Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SL - Social IT på det sociale område

Pædagogisk medlemsmøde om social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 4 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SL - Social IT på det sociale område

Goddag
DAGENS PROGRAM:

HVEM ER JEG
SOCIAL IT OG SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS
HVORFOR SOCIAL IT? BEHØVER VI DET?
HVAD ER SOCIAL IT - EKSEMPLER
IMPLEMENTERING - HVORDAN GØR VI?
ETIK OG SOCIAL IT
FARVEL OG TAK

Implementering - den egentlige udfordring
Velkendte udfordringer, når man skal implementere social IT


Tak for i dag!
3 kategorier
Struktur & kalender
Træning
Selv-diagnosticering & monitorering
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Mit Humør
Indtast
humør + søvn + gode og dårlige begivenheder
Se historik:
Overblik
over
udvikling i humør
Ændre de ting
, der gør én nedtrykt


Påmindelser
(udnytter kalendersystem)
Medicinalarm
(udnytter kalendersystem)

Mindfulness
– øvelser og vejledning (større overskud)
Monarca
Daglig
indtastning
af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk
registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I
fremtiden
:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse

DayBuilder
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog -
tag kontrol

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre (gode og dårlige, sammenhænge) -
overblik

Reager
: Kognitivt adfærdsterapiværktøj - støtte til at tage gode beslutninger i hverdagen (handling)

Brugere og behandlere har adgang til data - behandlere kan gribe ind i god tid
Dele data med andre (fx kliniker)
Dagbog (kan deles med kliniker)
Kliniker kan tilslutte spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
Medicinalproducenten Eli Lilly i samarbejde med Depressionsforeningen og psykiater Bodil Andersen
Overblik over humørets sammenhæng med søvn og livsbegivenheder (depression)
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Optimism
Monitorer, visualiser og arbejd proaktiv med de parametrer der udløser negative tanker
Indtast basis data som mængde af søvn, motion og medicin.
Skab din egen strategi for at få det bedre. Som fx. spis sunde måltider, få social støtte & ingen alkohol.
Indtast hvilke parametre der udløser de negative tanker. Som fx. mangel af søvn, for meget at lave, forandringer generelt.
Få det visualiseret i en graf eller en rapport
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider,
apps
på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
SOCIAL IT - ER DET VELFÆRDSTEKNOLOGI?
Velfærdsteknologi
Social IT i SUS
Velfærdsteknologi...hvad er det?
Brugerrettede teknologier der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, mennesker med kroniske sygdomme og mennesker med handicap i forskellige former og grader (IDA og KL 2008)
Man kan skelne mellem mindst 4 former for velfærdsteknologi:
Sundhedsteknologi
,
smart home-teknologi
,
plejeteknologi
og
social IT
Eksempler på social IT
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Sociale træning med QR-koder
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
07:00 Morgenrutinen
Aktivitetskalender
Trin for trin -beskrivelser af aktiviteter med Billeder og tekst
Rating af dagen (noter + 10-skala karakter)
Del "resultater" med kontaktpersoner
Gratis - Brug evt. kun dele af app'en
SUPER SIMPELT INTERFACE
Struktur
Gratis, IOS
IOS, 13 kr pr. mdr. for Cloud-plads
Gratis, IOS
IOS, gratis
Android, gratis
PAUSE
Borgerens forudsætninger
syn
kognition - navigering
sundhedstilstand - hospitalsindlæggelser
Økonomi

Borgerens motivation
Generel motivation over for nye ting
Forståelse af hvad teknologien skal anvendes til
Borgerens oplevede værdi og tryghed ved eksisterende systemer

Borgerens indlæringsstrategi
Hvordan skal borgeren præsenteres for social IT?
Kan alle introducere borgeren for teknologien?
Kan forskellige borgere præsenteres for teknologi på samme måde?
Konstant repetition - kontinuitet i brugen af IT


Personalets forudsætninger

Generelle IT-kompetencer
Projektlederkompetencer
Prioritering af tid
Forståelse for andres prioritering af tid
Faglig selvforståelse
kultur
Viden om hvad der findes og muligheder
Organisatoriske udfordringer

Personaleudskiftning
Skiftende vagter - dag/aften
Konkurrerende projekter
Samarbejde på tværs af forvaltninger (IT)
Økonomi - hvem skal betale for hvad
Mangelnde videndeling
Manglende støtte fra forvaltningen
Bevillingsprocedurer og ventetid på fx betjeningsudstyr
Kom godt i gang
Hvad er med at anvende social IT?

Hvilken har vi?
Hvad findes der af teknologi i huset, som vi kan anvende?
Har vi behov for internet? Rækker vores internetforbindelse?
Har borgerne teknologi, vi kan bruge?

Hvad er vores for projektet?
Hvad koster vores projekt?
Hvem skal finansiere teknologien (borgere, tilbud)? Hvad koster projektet i personaleressourcer?

Hvad findes af
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har borgerne for at anvende social IT?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har personalet?
Hvor indgribende bliver teknologien ift. eksisterende praksis?

Hvad findes der af

er der tilstrækkelige ledelsesopbakning
skal der udpeges tovholdere?
skal de pårørende involveres?


Lav handleplaner! Hvad er jeres mål? hvordan kommer i derhen? Hvornår? Hvem skal løse hvilke opgaver?


Der skal afsættes tid til arbejdet?
Er projektet på dagsordenen mindre end én gang om ugen - glem det!
Lav formaliserede projektmøderSkal alle have den samme viden?
Skal alle overhovedet have viden?
Hvordan gennemføres undervisningen helt konkret?


STEP 3: KAST JER UD I DET!

Diskutér
Hvilken social IT bruger du i hverdagen?
Hvilken social IT kunne være relevant at anvende sammen med en borger?
Har du selv konkrete erfaringer med social IT? Uddyb/hvorfor ikke?

Diskutér
Hvilke udfordringer forventer I/eller genkender I ift. Jeres arbejdsplads?

Hvor tror I de største udfordringer findes (borger, personale, organisation)?
Pædagogisk medlemsmøde om social IT
4. februar 2016
Chefkonsulent
Etnolog på 10 års feltstudier
Mor til IT-indfødte teenagere
Hvorfor social IT
Undersøgelse fra 2012:
- 20 % af bostederne anvender slet ikke social IT
- Blandt de bosteder der anvender social IT gælder dette primært borgere under 35 år
- Social IT anvendes af 1-2 borgere pr. tilbud
- Og af de borgere med mindst funktionsnedsættelser
- Generel manglende videndeling i kommunerne


Diskutér
FN's handicapkonvention
- artikel 9 om tilgængelighed:

Alle mennesker skal have samme adgang til samfundets tilbud og muligheder...også til teknologi!

Er du enig/uenig? Begrund
Hvis borgeren ikke selv efterspørger teknologi, behøver man så at anvende det? Begrund

DIGITAL ETIK
Hvad er etik?
ethos = sædvane eller skik

Henviser til det værdigrundlag, der ligger bag vores handlinger.

Det etiske dilemma opstår der, hvor vi er uafklarede omkring, hvad der er den gode handling/det rette at gøre/ hvad der er vores værdigrundlag
Etik i forskellige optikker
• Konsekvensetik – hvad er lykken for flest
• Pligtetik – hvad siger loven/de vedtagne regler
• Nærhedsetik – hvad føles som det rigtige

Handler I ud fra samme etiske optik?
Etiske dilemmaer
Netsurfing
Netsurfing giver borgeren adgang til hele verden. Men hele verden får også adgang til borgeren.
Borgeren efterlader digitale spor
Borgeren kommer ind på sider, de ikke ønskede at besøge - sider der kan være ulovlige at færdes på
Fotos på sociale platforme
Er der regler for, hvordan borgeren må se ud? (bar overkrop? hagesmæk?)
Har I tilladelse til at uploade hvert enkelt billede?
Har I styr på persondataloven?
Facebook, Snapchat, Skype mv.
Kan du være venner med borgere på sociale medier?
Kan du blande dig I, hvad borgeren skriver/viser på sociale medier?
Kan du kommentere/like borgerens opslag?
Indkøb på nettet
Dating på nettet
Skal du have indflydelse på, hvad der skal stå i profilen? (Fx om handicappet skal nævnes)
Skal du afgøre, hvem borgeren må mødes med og under hvilke forhold?
Skal du afgøre, hvad borgeren fortæller på datingsider eller sender af billeder - fx ved at nægte at støtte?
Hvad vil I gøre, hvis borgeren køber ind for flere penge, end hvad der er hensigtsmæssigt?
Hvad vil I gøre, hvis borgeren køber ting, der potentielt er dårlige for ham/hende?
Ret til selvbestemmelse
Omsorgssvigt
Diskutér
Kan du genkende de etiske dilemmaer? Og kender du til andre?

Hvordan håndterede du dilemmaet? Prøv at se om du kan identificere, med hvilken optik du løste dilemmaet....


Diskutér
Er der etiske dilemmaer du genkender?
Hvordan har du og dine kollegaer håndteret dem?
Kender du til andre etiske dilemmaer?

Tak for i dag
STEP 1: KORTLÆGNING
FORMÅLET
TEKNOLOGI
ØKONOMISKE RAMMER
KOMPETENCER, FORUDSÆTNINGER BEHOV?
TEKNOLOGISKE MULIGHEDER?
STEP 2: PROJEKTORGANISERING
HVEM SKAL VÆRE MED OG HVOR MANGE?
HVORDAN STRUKTURERES ARBEJDET?
HVOR OFTE SKAL DER ARBEJDES MED SOCIAL IT?
HVORDAN SIKRES AT ALLE HAR DEN NØDVENDIGE VIDEN?
ITbanken.dk
Full transcript