Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tanulás elméleti alapjai (Vámos Ágnes - ELTE)

No description
by

Agnes Vamos

on 17 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tanulás elméleti alapjai (Vámos Ágnes - ELTE)

Tanuláselméletek
Tudományos megközelítések
Pszichológia
Klasszikus kondicionálás
Operáns kondicionálás
Látens és perceptuális tanulás
Tolman: patkány a labirintusban
Perceptuális (észlelési) tanulás
Komplex tanulás
Szociális tanulás
Szociológia
O A társadalmi csoport tagjai bizonyos szociokulturális és demográfiai tényezők mentén azonos helyzetűnek tekinthetők.

O Az emberiség szervezetei, intézményei egymással kölcsönhatásban állnak.
Filozófia
Ismeretelmélet (episztemológia)
Oktatásszociológia
Nevelésszocológia
Társadalom működése
Empirizmus - racionalizmus (17-18. sz.)
Analítikus filozófai (19. sz.)
o matematika
o logika
o nyelv
Pozitivizmus - neopozitivizmus (19-20.sz.)
Természettudomány, egzakt tudományok mint eszmény
Technika és természettudomány hatása (20.sz.)
o Nyelvfilozófia
Wittgenstein
o Egzisztencializmus
Sartre
o Hermeneutika, Fenomenológia
Riceur, Gadamer
Multimediális filozófia (21.sz.)
Ikonikus fordulat
Alaklélektan
O Az ember észlelése arra törekszik, hogy a környezetében levő részeket kiegészítse vagy egyensúlyi helyzetbe hozza. Az egésznek vannak olyan tulajdonságai, amik az egészet alkotó különálló részekben nem fellelhetők.
O A perceptuális csoportosítás elvei (szerveződési törvények az észlelésben):
- - közelség elve
– az egymáshoz közelebb eső elemeket egységbe szervezzük, egységként észleljük
- - hasonlóság elve
– az egyforma vagy hasonló elemeket összefüggő egészként fogjuk fel
- - jó folytatás elve
– a látvány felbontása során hajlunk arra, hogy a legegyszerűbb tagolással éljünk, a legtakarékosabb elrendezéseket emeljük ki
- - zártság elve
– az egésszé szerveződésben a figura térben zárt jellege is fontos támpontot jelent
- - közös sors törvénye
– az egymással összhangban mozgó összetevőket önkéntelenül is egybefüggőnek tekintjük.
A tanulás = egy helyzet értelmezésének megváltozása, lényege nem a teljesítmény, hanem a jelentés átalakulása.
Mi következik ebből

O a tanulásról eddig megismertekre nézve?

O a tanulás formái, terei, szereplői szempontjából?

O az oktatás funkcióira?
a.) Ismeretátadás pedagógiája
Prehisztorikum - ókor
Mások által feldolgozott tudás
Megértés, érvelés, logika, a tudás tisztelete
b.) Szemléltetés pedagógiája
17-18. század
Érzékszervek, tapasztalat
Információk - következtetés - általánosítás
Comenius, valósággal való találkozás
A tanulási környezet jelentősége megnőtt
A tanulás = a viselkedés módosulása a megfelelő ingerek hatására
(behaviorizmus, alaklélektan, neobehavirorizmus)
lsd! Watson, Skinner, Bandura
c.) A cselekvés pedagógiája
20. század
Nem az érzékszerv, hanem a cselekvés a tanulás alapja
Felfedeztetéses tanulás
Reformpedagógia
lásd! Dewey, Piaget
d.) Konstruktivista tanuláselmélet
20-21.század
Kognitiv tudományok
Tanulás felé fordulás
Tudásterület-specifikum
Prediszpoziciók
"Világmodell"
Problémamegoldás, döntések
Kompetencia
Lsd! Köhler, Chomsky
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/56-nyelvében-gondolkodik-e-az-ember?.html
Pedagógia
17-18.sz
19. sz.
19-20. sz.
20. sz.
21. sz.
A tanulásról való gondolkodás története
1960' -es évek
Armieaki tosudók sznriet az ebmer úgy ovals, hogy csak az eslo és utlsoó betu fotons a száárma a szóabn lvéo tbobi betu srdrenoje tegtszleoes lehet mgéis el tdjua olsavni a szogeevt.
20. század folyamán

A társadalmi alrendszerek viszonylag autonomok de nem elszigeteltek.

Feltételek előállítása,
Együttélés szabályozása,
Célok: A felnövekvők beillesztése a társadalomba
Gondoskodási feladat

Emberi cselekvés és társadalmi struktúra
Konszenzus és konfliktus
Modern társadalomfejlődés
Alapvető elméleti kérdések

Társadalmi kényszer (Durkheim)

A társadalomnak nem teremtményei,
hanem teremtői
vagyunk (Weber)

Emberi cselekvés és társadalmi struktúra

A nyelv

Az ideológia

Marx: feszültségek kényes egyensúlya, változása

Konszenzus és konfliktus

Durkheim: a társadalom egységes egész

http://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/details/8316,Behalozva_A_halozatok_csodalatos_vilaga_a_sejtektol_a_vilaghaloig
Full transcript