Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Enexis trainingsdag 2 | 23 februari 2016

No description
by

Gidion Peters

on 22 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Enexis trainingsdag 2 | 23 februari 2016

Linn Kennes
Dag 2 | 23 februari 2016
Scrum bij Enexis
'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
PROJECTMANAGEMENT IN FASEN:
WATERVAL

scrum: praktijk
corporate
#scrum users

Inmiddels brede toepassing van scrum
fysieke projecten
communicatie
beleid
financiën
organisatieontwikkeling
innovatie
Randvoorwaarden voor toepassing scrum
fysieke projecten: Maximabrug
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
Het Agile Portfolio
coaching en faciliteiten
afgebakend project
opdrachtgever en team
aanleiding
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
SCRUM ROLLEN
SCRUM MASTER:
Laat het team optimaal presteren;
Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie;
Bewaakt het proces.
PRODUCT OWNER:
Draagt product verantwoordelijkheid;
Bepaalt prioriteiten, geeft richting.
SCRUM TEAM:
Zelf organiserend multidisciplinair team;
Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.
Scrum Theorie
Wanneer gebruik je Scrum?
Bij
complexe
projecten:
het is niet mogelijk om het verloop van het proces vooraf tot op taakniveau te plannen
...plan
Reorganisatie-
Communicatie-
Beleids-
Actie-
Terugblik
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
|
Gefocust werken
: teamleden maken tijd beschikbaar;
| Kort,
staand vergaderen
bij een bord waarop zichtbaar is wie wat doet;
| Tussentijdse resultaten die met het team worden behaald,
vieren
.

SCRUM ROLLEN
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
Ontwikkelingen in het communicatievak
digitalisering
daling vertrouwen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
einde control?
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
een overzicht van het hele project
'anker': waar doen we het ook alweer voor?
dynamisch: verandert met het project mee
is 'eigendom' van de product owner
PRODUCT BACKLOG

4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
PROJECTEN & PROGRAMMA'S
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Een hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S
LENGTE CEREMONIES
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse (doorvragen)
| Timemanagement
AGILITY
| Flexibiliteit
| Agile coaching
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
INTAKE, EENMALIGE CEREMONIE 1
Doelstelling:

scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden

Stappen:
| Aan tafel met (beoogd) product owner en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
.
Eénmalige ceremonie 2: Kickoff
Doelstelling: iedereen heeft basiskennis over scrum en product backlog staat klaar
Stappen:
product owner, teamleden en evt. stakeholders komen naar sessie (ong. 4 uur)
presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig)
inleiden opdracht, opstellen product backlog
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week

TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
DE KERN VAN SCRUM
| Onzekerheid omarmen;
| Werken in korte cycli (sprints);
| Lerend ontwikkelen;
| Doen als de beste manier van denken.
AGILE MANIFEST
Mensen & Relaties Protocollen & Tools

Functionaliteit Documentatie

Samenwerking Onderaanneming

Inspelen op verandering Volgen van een plan

Uitvoering
Ontwerp
Definitie
Initiatief
Voorbereiding
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

KICK-OFF, EENMALIGE CEREMONIE 2
Doelstelling:
iedereen heeft basiskennis over scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Product owner, teamleden en eventueel stakeholders komen
naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
Wanneer kan ik starten met scrum?
CHECKLIST
Linn Kennes

Dank! Vragen?
@scrumco @linnkennes

KENNISMAKING
Schrijf op een post-it:

| Je naam
| Competentie (waar ben je goed in)
| Een tekeningetje of symbool
PROJECT STORY
|
Als
... (vertrekpunt)

|
Willen we
... (wat gaan we doen)

|
Zodat
... (wat willen we bereiken)

|
Met aandacht voor
... (typerend voor de aanpak)
Pitch
projecten
Lunch
Oefenen
Oefenen
Valideren
& afsluiten
SCRUM PROCES
SPRINT BACKLOG | DEFINITION OF DONE

SCRUM BOARD

4 LIJSTJES
HET BALLENSPEL
DE REGELS
Je vormt samen een team;
Elk teamlid moet de bal 1 keer aanraken;
De bal moet bij het doorgeven even in de lucht zijn geweest;
Je mag de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je;
Een gevallen bal telt niet meer mee;
Elke bal moet eindigen bij de persoon waar die begonnen is.


HET DOEL
Punten scoren: elke bal die in het mandje beland is 1 punt waard.
PITCH
TEAM BLAUW
TEAM ROZE
MASH UP GAME
DOEL
Zoveel mogelijk opdrachten afkrijgen binnen 10 minuten.
REGELS
Er zijn twee teams;
Trainers zijn de opdrachtgevers;
Het team met de meeste punten wint.
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo mogelijk stakeholders en klanten;
Maak een agenda; tijd per onderdeel rekening houdend met presentatie en feedback.
REVIEW
Staande check-up;
Update met het hele team: 'hoe staan we ervoor'.
STAND UP
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
En wie doet wat?
SPRINTPLANNING
Doorlooptijd
Focus
LUNCH
DEFINITION OF DONE
Hulpvragen
| Wat is het resultaat?
| Wat zijn de belangrijkste stappen?
| In welke vorm leveren we op?

Hulpmiddel
| Maak gebruik van voltooid deelwoorden.
STAND UP FROM HELL
Hulpvragen
| Wat heb ik gedaan?
| Wat ga ik doen?
| Welke obstakels kom ik tegen?

SCRUM, EN NU?
Begin bij jezelf
| Hoe kan ik Scrum gebruiken in mijn toolkit?

Hulp
| Voordelen Scrum
| Scrum in 140 tekens
| Storytelling; hoe heb jij Scrum ervaren?
Flexibiliteit
Focus
Samenwerking
Versnelling
Beter resultaat

#Scrum
projectaanpak om met een zelfsturend multidisciplinair team in korte cycli direct
waarde te creëren met feedback als brandstof

VOORUITBLIK: AGILE PORTFOLIO
| Hulpmiddel voor programma's, afdelingen en directies;
| Hoofdlijnen in plaats van taakniveau;
| Biedt inzicht, verbinding en richting.

SCRUM & LEAN
"Het antwoord is niet lean of scrum, maar: beide. Het een gaat namelijk perfect over het wat en waarom, terwijl de ander concreet maakt hoe."
Rini van Solingen
Team (varkens); doen
80% van het werk
Flexibele schil (kippen); doen
20% van het werk

Stakeholders

Klanten

+ intake + kick-off

scrum master 1
scrum master 2
scrum master 3
scrum master 1 & 2
SPRINT BACKLOG
scrum master 1
Hulpvragen
| Wat moet het eerste gebeuren?
| Waar krijg je buikpijn van als het morgen niet af is ?
| Wat heeft prioriteit?

Hulpmiddel
| Planning poker
scrum master 3
DEFINITION OF FUN
Full transcript