Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PAZAR BÖLÜMLENDİRME ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ

No description
by

seda akcanlar

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PAZAR BÖLÜMLENDİRME ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ

PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ
HEDEF PAZAR STRATEJİLERİ
Farklılaştırılmamış Hedef Stratejisi
Farklılaştırılmış Hedef Stratejisi
Yoğunlaştırılmış Hedef Stratejisi

Pazar Bölümlendirmede İzlenen Süreçler
1) pazar bölümleme esaslarının tanımlaması,
2) her bir pazar bölümü için müşteri profilinin geliştirilmesi,
3) pazar potansiyelinin belirlenmesi,
4) işletmenin pazar payının tahmin edilmesi ve
5) spesifik pazar bölümlerinin seçiminin yapılmasıdır.


PAZAR BÖLÜMLENDİRMENİN
YARARLARI
Değişik ihtiyaçları, özellikleri, davranışlarıyla pazarın bölümlendirilmesi firmalara bir çok yarar sağlamaktadır. Bu yararlar şunlardır:

Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar.
Tüketici istek ve ihtiyaçlarının daha iyi kullanılmasını sağlar.
Pazar bölümlendirme ile pazardaki rakipler daha iyi tanınmış olur.
Pazara girerken amaçlar daha net belirlenmiş olur.
Pazarda faaliyet sırası ya da sonrasında performans daha iyi değerlendirilir.
Günümüzde tüketicinin pazarlama ve pazarlama iletişimi etkinliklerinin odak noktası haline gelmesiyle beraber ile başlayan çağdaş pazarlama anlayışı pazar bölümlendirmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir
AMAÇLARI
Pazar bölümlendirme ile şirketler kendileri açısından en uygun pazarı bularak, ana hedef olan müşteri ve müşteri tatminini hedeflemektedir. Bu doğrultuda pazar bölümlendirmenin amacı;

Mevcut pazar bölümlerini birbirinden ayırıcı nitelikleri belirlemek,
Bu niteliklere göre pazar bölümlerini saptamak,
Her bölümün büyüklüğünü ve değerini tespit etmek,
Rakiplerin pazardaki durumunu incelemek,
Yeterince hizmet edilmeyen pazar bölümlerini belirlemektir.
TÜKETİCİ PAZARLARI İÇİN BAŞLICA BÖLÜMLENDİRME KRİTERLERİ

Hedef Pazar Nedir?
Hedef Pazar; bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği
müşteri grubudur.
İşletme, önce pazarı bölümlemeli ve kendi kaynaklarını, ürettiği malın veya hizmetin
özelliklerini, pazar bölümlerinin yapısını, bölümdeki rekabet durumunu dikkate alarak
belirlemeli ve sonra seçtiği pazarlama bölümlerine uygun pazarlama karmasını geliştirmelidir.
Hedef pazarın belirlenmesi hem rakipleri görmeyi hem de pazardaki karlılığı yüksek ve
tatmin edilmemiş ihtiyaçların keşfini sağlayacaktır. İşletme bunu yaparken ihtiyaçları
karşılayabileceği ve zaman içinde bunu devam ettirebileceği pazarı veya pazarları hedef
almalıdır
Hedef pazar seçimi, ihracat stratejisi oluşturmanın ilk ve en önemli adımıdır.

Hedef pazar seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

Rekabet: Bu çok büyük pazarda başarılı olmak ve uluslararası pazarlara açılmak istiyorsanız, yoğun bir rekabet ortamı olduğunu da hesaba katmanız gerekir. Güçlü rakiplerin çok olduğu pazarlarda müşteri bulmak ve başarılı olmak, daha az rakibin bulunduğu pazarlara göre çok daha zordur.

Pazar Büyüklüğü: Belirleyeceğiniz hedef pazarların büyüklüğü ve pazarda bulunan potansiyel müşterilerinizin sayısı, müşteri bulmak ve ihracatta başarılı olmak için harcayacağınız kaynaklarla orantılı olmalıdır.

Farklılıklar: Kendi ülkenizde satış yapmakla, ihracat yapmak arasındaki en önemli fark; müşterilerin ve ülkelerin kültürel, ekonomik, bürokratik farklılıklarıdır. Bu farklılıkların bilinmesi ve ona göre ihracat sürecinin yönetilmesi gerekir. İlk kez ihracat yapacaksanız en akıllıca olanı ülkenize özellikler ya da coğrafya açısından yakın bir pazar seçmektir. Pazarlar uzaklaştıkça farklılıklar da artabilir. Bu farklılıklar yüzünden iletişim şekliniz, ürün ve hizmetlerinizde değişiklikler yapmanız gerekebilir ve bu da maliyetlerinizi artırabilir.

Müşteri istek ve ihtiyaçları: Yeni müşteriler bulabilmek ve sizden alım yapmalarını sağlamak için bu müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmanız gerekir. Bu nedenle, öncelikle hedef pazardaki müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu detaylı olarak tanımlayabilmelisiniz.

Pazar bilgileri: Yukarıda belirtilen rekabet, pazar büyüklüğü, farklılıklar, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplamanız size yardımcı olacaktır. Bu bilgiler size daha sonra ürününüzün dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer pazarlama politikalarını akılcı ve esnek bir biçimde oluşturma olanağını da sağlayacaktır.

Öncelikle toplamanız gereken bilgiler: Hedef pazarla ilgili aşağıdaki bilgilerin bazıları ürününüze/hizmetinize göre diğerlerinden daha önemli olabilir.
HEDEF PAZAR SEÇİMİ
PAZAR

Farsça bāzār ب "çarşı veya pazar, alışveriş edilen yer" sözcüğünden alıntıdır.

Ürünlerin satıldığı yer ya da mal ve hizmet değişimi için satıcı ile alıcıların karşılaştığı ve mübadelenin gerçekleştiği yer
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
Pazarı oluşturan tüketicilerin nisbeten benzer özelliklere sahip, dolayısıyla benzer mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan birtakım gruplara ayrılmasıdır.
PAZAR HEDEFLEME
Tüketici gruplarının oluşturduğu her bölüm veya segmentin ticari açıdan değerlendirilerek, çekici (cazip) görünen bir veya daha fazla bölümün girilecek hedef Pazar olarak seçilmesidir.
PAZAR KOMLANDIRMA
Hedef tüketicilerin zihninde rakip markalara göre belirgin, farklı ve arzu edilir bir yer edinilmesidir ki, buna göre pazarlama karmasının oluşturulması yoluna gidilecektir.

PAZAR BÖLÜMLENDİRMENİN OLUMSUZ YÖNLERİ
Bölümlendirme masraflıdır ;
Yüksek maliyete sebep olur ;
Stok maliyetlerini arttırır ;
Her pazar bölümü için ayrı bir reklam aracının kullanılması ek maliyet getirir .
Full transcript