Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

(B)KGT 4: Bevolking en Ruimte

Johan de Witt
by

Johan de Witt

on 19 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of (B)KGT 4: Bevolking en Ruimte

Bevolking en Ruimte
Bevolking en ruimte in Nederland
§1 Bevolkingsgroei in Nederland
§2 Bevolkingsgroei, nu en later
§3 De verstedelijking van Nederland
§4 De Randstad
§5 Bronnen: Strijd om de Ruimte
Minitoetsen
§1 Bevolkingsgroei in Duitsland
§2 Verschillen tussen regio's
§3 De verstedelijking van Duitsland
§4 Ruhrgebied
§5 Duitsland en Nederland vergeleken
Minitoetsen
Bevolking en ruimte in Duitsland
Bevolking en ruimte in China
§1 Bevolking in China
§2 Migratie in China
§3 Wonen in de stad
§4
Minitoetsen
H1
H2
H3
Bevolking van Nederland
1. Titel van de bron?
2. Kleuren in de legenda?
3. Wat valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
Bevolkingsgroei door?
1.
2.
Natuurlijke bevolkingsgroei
Sociale bevolkingsgroei
Babyboom
Ontgroening
Vergrijzing
Sociale bevolkingsgroei
1. Titel van de bron?
2. Kleuren in de legenda?
3. Wat valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
Wat zijn de pull factoren van Europa?
Examenvraag
Bevolkingsgroei:
Natuurlijk

Sociaal
Immigratie
I. Gezinshereniging
II. Gezinsvorming
Vestigingsoverschot
Waarom
hier?
Bevolkingskrimp
- Welke gebieden in Nederland krimpen?
- Waarom juist deze gebieden?
- Wat voor gevolgen heeft deze krimp voor de gebieden?
1. minder voorzieningen

2. minder werkgelegenheid

3. minder aantrekkelijk

4. mensen trekken weg
Naarmate meer mensen vertrekken wordt
het voor bedrijven moeilijker om de
drempelwaarde
te halen
Examenvraag
Andere begrippen:
Reikwijdte
Verzorgingsgebied
(maximale afstand klant)
(vanwaar komen klanten)
Verstedelijking Nederland
1. Wat is de titel?
2. Wat zie je in de legenda?
3. Welke trend valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
In de periode 2002–2012 was de bevolkingsgroei in de grote steden grotendeels aan de VINEX-wijken toe te schrijven
I 2P Vraag 1:
Op welke twee manieren stimuleerden de nieuwbouwwijken de groei van de grote steden?
- Ze verlaagden de verhuisstroom naar het buitengebied
- Ze zorgden voor meer geboorten binnen de stadsgrenzen
- toenemende populariteit van het grootstads leven
- toegenomen immigratie uit Oost-Europa sinds 2007
De grote gemeenten zullen de komende jaren blijven groeien:
1. De trek naar de vier grote gemeenten zal aanhouden, vooral van
jongeren en jong volwassenen.
2. Grote aantrekkingskracht op niet-westerse en recentelijk, Oost-
Europese immigranten, die zich hier graag willen vestigen.
1. Wat valt er op?
2. Kun je dit verklaren?
Vanaf 1960
Door toegenomen welvaart en mobiliteit suburbaniseerde veel mensen
Gevolgen:
1. Verstedelijking platteland
2. Ontstaan agglomeraties
3. Leegloop grote steden
Gevolgen leegloop stad?
Hoe krijg je de mensen weer terug naar de stad?
Examenvraag
Flevoland
Uit het antwoord moet blijken dat veel jonge gezinnen zich in de provincie Flevoland hebben gevestigd.
De Randstad
Concentrische opbouw
Groei vanuit één centrum
Hoofdkantoren
Haven
Bestuur
Handelsstad
Oud
Nieuw
Meerkernen opbouw
Groei vanuit meerdere centra
Hoe hou je de stad leefbaar?
Stad wordt drukker en voller....
Woningkenmerken
Bevolkingskenmerken
Omgevingskenmerken
Examenvraag
Hoofdstuk 1:
Vraag 1:
In de onderstaande bron is het volgende zichtbaar:

a. Vergroening
b. Vergrijzing
c. Ontgroening
d. Verpaupering
Vraag 2:
De provincie met de meeste bevolkingskrimp (in %) is:

a. Zeeland
b. Limburg
c. Noord-Holland
d. Groningen
Vraag 3:
Welke omschrijving past het best bij het begrip urbanisatiegraad?

a. De groei van het percentage stadsbewoners in een land
b. Getal dat de verhouding aangeeft tussen het aantal mensen
dat in stad en dorp woont
c. De snelheid waarmee de urbanisatiegraad van een land
jaarlijks toeneemt of afneemt
d. de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende
platteland
Vraag 4:

Hieronder staan vijf kenmerken van woonwijken.
1 veel speelplaatsen
2 smalle straten
3 hoge bebouwingsdichtheid
4 gevarieerde bebouwing
5 veel groen

Welke twee kenmerken horen bij wijken die gebouwd zijn rond 1900?
Antwoorden:
1
2
3
4
B
D
B
2, 3
, C
1. Wat is de titel van de bron?
2. Wat zie je in de legenda?
3. Wat valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
Bevolkingskrimp in Duitsland
Belangrijkste oorzaken:

- Laag geboortecijfer
- Hoger sterftecijfer
?
Welke demografische transitie
is zichtbaar in de bron?
8,42 geboorte /1.000 inwoners
11,29 sterfte /1.000 inwoners
Examenvraag
1 = juist
2 = juist
3 = juist
1. Wat is de titel van de kaart
2. Wat zie je in de legenda
3. Wat valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
Jonge mensen trekken weg
Oude mensen blijven achter
Duitsland in kaart
- Niet gelovig
Verschillen in Duitsland
1. Economisch
2. Demografisch
3. Sociaal-cultureel
4. Politiek
Historische oorzaak?
Begrippen:

1. IJzerengordijn
2. Communisme
3. Kapitalisme
4. Vrije markt economie
5. Planeconomie
Waarom gingen veel Oost-Duitse
bedrijven failliet na de val van het ijzeren gordijn?
Examenvraag
Uit het antwoord moet blijken dat jongeren zijn weggetrokken / de beroepsbevolking is weggetrokken uit het oosten van Duitsland (omdat in het oosten van Duitsland te weinig werk is).
1989
Wat valt op?
Na de val van de muur verhuisden veel mensen van oost naar west
Ruimtelijke- en sociale segregatie
Examenvraag
Uit het antwoord moet blijken dat de grens tussen Oost-Duitsland (DDR) en West-Duitsland (BRD) was afgesloten.
Waarom was het Ruhrgebied
vanaf 1870 een goede locatie
voor de Duitse industrie?
Tot 1960 werkte veel mensen in de secondaire sector
Industrie raakte in verval
Gebied was zwaar vervuild
Leefbaarheid was slecht
Gebied verpauperde
Is deze trend wenselijk?
Wat kan je er aan doen?
Examenvraag
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn:
− het sluiten van scholen
− het verdwijnen van winkels
− het verdwijnen van uitgaansgelegenheden/sportfaciliteiten
− het verdwijnen van verbindingen in het openbaar vervoer
Hoofdstuk 2
Vraag 1
In welke fase van het demografisch transitiemodel zit Duitsland?

a. Fase 1
b. Fase 2
c. Fase 3
d. Fase 4
e. Fase 5
Vraag 2
De bevolkingsdichtheid in Oost-Duitsland is:

a. hoger dan West-Duitsland
b. lager dan West-Duitsland
c. hetzelfde als West-Duistland
Vraag 3
Een oplossing om de segregatiekloof in Berlijn te verkleinen:

a. Koop en huurwoningen mixen
b. Allochtone en autochtonen mixen
c. Arme en rijke mensen mixen
d. Jonge en oude mensen mixen

Vraag 4
Welk kenmerk past niet bij het Ruhrgebied?

a. Er is sprake van een bevolkingskrimp
b. De belangrijkse bestaansmiddel is mijnbouw en industrie
c. Het gebied ligt in de buurt van steenkoolmijnen en grote rivieren
d. Het gebied is vanaf 1870 ontwikkeld

Antwoorden

1: E
2: B
3: A
4: B


, B, C, D


1. Wat is de titel van de bron?
2. Wat zie je in de legenda?
3. Wat valt er op?
4. Kun je dit verklaren?
1. Wat zien we?
2. Hoe is dit te verklaren?
3. In welke fase van het demografisch transitiemodel zit china?
Demografische transitie in China:

1. Economische oorzaak
2. Politieke oorzaak
Examenvraag
1. Titel?

2. Legenda?

3. Wat wilt de bron duidelijk maken?

4. Kun je dit verklaren?
- binnenlandse migratie
Minder mensen op het platteland, meer mensen in de steden
Gevolg?
Nadelen hoge
urbanisatietempo
:
1. Minder boeren, dus mogelijk minder voedselproductie
2. Jonge mensen trekken weg, oude mensen blijven achter
3. Verslechtering leefbaarheid dorpen
4. Ontstaan grote verschillen tussen arm en rijk in China
5. ...
Hukou als oplossing?
1. Titel?

2. Legenda?

3. Wat wilt de bron duidelijk maken?

4. Kun je dit verklaren?

Gevolg:
Hoog opgeleide Chinezen
emigreren....

Braindrain

China ?
Waar zie je dat aan ?
Vanaf 1980: verhuisden >300 mil. mensen naar de stad !
Stedelijke gebieden in China zijn sterk veranderd
Is verandering erg?
Het is zonde als een deel van je cultuur verloren gaat.
39 maximumscore 2
• alle geregistreerde Chinezen die legaal in de stad wonen
• illegalen / Deze mensen mogen officieel niet in de stad wonen /
bezitten geen hukou voor de stad (en wonen hier illegaal)
43 maximumscore 2
• Voorbeelden van een negatief gevolg zijn: 1
− drukte
− dichte bebouwing
− luchtvervuiling

• Voorbeelden van een juiste manier zijn: 1
− nieuwe wijken minder dicht bebouwen
− meer groengebieden aanleggen of behouden
− meer investeren in openbaar vervoer
Hoofdstuk 3
Vraag 1
De bevolkingsdichtheid is het hoogst in het:

a. Noorden van China.
b. Oosten van China.
c. Zuiden van China.
d. Westen van China.
Vraag 2
Het Hukou-systeem is:

a. Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken.
b. Bewoners letten op elkaar of er niet iets geks gebeurt.
c. Traditionele Chinese woonwijk met woonhofjes en smalle straten.
d. De regel in China dat je altijd moet blijven wonen in je eigen gebied.
Vraag 3
De 'pull factoren' die Chinese steden hebben voor de lokale boeren:

a. Er is veel werk.
b. Er zijn veel voorzieningen.
c. Er wonen veel mensen.
d. Er is veel armoede.
Vraag 4
Met 'brain drain' bedoelen we:

a. Een reden om naar een gebied toe te gaan.
b. Het verhuizen naar een ander land.
c. Het vertrek van goed opgeleide mensen naar het buitenland.
d. De maximale afstand die mensen willen afleggen.
Vraag 5
In de diagram is te zien:

a. Ontgroening.
b. Vergroening.
c. Geboorte overschot.
d. Sterfte overschot.
Antwoorden
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
B
D
A
C
A
,B
1
2
3
4
1: Centrum (winkels, etc.)
2: Arbeiderswoningen (klein)
3: Rijtjes huizen en flats
4: Nieuwbouw wijken
Industrie China
Steden China
MNO's China
SEZ's China
Metropolitaan gebied
Hutong
Leefbaarheid in de Randstad
1. Wat zien je?
2. Is dit te verklaren?
Full transcript