Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZDRAVSTVENA STATISTIKA

No description
by

Josipa Jo

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZDRAVSTVENA STATISTIKA

ZDRAVSTVENA STATISTIKA
Pokazatelji životnih događaja, evidencije i dokumentiranje
Josipa Burek,
Sara Miljatović
Kristofer Šuba, 4.s1

Grana statistike koja se bavi svim događajima u životu ljudi, tj. statistika o prirodnom kretanju stanovništva

VITALNA STATISTIKA
Podaci se neprekidno predočavaju i bilježe onako kako se u populaciji i događaju
Bilježe se i prikupljaju na formularima i obrađuju u statističkim zavodima
Podaci o rođenima, umrlima i vjenčanima upisani su u državnim maticama rođenih, umrlih i vjenčanih

Podaci o razvedenim i poništenim brakovima temelje se na registrima i spisima općinskih sudova nadležnih za razvod braka

Živorođeno dijete: svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života
Mrtvorođeno dijete: dijete rođeno bez ikakvih znakova života, a nošeno dulje od 22 tjedna trudnoće i ima 500 grama ili više porodne težine
Definicije i objašnjenja u vitalnoj statistici
Izbacivanje mrtvog ploda nošenoga manje od 22 tjedna trudnoće koji ima 499 grama ili manje smatra se pobačajem i ne registrira se u državnim maticama niti su ti podaci iskazani u ukupnom broju mrtvorođenih

Umrla dojenčad: djeca koja su umrla prije navršene prve godine života

Umrli: svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija

Nasilna smrt: svaka smrt koja nije nastala uslijed prirodnih okolnosti, nego je nastala uslijed ozljeda ili trovanja, kao posljedica samoubojstva ili ubojstva ili je izazvana ranjavanjem uslijed ratnih operacija

Samoubojstvo: nasilna smrt koja je nastupila kao posljedica ozljeda ili trovanja koju je umrla osoba svjesno i namjerno izazvala

Ubojstvo: protupravno uništenje tuđega ljudskog života, tj.nasilna smrt koja je nastupila kao posljedica ozljeda ili trovanja koju je nad umrlom osobom namjerno izazvala druga osoba
Nasilna smrt kao posljedica ratnih operacija: smrt koja se dogodila kao posljedica ratnih događanja ili kao posljedica djelovanja zaostalih eksplozivnih naprava nakon rata

Bračno stanje: zakonsko bračno stanje svake pojedine osobe u skladu s Obiteljskim zakonom

Neoženjenim / neudanom smatraju se djeca i sve druge osobe koje nikada nisu sklopile brak u skladu s važećim propisima

Oženjenim / udanom smatraju se osobe koje su sklopile brak pred nadležnim tijelom ovlaštenim za sklapanje braka u skladu s važećim propisima

Udovac / udovica: osobe čija je bračna zajednica prestala postojati smrću jednog od supružnika odnosno proglašenjem bračnog supružnika umrlim
Razvedeni / razvedena: osobe čija je bračna zajednica raskinuta pravomoćnom sudskom presudom

Sklopljeni brak: zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca

Razvedeni brak: pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica

Poništeni brak: pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica koja je sklopljena protivno odredbama pretpostavki za valjanost braka

Starost se iskazuje prema navršenim godinama života,
kao statističkom obilježju stanovništva, najčešće u 5-godišnjim grupama

Svaka grupa obuhvaća osobe koje su navršile godine
života unutar granica intervala

Npr. u grupi 15-19 godina su obuhvaćene osobe koje imaju
navršenih 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1)
Podaci o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2)
Podaci o sklopljenim brakovima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (obrazac DEM-3)

Na ovim se obrascima prikupljaju brojna obilježja koja mogu biti: osnovna i specifična

Na temelju prikupljenih podataka izračunavaju se: stopa nataliteta, stopa fertiliteta, prirodni prirast, vitalni indeks stopa morataliteta

Stopa nataliteta: ukupan broj živorođene djece na 1000 stanovnika
Stopa fertiliteta: ukupan broj žive novorođenčadi na 1000 žena plodne dobi (od 15 do 49 godina)

Prirodni prirast: razlika broja živorođene djece i broja umrlih osoba

Vitalni indeks: omjer između broja živorođene djece i broja umrlih osoba, tj. broj živorođenih u odnosu na 100 umrlih osoba

Stopa smrtnosti (mortaliteta) može se izračunati na temelju opće stope smrtnosti, specifičnog mortaliteta i smrtnosti dojenčadi

Opća stopa smrtnosti izračunava se za promatranu populaciju u odnosu na 1000 stanovnika

Specifični mortalitet izračunava se prema određenim bolestima ili karakteristikama stanovništva (umrli na 1000 osoba specifičnih po spolu, dobi, zanimanju ili načinu liječenja, mjestu smrti, uzroku smrti itd.)

Smrtnost dojenčadi označava umrlu dojenčad na 1000 živorođene djece

Izvore podataka o mortalitetu čine: statistički obrazac DEM-2 s liječničkom potvrdom o uzroku smrti koja se obvezno ispunjava za sve umrle

Republika Hrvatska 2013. godina
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
Ukupno stanovništvo: 4 256 000
Rođeni: živorođeni 39 939
mrtvorođeni 144
Umrli: ukupno 50 386
dojenčad 162
Prirodni prirast: -10 447
Brakovi: sklopljeni 19 169
razvedeni 5 992

STOPE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNIŠTVA
Na 1 000 stanovnika:
Živorođeni: 9,4
Umrli: 11,8
Prirodni prirast: -2,4
Umrla dojenčad na 1 000 živorođenih: 4,1
Sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika: 4,5
Razvedeni brakovi na 1 000 sklopljenih: 312,6

LITERATURA
1. Gomzi M., Not T., Pišl Z., Rodin U., Stevanović R., Strnad M., Tiljak H.; Socijalna medicina, zdravlje i okoliš; 1.izdanje; Zagreb; Školska knjiga; 2008.godina; 104.str.

2. Ostroški LJ. ur.; Prirodno kretanje stanovništva u 2009.; Zagreb; 2010.godina; 9.-11.str.

3. Knezović F.; Socijalna medicina, zdravlje i okoliš (skripta za srednje medicinske škole-skripta za medicinske sestre-tehničare); 35.str.

4. Državni zavod za statistiku
Full transcript