivitet
Arbejdshukommelse - at fastholde informationer i tankerne og bruge dem
https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/hukommelsesleg-flex/saadan-bruger-du-programmet/om-arbejdshukommelsen/
Opmærksomhed fremmes af fysisk aktivitet
Stillesiddende adfærd reducerer opmærksomhed
Full transcript