Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรอาณาจักรอยุธยา

No description
by

warut taveerut

on 29 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรอาณาจักรอยุธยา

การกอบกู้เอกราชของ
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่1
เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพของ กรุงศรีอยุธยาพ้นจากอำนาจจากพม่าและยกทัพไปปราบเจ้าฟ้าไทยใหญ่เมืองคัง โดยยกทัพไปพร้อมกับพระมหาอุปราชาและพระสัง-กทัต
ต่อมาพระเจ้าหงสาวดีเตรียมยกทัพไปตีเมือง
อังวะ แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงส่งพระนเรศวรไปรบแทนทำให้พระเจ้าหงสาวดีทรงระเเวงว่าอยุธยาจะ เเข็งข้อ
พระมหาอุปราชาจึงคิดอุบายให้พระยาเกียรติและพระยารามไปเป็นข้าหลวงพระนเรศวร เพื่อหาทางกำจัดพระนเรศวร ขณะที่พระมหาอุปราชายกทัพไปตีทัพพระนเรศวรที่เมืองแครง พระยาเกียรติกับพระยารามจึงนำความไปบอกพระมหาเถรคัน เนื่องจากเมืองแครงถูกหงสาวดีกดขี่
เมื่อยกทัพมาถึงพระมหาเถรคันฉ่อง
จึงเตือนพระยาเกียรติและพระยารามให้สวามิภักดิ์
และทูลความจริงให้ทราบทุกประการ


ตัดขาดหัวเมืองรอบนอกมิให้ติดต่อและช่วยเหลือเขตราชธานีได้ และพร้อมที่จะรบตลอดทั้งปี โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤดูน้าหลาก

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ต่างไปจากเดิมที่มักจะยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์และเข้ามาทางเดียว และเมื่อถึงฤดูน้าเหนือหลากลงมาท่วมก็ยกทัพกลับ

ทำให้ไทยวางแผนการตั้งรับผิดพลาดหมด

กรุงศรีอยุธยาถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจโดยกองทัพพม่า ทั้งจากทางเหนือและใต้ รวมทั้งต้องทาศึกระยะยาวนานนับปี ทาให้กรุงศรีอยุธยาเกิดขาดแคลนเสบียงอาหารอันนาไปสู่
ความอ่อนแอต่อกาลังทัพและผู้คนของไทย
การเสียกรุงครั่งที่ 1
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรพม่าและอาณาจักรอยุธยา อันเป็นผลมาจากความต้องการของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งต้องการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราช และอาจถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงคราม
ช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2106 ที่ทรงตีกรุงศรีอยุธยาไม่สำเร็จ

ความขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับเจ้าเมืองพิษณุโลก พระมหาธรรมราชา ซึ่งมีพระทัยฝักใฝ่พม่า ได้นำไปสู่ความพินาศของกรุงศรีอยุธยาในที่สุด จนกระทั่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพให้กับอาณาจักรอยุธยาในอีก 15 ปีต่อมา
สาเหตุการเสื่อมอานาจของ
กรุงศรีอยุธยา
ความเสื่อมอานาจทางการเมือง มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่ขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์

มีการกำจัดศัตรูทางการเมือง ทำให้กาลังทหารถูกบั่นทอนไปมาก

ความอ่อนแอของพระมหากษัตริย์ พระเจ้าเอกทัศน์ทรงขาดความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ

กองทหารไม่ได้รับการฝึกฝนให้เตรียมพร้อมในการทำศึกสงคราม

การที่ไทยว่างเว้นจากสงครามมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความประมาทในการป้องกันพระราชอาณาจักร

ขาดการฝึกปรือกำลังทัพและการวางแผนการยุทธที่ดี ทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการทาสงครามป้องกันพระนคร


เมื่อพระนเรศวรทรงเห็นว่าพระเจ้าหงสาวดีล่อลวง
ทำร้าย และทรงประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยา
จะมิได้เป็นมิตรกับหงสาวดีตลอดไปและทรง
ปะกาศอิสรภาพที่เมืองแครง
จากนั้นจึงยกทัพไปตีกรุงหงสาวดี แต่เมื่อทราบว่า
หงสาวดีมีชัยจากเมืองอังวะ และยกทัพกลับพระนคร พระองค์ทรงคิดว่ายังตีเมืองหงสาวดีไม่ได้ จึึงพาคนไทยที่พม่ากวาดต้อนมาก่อนกลับบ้าน
เมือง ขณะที่ทรงข้ามแม่น้ำสะโตง และทรงยิงพระแสงปืนถูกนายทัพหน้าของข้าศึก
ตายอยู่กับคอช้าง สำหรับพระแสงปืนนั้นมีนามว่า
"พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"

การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรอาณาจักรอยุธยา
การเสียกรุงครั้งที่ 1และการกู้เอกราช

สมาชิกในกลุ่ม
ด.ช.วรเทพ ว่องสกุล เลขที่ 12 ม. 2/1

ด.ช.วรัตถ์ ทวีรัตน์ เลขที่13 ม.2/1

ด.ญ.ณัฐธยาน์ เเข่งขัน เลขที่17 ม.2/1
Full transcript