Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI

No description
by

Dilek ESER

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI

Veri;
çeşitli parçacıklar, rakamlar, harfler ve özel simgelerin
bir araya gelmesiyle oluşturulan parçalar bütünüdür.
VERİ KAVRAMI
Bir işletmenin veritabanındaki personellerin adı, adresi, telefon numaraları ve TC numaraları gibi bilgileri
yapısal veri
türüne girmektedir.

En önemli yapısal veri tipleri sayılar, karakterler ve tarihlerdir.

Yapılandırılmış veriler tablo şeklinde depolanır ve böylelikle en yaygın veritabanları ile veri ambarları ortaya çıkar.
Yapısal Veriler
Bir müşteri listesinde veri hiyerarşisi
İşletmenin veritabanında kişilerin iletişim bilgileri ve bir fotograf yer alabilir.

Ayrıca en son ürün hakkında bir ses kaydı veya video klip içerebilir.

Bu tip veriler
yapısal olmayan veriler ya da multimedya verileri
olarak adlandırılır.

Multimedya verileri çoğunlukla web sunucuları ve web destekli veritabanları üzerinde bulunur.

Multimedya veriler yapısal verilerden daha fazla depolama alanı gerektirir.
Yapısal Olmayan (Multimedya) Veriler

MUHASEBE
BİLGİ
SİSTEMİNDE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri genellikle gerçek anlamda
bir multimedya ortamı oluşturmak için
aynı veritabanında birleştirilir.

Örneğin, bir otomobil tamircisi
hasarlı otomobil fotoğraflarını
sigorta talep formları gibi
multimedya verileri ile
müşteri ve otomobil bilgilerini içeren yapılandırılmış veriyi birleştirebilir.
VERİ HİYERARŞİSİ
Bir sisteme ait olan girişlerin, süreçlerin, veri akışının ve veri depolarının
görsel olarak ifade edilmesidir.
VERİ AKIŞ DİYAGRAMI
Veri:
bir şirketin müşteri listesi dosyasında yer alan ilk bilgiler düşük düzeyde ikili rakamlar, harfler ya da parçalardır...

Karakter:
rakamları birleştirerek anlamlı sayılar oluşturmak veya harfleri birleştirerek anlamlı kelimeler oluşturmak gibi...

Veri Alanı:
sayılar ve kelimeler bir araya getirilerek bir iş yeri adresi veya bir e-mail adresi oluşturulur...

Kayıt:
bir envanter dosyasında bir envanter parçası, bir maaş bordrosu dosyasında bir çalışan veya bir müşteri dosyasıda bir müşteri...

Dosyalama:
bir dizi envanter kaydı ya da müşteri kayıtları...

Veritabanı:
bir tedarikçi tablosu, fiyat tablosu, bir müşteri sipariş işlem tablosu gibi...
Mantıksal ve Fiziksel
Veri Akış Diyagramları

Mantıksal veri akış diyagramı
sistemin süreçlerini, veri depolarını, sürecin içine ve dışına gerçekleşen veri akışını gösteren bir sistemin grafiksel temsilidir.

Fiziksel veri akış diyagramı
sistemin iç ve dış ögelerini ayrıca bu ögelerin içine ve dışına veri akışını gösteren sistemin grafiksel bir temsilidir.

Mantıksal ve Fiziksel Veri Akış Diyagramının Farkları
Veri Akış Diyagramının İlkeleri
Genel ilkesi, bir sistemin alt sistemlere ayrılabilir olması ve böylece alt sistemlerinde daha alt düzeyde sistemlere ayrılacak olmasıdır.

Her bir alt sistem kendisindeki verinin işleme tabi tutulduğunu veya bir faaliyet alanını gösterir.

Veri akış diyagramında her süreç bir sistemin özelliklerine sahiptir.

Bir sürecin giriş ve çıkışı olduğu gibi bir sisteminde giriş ve çıkışları olmalıdır.

Veri çevreden sisteme girer; veri sistemin içinde süreçlerin arasında akar ve veri, sistemden çıktı olarak üretilir.
Veri Akış Diyagramı Çizimi İçin Kullanılan Yöntemler
Yüksek seviyeli şemalarda detaydan kaçınılmalıdır. Aynı yer ve zamanda işlemler birleştirilmelidir.

Her mantıksal veri şeması beş ile yedi arasında işlem dairesini kapsar.

Değişik veri akışları değişik isimlerde olmalıdır.

Bütün veri stokundan veya veri stokuna bir akış olmalıdır.

Bir dosya geçici olsa bile bunu veri akış diyagramının içinde bulundurmak genellikle istenen bir durumdur.

Var olan sistemin veri işlemini yapan personel veya departmanlar sınıflandırılmalıdır.

Muhasebenin işlevi kısaca, işletme faaliyetlerini kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlamadır.
Bu işlevin temelinde muhasebe, işletme içindeki ve dışındaki kişilere gereksinim duydukları bilgilerin sağlanmasını amaçlamaktadır.
Yani muhasebe ham veriyi finansal bilgiye dönüştüren,
bir grup bileşenden oluşan bir sistemdir.
Muhasebe bilgi sisteminin unsurları; kullanıcılar, veri kaynakları, veri toplama, veri işleme, veri tabanı yönetimi, bilgi üretimi ve geri bildirimlerdir.
Kullanıcılar:

Dış kullanıcılar;
alacaklılar, hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, vergi daireleri, tedarikçiler ve müşterilerden oluşur. Bu kullanıcılar işletmenin finansal tabloları, vergi beyannameleri, satın alma emirleri, faturaları gibi verileri hakkında bilgi alabilirler.
İç kullanıcılarda
ise; organizasyonun her seviyesindeki yöneticileri ve işlem personelleri bulunmaktadır.


Veri Kaynakları:

Dış mali işlemler;
diğer ticari kuruluşlar ve firma dışındaki kişilerle olan ekonomik alışverişten doğmaktadır, organizasyonlar için en yaygın veri kaynağıdır. Mal ve hizmet satışı, stok, satın alma, nakit makbuzları...
İç mali işlemler;
organizasyon içerisindeki işlem takaslarından oluşan kaynaklardır. Hammadde hareketleri, duran varlık amortismanları, mamul stokları, işçilik...
Bilgi Üretimi:
Düzenleme, biçimlendirme ve kullanıcılara bilgi sunma işlemidir. Bu bilgi bir satış siparişi, yapısal bir rapor veya bilgisayar ekranında bir mesaj gibi operasyonel bir belge olabilir. Faydalı bilginin; uygunluk, güncellik, doğruluk, bütünlük ve özetleme gibi beş özelliği vardır.


Geri Bildirim:
Bir verinin kaynağı olan sisteme geri gönderiliş şeklidir.
İç geri bildirim;
stokların yenilenmesi için tekrardan sipariş sürecini başlatmaktır.
Dış geri bildirim
ise; kredi ayarlamak için toplanmamış müşteri hesapları üzerinde yeni bir ayarlama yapmaktır.
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI
MBS tarafından üretilen bilginin karar vericiler için en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, güvenilir, eksiksiz, objektif, karşılaştırılabilir ve zamanında düzenlenmiş olması yönetimin bütün işlevlerinde aksaklıklar meydana getirecektir.

MBS'nde veri akışı girdi, işlem ve çıktı olarak üç aşamadan oluşmaktadır.
Veri Toplama:
Bilgi sisteminin ilk operasyonel aşamasıdır. Veriler işleme girmeden önce maddi hatalardan arındırılmış olmalıdır. Veri toplamada iki kural vardır; uygunluk ve etkinliktir...

Veri İşleme:
Toplanmış veriler bilgi için işlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Satış tahmini için istatistiksel teknikler ve muhasebe uygulamaları için kullanılan prosedürler...

Veri Tabanı Yönetimi:
Örgütlerin veri tabanı fiziksel finansal veri deposudur. Bir dosya dolabı veya bilgisayar diski...Veri tabanı yönetiminin üç temel görevi vardır; depolama, geri alma ve silme...
Öğr. Elm. Emine Dilek ESER
Full transcript