Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alituntunin sa Paggamit ng Aklatan

No description
by

dess cember

on 27 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alituntunin sa Paggamit ng Aklatan

Ang sinuman ay maaaring makagamit ng silid aklatan kung may maipapakitang
Library Card
bilang patunay na sila ay naninirahan/residente ng Barangay 599, Zone 59, District 6 4745, Peralta street, V Mapa, Manila.

Magbubukas ang BRC sa ganap na 8:00 ng umaga hangang 5:00 ng hapon mula Lunes hangang Byernes at 9:00 ng umaga hangang 5:00 ng hapon tuwing Sabado.

TAMANG KAUGALIAN SA PAG GAMIT NG BRC
Ang sinumang mahuling nagsususlat, pinupunit o sinisira ang anumang libro ay pagbabayarin sa katumbas na sinira/nasirang materyal.

Ang mabuting pag-uugali ay inaasahan sa pag gamit ng BRC; ang pagtulog, paninigarilyo, at pagpasok ng pagkain at inumin ay mahigpit na ipinag babawal.

Ang alinmang kagamitan ay mahigpit na ipinagbabawal galawin, ilipat o palitan kung walang pahintulot ng mga namamahala.

Ang library borrowers card na inisyu ay hindi maaaring ipasa at ipagamit sa iba. Pananagutan ng may-ari ng card ang (mga) libro na kanyang hiniram.

Agad na ipagbigay alam sa mga Student Librarians o sinumang namamahala na naka duty kung may nawala upang matugunan ang dapat gawin at maiwasan ang pagpataw ng over-due fine.

Humingi ng tulong sa mga BRC staff kung may mga kailangang reference/s.


PAMAMARAAN NG PANGHIHIRAM SA BRC
Ang lahat ng gagamit ng BRC ay kinakailangang magpakita ng library borrowers card bago humiram ng anumang libro.

Hindi maaaring ilabas ang mga libro sa BRC kung walang pahintulot mula sa tagapamahala.

Ang (mga) libro na hiniram (home use) ay kinakailangang ibalik sa loob ng isang araw upang maiwasan ang pagpataw ng penalty sa bawat araw na lumilipas na hindi naibinalik ang libro.

Hindi pinahihintulutang humiram ang partikular na tao para sa kapakanan ng iba o ipahiram sa iba.

Hindi papahintulutang makagamit ng kahit anong libro ang sinumang may overdue fines hangat hindi nababayaran o naaayos ang kanilang mga penalties.


TAMANG KAUGALIAN SA PAG GAMIT NG BRC

Panatilihing tahimik ang kapaligiran at iwasan ang malakas na pakikipag-usap sa loob ng BRC.

Ang pag-iwan ng personal na gamit sa BRC ng magdamag ay hindi pinapahintulutan.

Ang pagkawala ng personal na gamit dahil sa sariling kapabayaan ay hindi pananagutan ng mga namamahala sa BRC.

Kinakailangang ipakita ang anumang bagay na hiniram sa mga namamahala bago lumabas ng BRC.Lunes-Byernes


8:00AM to 5:00PM
Sabado
9:00AM t0 5:00PM

Alituntunin sa Paggamit ng Aklatan
Barangay Reading Center
MGA ALITUNTUNIN
Barangay 599, Zone 59, District 6 4745, Peralta street, V Mapa, Manila
BUKAS TUWING
PAGKAWALA/ PAGKASIRA NG MGA KAGAMITAN NG SILID AKLATAN (library materials)
Ang nakitang libro mula sa pagkawala nito ay kinakailangang ibalik sa BRC staff dahil nananatiling pagmamay-ari ito ng Reading Center.
Ang mga alituntunin na mga ito ay kinakailangang pag-aralan ng tagapangasiwa ng silid-aklatan(library committee)kung kinakailangan
Ang lahat ay may pananagutan sa pagkasira o pagkawala ng BRC materials sa pagkakataong ang item ay naka isyu sa kanila, na kung saan ay papalitan ang nawala o nasirang libro.

Siguruhing ang hiniram na libro ay nasa mabuting kalagayan upang maiwasan ang pagkasira nito at maibalik ng maayos tulad kung paano ito hiniram.

Sa pagkawala ng libro, agad ipag bigay alam sa BRC staff para mapag usapan ang kapalit ng libro sa loob ng 30 araw
EXCLUSION SA PAGGAMIT NG LIBRARY
Ang BRC committee ay may kakayanan/kapangyarihan na magbawal sa mga lumalabag sa mga alituntunin ng silid aklatan.

Ang mga BRC staffs ay may karapatang magpaalis ng mga nangugulo, may hindi magandang asal.
Full transcript