Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chủ đề : các định chế tài chính phi ngân hàng

No description
by

Tran Hiep

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chủ đề : các định chế tài chính phi ngân hàng

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN PHI NGÂN HÀNG
nhóm 8 ca 4 phòng c610
Nhóm thuyết trình : 14

các định chế tài chính phi ngân hàng
các tổ chức tài chính
công ty bảo hiểm
quỹ đầu tư
quỹ tín dụng
Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác.
Khái niệm: Các công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ khác tuân thủ đúng pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, nhận tiền gửi dưới 1 năm.
Bản chất và phạm vi hoạt động:
là tổ chức tài chính phi ngân hàng
không được làm dịch vụ thanh toán
không được nhận tiền gửi dưới 1 năm
được mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước sau
cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính tiền tệ
Huy động vốn

Huy động tín dụng

Mở tài khoản và ngân quỹ

Các hoạt động khác

Mức vốn pháp định là 500 tỷ đồng và phải được gửi vào tài khoản phong toả không được hưởng lãi tại Ngân hàng sau 30 ngày được giải toả.
Công ty tài chính được phân ra 3 loại chính:
- Các công ty tài chính tiêu dùng:

Cung ứng phần lớn vốn cho các gia đình và cá nhân này, phục vụ mục đích mua sắm tiêu dùng. Hầu hết các khoản cho vay đều được trả góp theo định kỳ. Loại cho vay này thường là các món nhỏ với lãi suất cao hơn lãi suất thị trường để giảm rủi ro.

- Các công ty tài chính bán hàng:

Cung cấp tín dụng gián tiếp cho người tiêu dùng để mua sắm các loại hàng do Công ty mẹ hay một nhà sản xuất nào đó bán ra. Các Công ty tài chính này mua lại khoản nợ của người mua hàng, từ người bán hàng và thu nợ từ người mua hàng.

- Công ty tài chính – thương mại:

Chúng mua những khoản tiền phải thu hoặc chiết khấu các khoản phải thu của doanh nghiệp ( Mua bán nợ ). Các khoản phải thu này là vốn lưu động phí dịch vụ chưa thu tiền. Ngoài cách này, các Công ty tài chính còn cung cấp các loại hình như: cho thuê tín dụng, thuê thiết bị…

Các vai trò:
Nhà đầu tư cá nhân hay pháp nhân thường quyết định đầu tư thông qua quỹ bởi 05 yếu tố:

- Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
- Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhuận
- Được quản lý chuyên nghiệp
- Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền
- Tính năng động của quỹ đầu tư.
Mỗi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu tư của quỹ. Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư.


Những ưu thế và lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư:

- Đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần có một lượng vốn lớn
- Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt yêu cầu về lợi nhuận
- Tham gia các Đại hội các nhà đầu tư và Ban đại diện Quỹ
- Quyền lợi của nhà đầu tư luôn được bảo vệ
- Rất thuận tiện khi giao dịch
- Có nhiều chọn lựa cho đầu tư từ đó có thể giảm rủi ro
- Hưởng các dịch vụ của nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp
- Nắm tình trạng đầu tư của mình với tính minh bạch rất cao

Phân loại
Q.đầu tư dạng đóng
Q.đầu tư dạng mở
Q.đầu tư dạng công ty
Q.đầu tư dạng hợp đồng
Q.đầu tư tập thể
Q.đầu tư cá nhân
vốn huy động
cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ
cấu trúc vận động vốn
Quỹ tín dụng là loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động theo nguyên tắc
tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động
, thực hiện mục tiêu chủ yếu là tương trợ giũa các thành viên, nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng thành viên, giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống.
Hoạt động của quỹ tín dụng phải bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy để phát triển.
Cơ chế hoạt động:

Nhận tiền gửi không kỳ hạn ( có kỳ hạn) của thành viên hoặc
ngoài thành viên, vay vốn từ các định chế tài chính khác và cho
vay đối với các thành viên hoặc đối tượng không phải là thành viên
trên địa bàn.

Dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia, quản lý dân chủ và
bình đẳng,tự chịu tráchnhiệm về kết quả hoạt động của
mình. Tự quyết về phân phối thu nhập, đảm bảo quỹ và
thành viên cùng có lợi.Ngoài ra, quỹ tíndụng còn được
mở tài khoản tại ngân hàng trung ương và các tổ chức
tài chính khác, thực hiện các dịch vụ thanh toán và
ngân quỹ, nhận ủy thác và làm đại lý trong lĩnh
vực hoạt động tiền tệ theo quy định của
pháp luật.

Các công ty tài chính tiêu dùng
Các công ty tài chính bán hàng
Công ty tài chính thương mại
- Góp phần giảm bớt những chi phí thông tin và giao dịch lớn cho mỗi cá nhân tổ chức và toàn bộ nền kinh tế.

- Do chuyên môn hoá và thành thạo trong nghề nghiệp, các Công ty Tài chính đã đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời yêu cầu giữa người cần vốn và người có vốn.

- Do cạnh tranh đan xen và đa năng hoá hoạt động, các Công ty Tài chính thường xuyên thay đổi lãi suất một cách hợp lý, làm cho nguồn vốn thực tế được tài trợ cho đầu tư tăng lên mức cao nhất.

- Thực hiện có hiệu quả dịch vụ tư vấn , môi giới, tài trợ, trợ cấp và phòng ngừa rủi ro.

Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính mà hoạt động chủ yếu là nhằm bảo vệ tài chính cho những người có hợp đồng bảo hiểm về những rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở người tham gia bảo hiểm phải trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm

Bản chất của bảo hiểm:

Là sự chia nhỏ rủi ro, trong đó người bảo hiểm ( công ty bảo hiểm ) đứng ra cam kết thực hiện hợp đồng bồi thường theo quy định của pháp luật cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro tổn thất, với điều kiện người được bảo hiểm đã mua bảo hiểm phí. Nhìn chung, các công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính mà hoạt động chủ yếu là nhằm bảo vệ tài chính cho những người có hợp đồng bảo hiểm

Các nguyên tắc quản lý bảo hiểm của công ty bảo hiểm:

- Sàng lọc
- Phí bảo hiểm rủi ro
- Những điều khoản hạn chế
- Phòng ngừa gian lận
- Hủy bỏ bảo hiểm
- Khoản khấu trừ
- Những giới hạn của số tiền bảo hiểm

Phân loại:

- Công ty bảo hiểm nhân thọ:

Bán các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến cung cấp thu nhập nếu như cá nhân tham gia bảo hiểm qua đời, mất khả năng lao động do bệnh tật hoặc hưu trí.

- Công ty bảo hiểm tai nạn và tài sản:

Chuyên môn hóa trong lĩnh vực bảo hiểm các tổn thất xảy ra có tai nạn hỏa hoạn hoặc trộm cắp.


Vai trò của các công ty bảo hiểm:

- Đảm bảo ổn định thông qua việc tập trung và phân tán rủi ro
- Tăng cường sự ổn định tài chính trong hộ gia đình và doanh nghiệp
- Huy động vốn dài hạn và đầu tư dài hạn
- Hạ thấp áp lực đối với ngân sách nhà nước

BÀI THUYẾT TRÌNH
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe !
Ưu điểm
:
Nhanh gọn, dễ dàng, và không cần số vốn lớn.
Bên cho vốn được bảo đảm quyền lợi và nhận được lợi ích vì tính chuyên nghiệp cao, quy mô lớn.
Bù đắp lượng vốn thiếu hụt của các công ty tạm thời, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế đất nước.

Nhược điểm
:
Trong xu thế hội nhập và phát triển; trước những yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, các công ti tài chính ở Việt Nam chưa đáp ứng nổi.
Chưa có cơ chế đồng bộ và trơn tru về vận hành chức năng,còn thiếu vốn.
Công tác phát triển và chăm sóc khách hàng còn hạn chế. Công nghệ thông tin chưa theo kịp thế giới.

Khắc phục
:
Nâng cao chất lượng , quy mô.
Liên tục đa dạng hóa đầu tư; đào tạo nhân sự giỏi, chuyên môn hóa; cải thiện trình độ công nghệ thông tin.
Chủ động tìm kiếm vốn, khách hàng.
Cải thiện hành lang pháp lý tạo thuận lợi hơn.
Full transcript