Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wsparcie psychologiczne w sporcie

No description
by

Karolina Chlebosz

on 2 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wsparcie psychologiczne w sporcie

Wsparcie psychologiczne w sporcie
- trening mentalny

Psychologia sportu jako dziedzina wiedzy stosowanej
"Kluczem do zwycięstwa i osiagnięcia maksymalnego rezultatu jest połaczenie funkcji ciała i umysłu"
Karolina Chlebosz
AWF Poznań

Eksperymenty Tripletta
C. Roberts Griffith
A.C Puni
P.A. Rudik
W. Nawrocka
G. Olszewska
Podejście teoretyczne i prace o charakterze badawczym okazały się niewystarczające w świetle oczekiwań, wywołanych przez współczesne uwarunkowania świata sportu i aktywności fizycznej

Psychologowie sportu podjęli analizę wszystkich obszarów działalności ruchowej człowieka

Napędem rozwoju i bazą przyszłych zastosowań był sport wyczynowy
Zawodnicy w obliczu presji różnią się między sobą zdolnością do podejmowania trafnych decyzji oraz kontrolowania emocji.

celem konsultowania się z psychologami ma być opanowanie przez sportowców sztuki sterowania emocjami i samokontroli, która zmniejszy ryzyko popełnienia błędu w najtrudniejszych momentach walki
Psychologowie pomagaja zawodnikom w:

opanowaniu zdolności kierowania zasobami umysłowymi,
"oswojenia" lęku,
wykorzystania sprawności motorycznej i wyobraźni,
ukierunkowania celów,
sterowania procesami uwagi i koncentracji,
doskonaleniu strategii komunikowania się,
pełnym powrocie do zdrowia po kontuzjach,
pogłębieniu i przyspieszeniu procesu odnowy

kryzysy w karierze,
zadowolenie z czynnego uczestniczenia w dowolnej formie aktywności i w każdym etapie życia,
godzenie sportu z nauką, przygotowaniem zawodowym i zabezpieczeniem potrzeb rodziny,
kreowanie pozytywnego wizerunku siebie jako sportowca,
współpraca z mediami i sponsorami,
zagrożenia związane z zażywaniem przez sportowców środków dopingujących, narkotyków oraz leków,
problemy przetrenowania, "wypalenia się",
zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
współpraca z trenerami i rodzinami zawodników
Nowe sytuacje i oczekiwania:
ekscytujący obszar zainteresowania naukowców

celem jest rozwój tych zdolności umysłowych, które są niezbędne dla osiągnięcia pełnego mistrzostwa oraz wykorzystanie emocji ułatwiających zdobycie przewagi nad przeciwnikami.

akceptacja dla treningu mentalnego i zaangażowanie w jego realizację potwierdziło w sposób praktyczny przydatność oferowanych metod
Mentalna strona treningu sportowego
Regularnie wykonywane ćwiczenia mają podwyższać ogólną "kondycję psychofizyczną" zawodnika w oparciu o rozpoznanie jego "silnych stron" i "słabości",

wzmacniać pewność i wiarę w siebie,

redukować lęk przed porażką,

korygować procesy myślowe, mające bezpośredni związek z walką sportową
Najwyższe osiągnięcia i medale zdobywa się w sporcie tylko wtedy, kiedy na wytrenowany potencjał psychofizyczny nałoży się aktualna dyspozycja zawodnika
"Narzędzia treningu mentalnego"
1. Dziennik samokontroli umysłowej

ważne jest początkowe zaangażowanie w proces prowadzenia dziennika- wskazywanie, jakie informacje są istotne i powinny być zapisane i w jaki sposób wykorzystywać zapisane informacje do korygowania celów i ćwiczeń treningowych

1. Moje cele (około pięciu stron)
2. Zapis mojego treningu (około dwóch trzecich pozostałej części notatnika)
3. Moje rekordy w czasie zawodów (pozostała, końcowa część notatnika)
2. Programowanie celów
3. Techniki pozytywnego samookreślania, autoprezentacji i afirmacji

działamy na procesy psychiczne i fizjologiczne, które leżą poza zasięgiem naszej świadomości,

powtarzamy, w z góry wybranym przez nas czasie, określone formuły dotyczące naszego zachowania

ważne, by te formuły wypowiadać w czasie psychicznego odprężenia,

istota potrzeb psychiczych,
4. Relaksacja i wizualizacja

relaksacja mięśniowa

relaksacja wyobrażeniowa

relaksacja umysłowa

trening ideomotoryczny
5. Techniki skupiania uwagi
i koncentracji na zadaniu

koncentracja na rytmie oddechowym

mindfulness

model Nideffera

wprowadzanie czynników zakłócajacych

słowa kluczowe

kontrola wzroku

biofeedback
6. Sposoby odnajdywania strefy "szczytowych osiagnięc"/ flow
Trening mentalny
jest procesem systematycznym, długoterminowym, kontrolowanym i regularnym,

wiąże się z koniecznością opracowania planów, ich realizacji, oceny przebiegu i efektów oraz modyfikacji,

działania sporadyczne nie są treningiem celowym,

poprzez trening dąży się do strukturalnej lub funkcjonalnej adaptacji, koniecznej dla sprawnego i skutecznego działania
częścią treningu psychiki jest poznanie granic własnych możliwości i że nabywane tą drogą właściwości wpływają na ogólny rozwój sportowców.

takie umiejętności, jak wyznaczanie i świadome realizowanie celów, obserwowanie i korygowanie własnych reakcji, analizowanie błędów, organizowanie pracy czy ocenianie jej efektów, mogą przynieść sportowcom wielorakie korzyści w życiu zawodowym i osobistym,

zmniejszają ryzyko bezradności i przypadkowości działania,

zwiększają szanse osiągnięć w każdej dziedzinie życia


Systematyczny trening psychologiczny nie jest procesem ani łatwym, ani szybkim

wymaga od zawodnika pełnego zaangażowania i akceptacji - pozytywne efekty częściej osiąga ten, kto polubi pracę nad sobą

widoczne efekty następują zwykle po 3-6 miesiącach ukierunkowanej pracy
W treningu mentalnym wykorzystuje się "środki", jakimi dysponuje umysł człowieka:

myśli,
mowę,
pamięć,
wyobraźnię,
spostrzeganie (zarówno na poziomie działań świadomych, jak i podświadomych),
odwołania się do sfery uczuć i emocji.
proces ten ma doprowadzić nie tylko do rozwoju umiejętności psychicznych, ale także do wzrostu sprawności psychomotorycznej,

przede wszystkim zwiększenia kontroli nad przebiegiem własnej aktywności ruchowej

znajduje to wymierne odzwierciedlenie w poprawie wyników sportowych
Psychologia oferuje zawodnikom "tajną broń", która w wyścigu po olimpijskie laury umożliwia pełne spożytkowanie doskonalonej w toku szkolenia sportowego sprawności motorycznej, umiejętności technicznych i taktycznych
Zalecenia ułatwiające korzystanie z Treningu Mentalnego
Uczyń z tego priorytet
Bądź gotów na podjęcie ryzyka
Rozpoznaj i wzmacniaj to wszystko, co przynosi korzyści i "sprawdza się", zwłaszcza podczas zawodów
Zaangażuj się osobiście
Podejmij działanie "tu i teraz" i pozwól, aby "oddaliło się" to, co cię ogranicza
Oddychaj głęboko, aby pozbyć się napięcia i niepokoju
Pozwól sobie na radość i zadowolenie z siebie
Zaufaj sobie!

 Umiejętności kluczowe
relaksacja
koncentracja
wizualizacja
dialog wewnętrzny
procedury przedstartowe
ustanawianie celów
pewność siebie
gospodarowanie energia
przygotowanie psychiczne do rywalizacji
radzenie sobie z presja
Metody i strategie psychologiczne nie posiadają ukrytej siły same w sobie!

Nabierają znaczenia w rękach doświadczonych trenerów i zawodników, pracujących nad psychiczną stroną sukcesu sportowego
Bibliografia
1. Biddle S. (1987) Foundations of Health-Related Fitness in Physical Education. Ling P.H., London. 
2. Blecharz J., M.Herzig (1996) Koncentracja w sporcie. Natura - zakłócenia - trening. W: J.Kłodecka-Różalska (red.) Przekraczanie umysłem możliwości ciała. Biblioteka Trenera, Warszawa, pp. 26-39. 
3. Blecharz J. (2001) Psychologia narciarskich skoków. Charaktery 3. 4. Blecharz J. (2003) Ku mistrzostwu - wywiad. WIP, Biuletyn WOT PTP 3:2-5 
5. Blumenstein B. (1997) Linking Theory and Practice in Sport Psychology: Myths and Truths. Ribstein Center for Sport Medicine Sciences and Research Wingate Institute, Israel. (Referat wygłoszony na Międzynarodowych Warsztatach Szkoleniowych dla Trenerów. Spała, 10-12.12.1997). 
6. Blumenstein B. (1997) Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla trenerów - program (The Wingate Biofeedback Program). Spała 10-12 grudnia 1997. 
7. Botwina R., W.Starosta (2002) Mentalne wspomaganie sportowców. Teoria i praktyka. MSMS, Warszawa. 
8. Buceta J. (1996) Sport and Exercise Psychology in Spain. In: Sport and Exercise Psychology: A Global Perspective. Symposium unpublished typescript. Williamsburg, Virginia. 
9. Chung H.Ch.(1996) Sport and Exercise Psychology in Korea. In: Sport and Exercise Psychology: A Global Perspective. Symposium unpublished typescript. Williamsburg, Virginia. 
10. Csikszentmihalyi M. (1975) Beyond boredom and anxiety. Jossey-Bass, San Francisco. 
11. Czajkowski Z. (1996) Psychologia sprzymierzeńcem trenera. RCMSKFiS, Biblioteka Trenera, Warszawa. 
12. Dracz B. (1978) Psycho-społeczne uwarunkowania tenisa. AWF, Kraków, Monografie 10. 
13. Duda J. (1992) Motivation in sport setting: A goal perspective approach. In: G.C.Roberts (ed.) Motivation in Sport and Exercise Human Kinetics, Champaign, pp. 57-91. 
14. Fournier J.F (1996) Sport Psychology in France. In: Sport and Exercise Psychology: A Global Perspective. Symposium unpublished typescript. Williamsburg, Virginia. 
15. Genow F., J.Genowa (1976) Mobilizacyjna gotowość i autogenny trening sportowca. W: Psychologia i współczesny sport. Sport i Turystyka, Warszawa, pp. 170-176. 
16. Gorący A. (1992) Widowisko sportowe - studium agresji. AWF, Warszawa, Roczniki Naukowe XXXIII. 
17. Gould D., S.Murphy, V.Tammen, J.May (1991) An evaluation of U.S. Olympic sport psychology consultant effectiveness. The Sport Psychologist 5:11-127. 
18. Gracz J. (1992) Psychologiczne aspekty narciarstwa turystycznego. Kultura Fizyczna 11/12:19-22. 
19. Gracz J. (1985) Techniki relaksacyjne przydatne dla sportu. Materiały Konferencji Naukowej. AWF, Poznań, Monografie 223. 
20. Gracz J. (1990) Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej. AWF, Poznań, Monografie 282. 
21. Gracz J., T.Sankowski (2001) Psychologia w rekreacji. AWF, Poznań. 
22. Graczyk M. (2005) Problemy psychologii w sporcie wysokokwalifikowanym. Forum Trenera 1:11-14. 
23. Griffith C.R. (1926) Psychology of coaching. Scribners, New York. 
24. Griffith C.R. (1928) Psychology of athletics. Scribners, New York. 
25. Guszkowska M. (1996) Przystosowanie społeczne młodzieży ze szkół mistrzostwa sportowego. Wychowanie Fizyczne i Sport 3:61-75. 
35. Karolczak-Biernacka B. (1986) Studia nad zachowaniem się sportowca w sytuacji trudnej. Sport i Turystyka, Warszawa. 
v Kłodecka-Różalska J. (1988) Coping with success and failure in sport. Proceedings of the VII FEPSAC Congress, Bad Blankenburg, pp. 772-782. 
36. Kłodecka-Różalska J. (1989) Autoregulation and the ability to cope with stress in sport activity. Biol.Sport 6, 3:336-341. 

95. Puni A.C. (1959) Oczerki psichołogii sporta. Fizkultura i Sport. Moskwa. 
96. Ravizza K. (1996) The Lessons Learned in the Development and Implementation of the Mental Training Program for the 1996 Olympic Water Polo Team. J.Appl.Sport Psychol. 8:107. 
97. Rotkiewicz P. (1964) Budowanie formy sportowej i autoregulacja stanów przedstartowych. Lekkoatletyka 8:5-6; 9:7-8. 


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
W wielu krajach psychologia sportu stała się integralnym elementem sterowania rozwojem sportowców.

Podobnie jak ma to miejsce z przygotowaniem kondycyjnym, opieką medyczną czy wsparciem ze strony fizjologii żywienia
Wiedzy i umiejętności psychologicznych potrzebują także trenerzy

nauka zaostrzenia lub złagodzenia pobudzenia startowego u swoich zawodników

świadome kierowanie własnymi reakcjami podczas ważnych zawodów

niekontrolowane emocje zaburzają sprawne porozumiewanie się trenerów z zawodnikami
Świadomość/ wartości

SMART

TGROW

Koło życia

Cele główne, etapowe, codzienne

Model 5 kroków

Poziomy logiczne Diltsa

Zasada więcej/mniej/start/stop
świadoma relaksacja
wizja i intencja
istota zadania
realne wyzwanie
odpowiedni czas
koncentracja na zadaniu
usunięcie dystraktorów
radość
praktyka
satysfakcja
Full transcript