Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NEO-KLASIK YÖNETIM ANLAYIŞI

No description
by

Asmin Güneş Karakaş

on 11 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NEO-KLASIK YÖNETIM ANLAYIŞI

NEO-KLASIK YÖNETIM ANLAYIŞI

ASMIN GUNES KARAKAS

Işletmelerin büyüklüklerinin artması ile karşılaşılan yönetim sorunlarının çoğalması, bir yandan da 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin yarattığı işsizlik ve işgörenlerin ve ailelerin içine düştüğü yaşam güçlükleri, işletme yöneticilerinin kullandığı Klasik Teori kökenli yönetim araçlarının yetersizliğini hissettirmiştir (Koçel,2011)
ELTON MAYO (1880-1949)
Avustralyalı psikolog, sosyolog ve örgüt kuramcısı
1930'larda gelişmeye başlayan ve davranış bilimlerine dayanan davranışsal bir
yaklaşımdır.

Klasik yönetim düşüncesinin kavram ve ilkelerine dayanmaktadır, ancak bu ilke ve
kavramların
insan ilişkileri yaklaşımı
etkisiyle geliştirilmiş halidir.

HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI
Harvard Üniversitesi'nden F. Roethlisberger ve Elton Mayo önderliğindeki bi grup bilim adamının Western Elektrik Şirketi'nin Chicago'nun banliyösü olan Cicero'daki Hawthorne fabrikasında yaptıkları araştırmalar, yönetim ve organizasyon konusuna davranış açısından yaklaşmanın başlangıcı olmuştur.
Teknik ve fiziksel koşulların kontrol edildiği, bunlarda değişiklik olmadığı ortamlarda dahi verimlilik artışının devamlı olmasının nedenleri, grup oluşturma, grupta arkadaşlık ve sevgi bağlarının güçlü olması, işletme sahip ve yöneticilerinin davranışlarında olumlu yönlerde değişmelerin işçiler üzerinde işletmeyi ve üstlerini benimseme duygusu yaratması, çalışma ortamının beşeri havasını değiştirmiş, sürekli verimlilik artışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Eren, 2004)
1924'te başlayan bu çalışmalar 6 kısımdan oluşmaktadır:
Işıklandırma Deneyleri
: Işık şiddetindeki artış ve azalmaların ver,mlilik üzerindeki etkilerini incelemek ana amaçtır.
Röle Montaj Odası Deneyi
: Fiziksel yorgunluğun iş verimi üzerine etkileri araştırılmış, çalışma saatlerinde kısıtlamalar ve dinlenme molalarının artırılmasının, araç ve malzemelerindeki değişikliklerin etkileri saptanmaya çalışılmıştır.
Ikinci Röle Montaj Deneyi
: Ilkinde çok fazla üzerinde durulmayan teşvikli ücret sistemlerinin üretimde neden olduğu artışlar araştırılmıştır.
Mika Yarma Test Odası Deneyi
: Ücret artışının üretim üzerindeki artışı etkisi bertaraf edilerek sadece molalardaki artışların ve haftalık çalışma süresinin artırılmasının verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Mülakat Programı
: Yapılan deneylerin şaşırtıcı sonuçlarını ve bunun kaynaklarını araştırmak amacıyla işçiler nezdinde uygulanmıştır.
Seri Bağlama Gözlem Odası Deneyi
: Nihayet sosyal grupların oluşması grup üyelerinin davranışlarının analizi için yapılmıştır ve bir özel mülakat programına yer verilmiştir.
Iş grubunu oluşturan kızlar, deneyler sırasında 5-8 kişilik küçük gruplardan oluştukları için kısa zamanda birbirleriyle tanışma, anlaşma ve duygusal yönden de bir yakınlaşma olanağı elde etmişlerdir. Karşılıklı sevgi ve güvenin sağlandığı iş ortamında başarı ve verimde sürekli artışlar ortaya çıkmıştır.
1930'lardan önce

Robert Owen Mary Parker Follet

Çalışanların yaşam kalitesini artırmak için adımlar atmıştır.
Çağdaşlarından farklı olarak yöneticilerin dikkatini örgütlerdeki insan unsuruna çekmeye çalışmıştır.
Bu dönemde ayrıca Harvard Üniversitesi'ne mensup akademisyenlerin yaptıkları ve

Hawthorne Araştırmaları

olarak bilinen araştırmaların sonuçları açıklanmıştır.
Bunların sonunda, işletmelerde insan unsuru ön plana çıkmıştır.
CHiCAGO BELL TELEPHONE WESTERN ELEKTRiK ŞiRKETi
Queensland, Pensilvanya ve Harvard
Üniversitelerinde ders verdi
Freud, Jung ve Janet'den etkilendi.
ilk kitabı Demokrasi ve Özgürlük
Evli ve 2 kızı vardır.
Mayo, gelirin çalışanlar için önemli olmasına karşın ondan daha fazla iş yerindeki sosyal boyutların önemli olduğunu, çalışanların iş arkadaşları ve üstleriyle ilişkilerini önemsediklerini vurgulamıştır.
The Factory Cabling Department
Röle Montaj Test Odası'nda çalışan kadınlar
Klasik Yönetim Anlayışı Neoklasik Yönetim Anlayışı
Amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde temel ölçüt rasyonelliktir.
Amaçların etkili ve verimli bir şekilde rasyonellik ölçütü ile gerçekleştirilmesine ek olarak, örgüt üyelerinin mutluluğu ve gelişimi gibi ölçütler de dikkate alınmıştır.
Amaç rasyonel bir örgüt meydana getirmektir.
Amaç, istenmeyen yan etkilerin az oldugu ve örgüt üyelerine en fazla tatmin saglandıgı rasyonel bir örgüt meydana getirmektir.
Klasik Yönetim Anlayışı Neoklasik Yönetim Anlayışı
Yaratılmaya çalışılan standart insandır
Psikoloji biliminden ve bulgularından faydalanmış, bireysel farklılıkların örgüt işleyişi üzerindeki etkisi kabul edilmiştir.
Klasik Yönetim Anlayışı Neoklasik Yönetim Anlayışı
insan, biyolojik ve fiziksel bir varlıktır ve onun bu özelliklerinden faydalanılmalıdır.
insan, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik özellikleriyle bir bütündür ve insanın örgüt içindeki davranışını anlayabilmek için insanı tümden degerlendirmek gerekir.
insan davranışı, örgüt yapı ve işleyişinden etkilenmez.
insan davranışının nedenselligi ve davranışlar bir amaca yöneliktir.
insan, üretim faktörlerinden biri ve makinenin bir uzantısıdır.
insan, üretim faktörlerinden biri ancak diger faktörlerden farklıdır.
INSAN ILISKILERI YAKLASIMI
insan ilişkileri yaklaşımı insanların örgüt içinde nasıl davranması gerektiğini belirlemekle uğraşmak yerine insanın NASIL ve NEDEN davrandığını anlamaya çalışır.
Yönetim uygulamaları açısından insan ilişkileri yaklaşımı örgüt ve insan arasındaki ilişkide oluşan sorunların çözümlenmesinde davranış bilimlerinin sağladığı bilgilerden yararlanma anlamı taşımaktadır (Baransel,1979).
Temel varsayımlar
-bireyler birbirinden farklıdır
-insan davranışı nedene dayalıdır ve neden sonuç ilişkisiyle değerlendirilmelidir
-insan diğer üretim faktörlerinden farklıdır
-örgütler sosyal varlıklardır
-örgüt ve insan arasında karşılıklı bağımlılık söz konusudur.

Insan Ilişkileri Kuramı
NEO-KLASIK YAKLAŞIMLA ILGILI OLARAK GELIŞTIRILEN BAZI MODELLER
Douglas McGregor: X Teorisi ve Y Teorisi

Rensis Likert: Sistem 1 - Sistem 4 Modeli

Chris Argyris: Olgun (Mature) ve Olgun Olmayan (Immature) Kişi Modeli
TEŞEKKÜRLER
Full transcript