Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TOPLUMSAL DEĞİŞME TÜRLERİ

No description
by

on 25 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TOPLUMSAL DEĞİŞME TÜRLERİ

Baskı
ÇATIŞMA
REKABET
UYUM
UYARLAMA
Mübadele
BENZEŞTİRME
TOPLUMSAL ETKİLEŞİM TÜRLERİ
BASKI NEDİR?
Diğer birey ve grupların iradesi

Belli bir yönde davranış

Tek yönlü

Merkezinde otorite vardır.

Formel – informel baskı araçları

FORMEL BASKI ARAÇLARI
Merkezinde yaptırım vardır.


Tutuklama
Cezalandırma
Hapsetme

Alkollü araç kullanan sürücünün
cezalandırılması
Örneğin
İnformel Baskı Araçları
Toplum tarafından kullanılır.

Kınama
Aşağılama
Reddetme

ÖRNEĞİN
Yalan söyleyen birinin
dışlanması
Aşağılama
UYUM

NEDİR?
Grubun ve toplumun
beklentileri…


Birey bunları bilir,
davranışlarını adapte eder.
Dıştan bir zorlama yoktur.

Gönüllü olarak uyum sağlanır.

Temel davranış kalıpları değişmez.

Sosyal yapı için gereklidir.
Kişilerin,
birbirleriyle
tam kaynaşık değilken bile,
eylemlerini sürdürmelerini sağlayan etkileşim türüdür.
UYARLAMA
NEDİR?
AMAÇ
Çatışmayı
en aza
indirgemek!
Sosyokültürel değer farklılıkları

Karşılıklı ödün

Uzlaşma
Grup beklentilerine uygun davranma

Gruba adapte olma

Kişilik gelişmesinin topluma ve kültüre uygun hale getirilmesi
Uyarlama Nasıl Gerçekleşir?

Hükümet, otorite, STK’lar aracılığı ile

Kültürel talepler karşılanarak
Erasmus öğrencileri…

Bulunulan yere uygun giyinmek…

Göçmenler için açılan dil kursları

Sendikalar – maaş zamları

Oda arkadaşlığı..
Bir sosyal sistem
nasıl
devam eder?
Toplumsal Ahengin korunması için ;


Ortak bir kültür hayatı içine karıştırma!

Aynı amaca hizmet eder hale gelme!

Kendine benzetme!

Uyuşma
Bütünleşme
İstikrar
BENZEŞTİRME
NEDİR?
Toplumun ana gövdesini oluşturan grupların lehine, diğer grupların değişime teşvik edildiği
hatta kimi zaman zorlandığı etkileşim biçimidir.
Farklı olanlar nasıl benzeştirilir?

Teşvik ya da zorlama
Otorite baskıları
Okul, medya gibi sosyalleştirme araçları
Dayatılabilir
ve
dışlama söz konusu olabilir.
Göç
İskan politikaları
Ulus-devlet modeli
Eğitim politikaları
YA DA...
Teşvikle gerçekleşebilir.

Popüler, baskın, yaygın olanı yüceltme
Devlet okulundan koleje...
Avrupa>İstanbul>Taşra..
Kendine ait olanı «Unutma»
Yeni olanı «Öğrenme»

Amaç:
Normatif bütünleşmeyi sağlamak !
Bir sosyal sistem
nasıl
devam eder?
İŞBİRLİĞİ
Mübadele
İşbirliği
Rekabet
Çatışma
Uyum
Uyarlama
Benzeştirme
İki veya daha fazla
bireyin ya da grubun,
belli bir hedefe ulaşmak için

içine girdiği
yarıştır.
REKABET NEDİR
Bazı alanlardaki rekabet

bireylerin ya da toplumların
yaşam savaşını
ya da
hayatta kalma ihtimalini
doğrudan etkileyebilir.
Bu etkileşimde
ödül tektir
ve
etkileşim içinde bulunanlardan
sadece biri
ödüle ulaşacaktır.
Bireysel ya da takım
oyunlarında olduğu gibi
temel hedef
rakibe üstün gelerek
hedefe
ulaşmaktır
ÇATIŞMA
NEDİR?
ÖNEMLİ OLAN


HEDEF DEĞİL,
MUHATAPTIR.
Kişiler arasında yaşanan
uyuşmazlık
ya da
anlaşmazlık durumudur.
Çatışmada muhatap
rakip olarak değil
neredeyse
bir
düşman
olarak
algılanır.
Hedeflenen şey
birinci derecede
rakibi
yenmektir.
Çatışma genel olarak
zararlı bir etkileşim biçimi olarak
kabul edilir.

Fakat yine de çatışma
yararlı olabilir.
Çatışan gruplar
topluma dinamizm katar
ve
sosyal eşitsizliklere
dikkat çeker.

Çatışma sayesinde
toplumsal değişme
ve
reformlar
gerçekleşebilir.
BULMACA
BULDURMACA
Bul şifreyi,
kap hediyeyi!
:)
Baskı
Full transcript