Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Природни бедствия

No description
by

Ioli Stefanova

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Природни бедствия

Природни рискове
Бедствия предизвикани от човешка дейност
Антропогенните екологично катастрофи са резултат от човешката дейност и са свързани с развитието на индустриализацията и големите градове. Те водят до замърсяване и нарушаване на баланса в природата.
Системата, чрез която се наблюдават, анализират и прогнозират измененията в състоянието на биосферата, настъпили или настъпващи вследствие на антропогенното въздействие се нарича екологичен мониторинг. Екологичния мониторинг е система за наблюдение, анализ, оценка и прогнозиране на състоянието на компонентите на околната среда. Той може да бъде на три равнища - глобално, регионално и локално.Специално внимание се отделя на районите със стихийни явления.
Определение
Природните рискове са събития или явления, които са потенциални, възможни източници на вреда и застрашават живота, здравето, доходите на хората и материалните придобивки на обществото.
Те водят до екологични катастрофи, които биват природни и антропогенни
Изготвила: Йолена Гешева 10"д"
Стихийни природни
бедствия
Тези бедствия са свързани със събития при които физико-химичните параметри на околната среда рязко се изменят. Човекът и неговата дейност не са причина за появата им
Бедствия, предизвикани от ендогенни процеси
Заметресения
Това са явления, породени от внезапното и бързо разместване на част от земната кора.
Знаете ли че..?
1. Най-силното земетресение в историята е от 23 януари 1556 година в Шанси, Китай. То е отнело живота на около 830 хиляди души.


2.Днес са известни около 70 вида животни, които имат доказано предусещане за земни трусове.

3. Сан-Франциско се движи към Лос Анджелис с скорост 5 см годишно – това е скоростта, с която ни растат ноктите.


4. Най-сейзмично активната зона на Земята е “Тихоокеанския огнен обръч”, който включва бреговете на Северна и Южна Америка, Япония, Китай и Русия.

5. Индонезийското земетресение от 2004г. с амплитуда 9.3 дори малко е видоизменило Земята, намалявайки нейната изпъкналост, т.е. от тогава Земята е малко по-закръглена.

Вулкани
При този процес се наблюдава излизане на магма над земната повърхност.Наименованието „вулкан“ произлиза от името на Вулкан, бог на огъня в римската митология.
Знаете ли че..?
1.На Земята съществуват 1500 вулкана, които могат да се активират във всеки един момент.
2.Вулканичната пемза е единственият вулканичен камък, който плава на повърхността на водата. Тя е сива на цвят, с кухини, които се образуват при излизане на горещи газове от камъка, когато се охлажда.
3.Понякога при изригването на вулкан стените, които съдържат магма, се рушат, и се образува гигантски кратер, който се нарича калдера. Най-големият вулкан на Земята е хавайският Мауна Лоа. Той се намира на 4000 метра надморска височина.
Бедствия, предизвикани от езогенни процеси
Свлачища
Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причина могат да бъдт силни валежи
Лавини
Лавината е внезапно, бързо свличане на снежна маса надолу по планински склон. Мощните лавини притежават способността да завлекат със себе си лед, отломки от скали, дървета и други материали по склона.
Бедствия, предизвикани от метеорологични и климатични процеси
Наводнения
Наводнение се нарича временното заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан
Урагани
Ураганите се проявяват особено силно в района на тропиците и предизвикват обилни валежи, силни ветрове, поява на смерчове.
Екологичен мониторинг
Използвана литература:
Благодаря за вниманието!
http://sanovnik.bg/n4-13154-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/geografia%209/EUK/UNIT2/unit9.htm

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://www.kaminata.net/ekologichen-monitoring-t5182.html

WMO/GWP Associated Programme on Flood Management "Environmental Aspects of Integrated Flood Management." WMO, 2007
Full transcript