Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

zeliha oğur

on 16 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
DVB-S2 STANDARDI VE MODÜLASYONLARI
DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite - Digital Video Yayını-Uydu ) standartı 1995 den günümüze gelmektedir..1995 de amerika ve Avrupa da kullanılmaya başlanılmış ve ilk kez 1999 sonlarında DigiTurk firması tarafından Türk insanı digital uydu yayını ile tanıştırılmıştır..
DVB-S standartında, sunulan yayın kullanılan kapasitenin ekonomik kullanılması için MPEG-2 tekniğiyle sıkıştırılır..Ve bir digital standartda en kaliteli yayın 720 X 576 çözünürlüğünde olabilir

Uydulardaki TP (transponder-taşıyıcı) lerin kapasitesi sınırlıdır..720 X 576 çözünürlükle yayın yapılırsa kapasitesi en yüksek 1 TP den ancak 8 kanal MPEG-2 yle iletilebilir..
2005 den itibarende HD teknolojisinin bulunmasıyla birlikde DVB-S teknolojisi verim bakımından hızla gelişime uğramıştır..Ve sonunda 2006 nın başında DVB-S2 (2.nesil DVB Satellite) adıyla normal DVB-S den % 30 daha verimli bir hale getirilmiştir..
Sprectral Efficieny (roll of factor ) DVB-S2 nin en büyük avantajlarından biridir . Taşıyıcı sinyal için gereken band genişliğinin hesaplanmasında modülasyon tekniğinin hata doğrulama algoritmasının,ve roll off factorunun etkileri bulunur.dvb de roll of 1.2 alınırken dvb-s2 de 1.4 alınır ve yayın bandı genişliği daha büyük olur. Ayrıca dvb –s2 reed solomon codec kullanır ve bu %30 luk bir verim sağlar.
DVB-S + MPEG-2 yle 720X576 en yüksek çözünürlükde 1 TP den en fazla 8 kanal iletilebilir demiştim.İşte DVB-S2 + H264/AVC (MPEG4) yle birlikde bu rakam aynı kalitede 14 kanala çıkıyor..Yani bu ikilinin yarattığı teknolojide 6 kanal yayını DVB-S + MPEG-2 ikilisine göre bedavaya gelmiş gibi oluyor..
Modülasyon ya da kipleme, bir taşıyıcı sinyal ile bilgi sinyalini birleştirmekten ibaret olan ve iletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) kullanılan bir yöntemdir. Yöntem başlarda anten yoluyla yapılan yayınlar için öngörülmüş ise de, günümüzde kablolu, kablosuz her tür iletişimde kullanılmaktadır. Çok alçak frekanslı sinyallerin (örneğin ses) çok uzak mesafelere gönderilmesi güçtür. Bu nedenle alçak frekanslı sinyalin, yüksek frekanslı taşıyıcı bir sinyal üzerine bindirilerek uzak mesafelere taşınması sağlanabilir. Bu olaya "kipleme" denir. DVB –S2 ‘de kullanılam modülasyon çeliştleri QPSK, 8PSK,16APSK VE 32 APSK’ dir. QPSK VE 8PSK modülasyonları dvb-s ‘de de kulanılmakta ve faz kaydrımalı anahtarlamadır. 16 ve 32 APSK modülasyonları ise daha yeni bir teknolojidir ve genlik faz kaydırmalı modülasyonlardır sadece DVB-S2 yayınlarında kullanılır.
Modülasyon Nedir?
PSK Nedir?
Phase-Shift Keying
( Faz Kaydırmalı Anahtarlama )

PSK, sayısal verilerin iletiminde kullanılan bir modülasyon ( kipleme ) türüdür.
Gelen veriye bağlı olarak taşıyıcı sinyalin fazı değiştirilir. ( kaydırılır )
0 sembolü için taşıyıcı sinyalin fazı korunurken, 1 sembolü 180° kaydırılır; yani tersi alınır.
Ters alma işlemi referansa göre değil, bir önceki sinyale göre yapılır.
ASK'ya ( Genlik Kaydırmalı Anahtarlama ) göre gürültüden daha az etkilenir.

PSK’da genlik sabittir.
Yukarıdaki faz kaydırmalı anahtarlama (PSK) blok diyagramından görüldüğü üzere taşıyıcı ve bilgi, modülatör ile işlenir; taşınacak verinin içeriğine göre taşıyıcı sinyali değiştirilir.

Taşıyıcı sinyalindeki bu değişim demodülatör tarafından incelenir ve bilgi taşıyıcı sinyalden ayrılarak elde edilir.
PSK Türleri
BPSK (Binary PSK - 2PSK)
QPSK (Quadrature PSK - 4PSK)
8PSK
16PSK
PSK türlerine baktığımızda BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK gibi ifadeler bulunmaktadır. Buradaki 2,4,8,16 gibi sayılar faz sayısını ifade eder.
Bu türler temelde band genişliği ile ilgilidir. Band genişliği ise frekansı, yani birim zamanda iletilen sembol miktarını belirtir.
Şekilde görülen PSK örneğinde taşıyıcı, sabit frekans ve genlikli sinüzodial bir işaret, modüle edilecek olan ise binary bir bilgidir.

Giriş işareti eğer 0 ise taşıyıcı fazı korunur, 1 ise 180° çevrilir.

Bu tür faz kaydırmalı anahtarlamaya BPSK (Binary PSK, 2PSK) adı verilir.
QPSK ( Quadrature PSK )
Taşıyıcı işaretin fazı 0°, 90°, 180° ve 270° olmak üzere 4 çeşit aralığa bölünmüştür, yani 4 faz vardır.
Bitler ikili gruplar halinde okunur. Her sembol 2 bit ile ifade edilir.

Modülasyon oranı 2 dir.

Her faz 'dibit' adı verilen tek bir bit çiftine denk gelmektedir.
APSK MODÜLASYON TİPLERİ
16APSK
Genlik Kaydırmalı Modülasyon(ASK-Amplitude-shift keying)

Faz Kaydırmalı Modülasyon(PSK-Phase-shift keying)

Bit haritası(bit mapping) eş merkezli iki çemberden oluşur. İlk halkada 4 ikinci halkada 12 PSK noktası bulunur.

16APSK Modülasyonunda her sembol 4-bit ile ifade edilir.

FEC Oranları ; 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
16APSK BIT MAPPING
16APSK VERIM
İçte ki çemberin yarıçapı R1, dıştaki çemberin yarıçapı da R2 olsun. R2/R1 oranı elde edilen optimum verim değerleri aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.
Örnek 16APSK Çıkışı
APSK MODÜLASYON TİPLERİ
32APSK
16APSK Modülasyonundan farklı olarak bit haritası(bit mapping), Genlik Kaydırmalı Modülasyon(ASK-Amplitude-shift keying) ile 2 değil 3 eş merkezli halka oluşturur.
Bu halkalarda Faz Kaydırmalı Modülasyon(PSK-Phase-shift keying) kullanılması ile ilk halkada 4, ikinci halkada da 12 ve üçüncü halkada da 16 PSK noktası bulunur.
32APSK BIT MAPPING
32APSK VERIM
ASK (Amplitude Shift Keying) NEDİR
Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (Amplitude Shift Keying, ASK)
Taşıyıcının farklı genliklerdeki değerleri ile ifade edilir. Lojik ‘1’ ve ‘0’
Taşıyıcı sinyal Lojik 1 için sabit genlik, frekans ve faza sahiptir.
Lojik 0 için ise sinyal yoktur.
On-Off Keying (OOK) olarakta adlandırılır.
En büyük avantajı basit olmasıdır
Dezavantajları
Ani kazanç değişimlerinden hızlı etkilenmesi
Gürültüden yüksek oranda etkilenmesi
Verimli olmaması
Kullanım alanları
Fiberoptik, 1200 bps’e( Bits per second-saniyede bir bit) kadar telefon hatlarında, telemetri(bir sistem ya da tesisin uzaktan kablo veya kablosuz olarak izlenmesi) vb.
(Genlik Kaydırmalı Anahtarlama)
Amplitude Shift Keying (ASK), kullanılan PCM(Pulse Code Modulation-dijital ses tasinmasinda kullanilan yüksek hizda iletim saglayan bir protokol) koduna göre, taşıyıcı işaretin genliği ‘1’ ve ‘0’ değerleri arasında değiştirilir.
ASK işlemi basitçe, Açık-Kapalı anahtarlama şeklinde yapılabildiğinden On-Off Keying, OOK olarak
adlandırılmaktadır.

Anahtarın açık olması ‘1’
Kapalı olması ‘0’
PCM kodlu bilgi sinyali
OOK
ASK VE PSK NIN FARKLARI
Bu modülasyonlardan ASK da genlik kaydırılarak değişim yapılırken PSK da faz kaydırılır.

Kullanım alanları farklıdır. ASK gürültüdende etkilendiği için kısa mesafeli uzaktan kontrol ve telemetri sistemlerinde kullanılmaktadır.PSK ise uydu haberleşmesi, CDMA(kablolu sabit telefonların kablosuz ve sim kartsız kul. sağlar) gibi modern haberleşme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
SEKİZ FAZ KAYDIRMALI
ANAHTARLAMA (8PSK)
8PSK Nedir?
Her sembol 3 bit ile ifade edilir.

QPSK’ya göre %50 daha fazla bit iletim hızı sağlanmaktadır.

Fazörlerde QPSK’da (4’lüde) 90o, 8PSK (8’lide) 45o ve 16PSK’da 16’lıda) 22.5o faz farkı vardır.
8PSK VERİCİ
QPSK ile farkları
Performans Karşılaştırması
Frekans ve band genişliği ne bakımdan farklıdır? 
Frekans bir elektromanyetik dalganın saniyede yaptığı tur sayısıdır.
Band genişliği ise birçok farklı frekanstan oluşur. Bir elektromanyetik sinyal , dalga şeklinin üç özelliğinden birini değiştirerek bilgi aktarır: genliğini, frekansını, veya fazını değiştirir.
Bu işleme modülasyon denir ve bu farklı güç seviyelerine sahip bir dizi frekansın ortaya çıkmasına yol açar
Band genişliği ile güç, ikisi birlikte bir sinyalin aktarabileceği bilgi miktarını belirler.
 Bit hızı arttıkça, gerekli band genişliği de artacaktır. Modülasyon metodu sembol başına bit sayısını belirler.
PSK modülasyonunun derecesi yükseldikçe sembol başına olan bit sayısı artar.
FAZ SAYISI:
Qpsk da faz sayısı 4 tür ve Faz Farkı 90 derecedir.
8psk faz sayısı 8dir ve aralarında 45 derece faz farkı bulunur.
Sayı da Kodlanmış Bit Sayısı:
QPSK da her sembol 2 bitle gösterilir.
8PSK da ise Her sembol 3 bit ile ifade edilir.
Veri Hızı
8PSK 'da bit hızı QPSK'dakinin 3/2 katıdır..
Devre Karmaşıklığı
8PSK QPSK ya göre daha karmaşık devre gerektirir. Fakat daha yüksek iletim gücüne sahiptir ve daha yüksek bit hata oranı gerektirir.
Oluşturul sistemde bunlar da dikkate alınmalıdır.
MODÜLASYON TEKNİKLERİNİN HATA ORANLARI
QPSK- 8PSK nın BER(bit hata oranı) Karşılaştırması
Modulasyonlarn teorik ve simulasyonda karşılaştırılmarı
Gelen seri bit, bit ayırıcıda paralel 3 kanallı bir çıkışa dönüştürülür.
Bu kanallar, I (aynı faz kanalı), Q (dik açık kanalı) ve C (kontrol kanalı) kanalıdır.
I ve C kanalındaki bitler I kanalının 2’den 4’e düzey dönüştürücüsüne girerken Q ve C’ kanallarındaki bitler de Q kanalının 2’den 4’e düzey dönüştürücüsüne girer.
Temel olarak 2’den 4’e düzey dönüştürücüleri paralel girişli DAC’lardır.
I ve Q biti Analog çıkış işaretinin polaritesini belirlerken, C ve C’ biti büyüklüğünü belirler.
Modülasyon Türleri Performans Karşılaştırması
Full transcript