Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fietsen langs Miljoenenlijn - Simpelveld

No description
by

Jan van Schijndel

on 30 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fietsen langs Miljoenenlijn - Simpelveld

Fietsen langs Miljoenenlijn
Kerkrade Centrum - Simpelveld - Aken
in NABIJE TOEKOMST ?
http://www.iba-parkstad.nl/nl/projecten/bicycle-highway-plus
Waar komt dit vandaan? En staan wij er alleen voor?
Meer weten?
http://www.iba-parkstad.nl/nl/public/wisselende-werkhuizen/voormalig-station-simpelveld
Werkhuis station Simpelveld
Bicycle highway plus
Klik op nevenstaande link voor meer info?
Meer weten?
http://www.parkstad-limburg.nl/
Klik op nevenstaande link voor meer info.
http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/actueel/nieuwsberichten/nieuwsartikel/nieuwe-doorgang-buitenring-onder-spoorlijn-zlsm
Regionale samenwerking met Parkstad Limburg
Buitenring geen barrière voor toekomstige fietsroute?
Presentatie raadscommissie gemeente Simpeldveld

donderdag 16 juni 2016

Jan van Schijndel
Uitvoeringsprogramma Fiets 2016 - 2019
Provincie
Limburg
Voor u gelezen.
CENTRAAL (FIETS-)STATION
4 landen fietsstation?
fietspro(E)motie
IBA - stationsomgeving
E V O L U T I E

INVESTERINGEN
i.p.v. KOSTEN
Station vanuit
de lucht
Deel A: Simpelveld - Heerlen - Kerkrade
Deel B: Simpelveld - Aken
SIMPELVELD
KERKRADE
Prijsvraag:
Bezield door Stoom
Internationale
Bau
Ausstellung
Land
van
kalk
Deel A:
http://www.outdooractive.com/de/radtour/simpelveld-kerkradecentrum/106381298/
Tracé SIMPELVELD - KERKRADE 7,2 km.
ca. 2,1 km Simpelveld, 1 km Heerlen, 4,1 km Kerkrade
Even kijken? Klik op bovenstaande link.
Wat is al bekeken?
Video's
Kerkrade
Wauwelpad
Gracht
Locht
A76
Vingweg
Rodeput
Huize Damiaan
Schiffelderstraat
Simpelveld
Vennbahn
Deel A: Simpelveld - Kerkrade
In ca. 9 min. langs spoor Simpelveld - Kerkrade
Van kolenpad tot fietspad.
Cabinerit Kerkrade - Simpelveld
FIETSROUTE LANGS SPOOR ri. KERKRADE:

- snel (15 min. ipv 30 min.)
- veilig (ongelijkvloers kruisen hoofdinfra)
- geringe hoogteverschillen
- mooi en afwisselend landschap
- gezond en duurzaam
- geringe investeringen

- 2,1 km Simpelveld, 1 km Heerlen, 4,1 km Kerkrade

SIMPELVELD
AKEN
Deel B:
Deel B:
Simpelveld - Aken

http://www.outdooractive.com/de/radtour/eifel/simpelveld-aachen/105911333/#dm=1
Tracé SIMPELVELD - AKEN (station Rothe Erde)
totaal 16,7 km. waarvan 4,4 km. in Simpelveld (NL)
Even kijken? Klik op bovenstaande link.
Wat is al bekeken?
Video's
In ca. 5 minuten naar Vetschau (Aken)
In ca. 9 min. van Vetschau naar station Rothe Erde (Aken)
Vennbahn binnen fietsbereik.
Amstelbach
Grünenthal
Station Vetschau
Akerweg

Helweg/De Baan
Bocholtz
Kievietsbrug
Oude Simpelvelderweg
Kersboompjesweg
Vroenkuilerweg
SIMPELVELD. Wat nu?
Toeristisch gezicht geven.
"De Menukaart van Simpelveld" &
toeristische huisstijl (beeldmerk Vennbahn?)
- accent dagrecreanten
STATION CENTRAAL = CENTRAAL (FIETS)STATION
met aansluiting op Kerkrade/Heerlen en Aken

Regionale plannen/visies kans & bedreiging
- thematische fietsroutes Parkstad
- Aken Vennbahnroute
Lopende fietsprojecten
- snelfietsroutes Heerlen/Kerkrade Aken
- trambaantracé Maastricht-Vaals

VanSchijndelAdvies (VSA)
1e etappe: Parcours netwerk verkenning (overdracht info gemeente en regio)
2e etappe: Samenstellen wielerploeg en afbakenen routes
- Simpel door Veld & Stad; markeringen, bebording, beeldmerk? (korte termijn)
- Simpelveld centraal Fietsstation (bestaande en nieuwe fietsinfra - géén noemenswaardige ruimtelijke, economische, historische en/of ecologische 'vertragende' aspecten)
- Snel en Simpel via Veld & Stad - meest ideale en kwalitatief beste fietsroute (lange termijn)
3e etappe: middelen en fietspro(E)motie
4e etappe: finish

* Veiligheid (verkeer, sociaal) en Spoorwegwet art.22
* Eigendommen - verwerving gronden?
* Kabels/leidingen
* Bestaande/nieuwe fietsroutes
* Extra voorzieningen, flora/fauna - EHS?

Kosten=investeringen= per km - 200.000-650.00?
Breedte 2 richtingen fietspad min. 2,5 m. of gelijk >= 3,5 m.

Werkbezoek commissie naar Aken
voor zomerreces 2016?

NL - D zelfde route promoten ri. Vennbahn

Nog eigendomsgrenzen
bekijken?

Eigendom
Provincie
Limburg

Springt u mee
achter op de fiets?

FIETSEN LANGS MILJOENENLIJN
IN DE NABIJE TOEKOMST?

Alternatieve fietsroutes in AKEN
t.o.v. film DEEL 2: Vetschau - Aken
Springt u mee
achter op de fiets?

Springt u mee
achter op de fiets?

Springt u mee
achter op de fiets?

Bedankt voor uw aandacht.
wordt vervolgd........
SAMEN OP VOLLE KRACHT VOORUIT!

Fietsen langs de Miljoenenlijn (ZLSM)

van station Simpelveld naar Heerlen, Kerkrade en Aken

Regio met 'grensoverstijgende' toeristisch-recreatieve ambities.
Simpelveld is volop in beweging om deze gemeente op allerlei manieren op de (menu)kaart te zetten. Simpelveld wil zich toeristisch recreatief positioneren en een uniform 'toeristisch gezicht' geven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
"De Menukaart van Simpelveld"
en hiervoor wordt een nieuwe toeristische huisstijl ontwikkeld.

Simpelveld is niet de enige gemeente in de regio is die haar toeristisch recreatieve kwaliteiten wereldkundig wil maken.
Tijdens World Tourism &Travel Counsil (WTTC) bijeenkomst op 7 april 2016 in Dallas (VS) won Parkstad Limburg de
"WTTC Destination Award 2016"
. Toerisme en recreatie zijn in deze regio essentiële speerpunten om het economisch beleid vorm te geven. Overal wordt aansluiting gezocht bij regionale en internationale ontwikkelingen zoals bij
IBA Parkstad 2013-2020, provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019, Vennbahnroute (RAVeL)
en thematische fietsroutes Parkstad om hier samen sterk uit te komen.
Simpelveld wil toerisme -met een accent op dagrecreanten- in relatie tot fietsen en wandelen naar een topniveau tillen.
Op lokaal niveau heeft Simpelveld de nodige sterke recreatieve punten. Maar in relatie tot fietsen en wandelen wil Simpelveld het station -in combinatie met het
Miljoenenlijntje (ZLSM)
- hierin centraal stellen. Vanuit deze stationslocatie zullen fietsverbindingen moeten ontstaan richting Kerkrade C-City en de Vennbahnroute (RAVel) in Aken station Rothe Erde. Daarmee zou Simpelveld het eerste Nederlandse station zijn wat aansluit bij de Vennbahnroute. Hiermee krijg je het
4-landen fietsstation Simpelveld
.
Allerlei ontwikkelingen rondom het station van Simpelveld kunnen een bijdrage leveren aan het levensvatbaar houden van deze aantrekkelijke plek in de (nabije) toekomst. ZLSM-bezoekers zijn van wezenlijk belang en die aantallen kunnen ook groeien als betere fietsvoorzieningen alhier worden gerealiseerd. Bezoekers van de ZLSM zijn nu hoofdzakelijk aangewezen op de auto en daar kan verandering in komen.
Simpelveld kan een echt fietsstation worden met fietsverbindingen naar Kerkrade C-City en Aken. Dit zal zeker toeristen trekken en de dagrecreatie bevorderen. Wordt ZLSM anders een doodlopend spoor? Of krijgen we in de nabije toekomst ook nog spoor-fietsarrangementen?
Levensvatbaar?
Sfeervol
Sfeervol
Vaak...


Stil en verlaten
Gesprekspartners.
Simpelveld heeft het initiatief genomen om de regionale en internationale fietsambities eens tegen het licht te houden. Hiervoor zijn diverse gesprekspartners benaderd, te weten:
gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Parkstad Limburg, Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), StädteRegion Aachen en Stadt Aachen
. Alle Nederlandse gesprekspartners omarmen het idee om fietsen nabij de ZLSM-tracés (richting Kerkrade en Aken) te verwezenlijken en waar mogelijk aanhaken op andere regionale projecten. De Duitse partners willen ook graag meewerken aan koppelingen met hun fietsnetwerken met een route richting de Vennbahnroute (RAVel) station Rothe Erde in het bijzonder. Kan men hiervoor komen tot een gezamenlijk beeldmerk op fietsbordjes?
FIETSEN

bedrijfseconomische voordelen ZLSM
....van LEVENSBELANG !
Gewenste fietsverbindingen.
Om het toeristisch recreatieve karakter van het station Simpelveld nog meer kracht bij te zetten en extra (buitenlandse) bezoekers te trekken wordt gekeken hoe interessante fietsverbindingen te maken zijn naar
Heerlen/Kerkrade en Aken
. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
ZLSM-spoortracé
. Dat deze fietsroutes hoofdzakelijk een recreatieve inslag hebben mag duidelijk zijn. Als er echter slimme fietsverbindingen worden gemaakt met onderliggende sectorale fietsnetwerken dan liggen er ook kansen voor woon-/werkfietsverkeer.
Gewenste fietsverbinding SIMPELVELD - HEERLEN - KERKRADE.

Fietsen langs het spoor Simpelveld-Kerkrade is zeer aantrekkelijk omdat:

het
veilige ongelijkvloerse kruisingen
kent met de hoofdinfrastructuur;
het traject kent
geringe hoogteverschillen
en het is een
directe
verbinding;
men door een
mooi en afwisselend landschap
fietst;
het
gezond en duurzaam
is en goed alternatief voor andere vervoerwijzen;
er
geringe investeringen
nodig zijn.
Het hele traject Simpelveld-Kerkrade is slechts 7,2 km lang. Waarvan 2,1 km. in Simpelveld ligt; 1 km. in Heerlen en 4,1 km. in Kerkrade. Met de fiets zo'n half uurtje lekker gezond onderweg recreatief of fietsend naar school of het werk.

2,1 km. Simpelveld
1,0 km. Heerlen
4,1 km. Kerkrade
___________________
7,2 km. TOTAAL
Gewenste fietsverbinding SIMPELVELD - BOCHOLTZ - AKEN.
Er ligt een uitgelezen kans om station Simpelveld op te nemen als 4-landen fietsstation in relatie tot de Vennbahnroute (RAVeL). Hiervoor is een fietsverbinding nodig naar
station Rothe Erde
te Aken waar deze Vennbahnroute start en 125 kilometer verderop in
Luxemburg (Troisvierges)
eindigt.
4,4 km. Simpelveld & Bocholtz
12,3 km. Aken
---------------------------------
16,7 km. TOTAAL
Station
Rothe Erde - Aken
Station
Simpelveld
Station Simpelveld
Station Kerkrade-centrum
Kansen en bedreigingen.
Dat er vele kansen liggen om voornoemde fietsroutes te realiseren blijkt wel uit het enthousiasme van alle gesprekspartners. Het biedt ook
bedrijfseconomische voordelen
voor ZLSM. In principe een heel logisch en realistisch idee om fietsen hier te bevorderen. Het biedt ontwikkelingen voor allerlei
ruimtelijke, economische en toeristische plannen
en zal
fietsrecreatie
in de regio nog beter verankeren. In het kader van
IBA-project 'gebiedsontwikkeling stationsomgeving ZLSM'
worden de kansen onderzocht. Deze fietsideeën worden ook ingebracht tijdens de IBA-workshops in relatie tot het station Simpelveld. Samen met de provincie Limburg, Parkstad Limburg en onze buurgemeenten gaan we onze fietsambities waarmaken. We moeten kansen grijpen en (grensoverstijgende) fietsprojecten verwezenlijken. Zo geven we samen vorm aan de prestigieuze prijs
"WTTC Destination Award 2016"
, concrete invulling aan het provinciale
Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019
en een
lang gekoesterde wens om langs het ZLSM-spoor te fietsen
wordt vervuld.
Haalbaarheid fietsverbindingen.
De haalbaarheid hangt uiteraard sterk af van de wensen, dromen en ambities die we samen voor ogen hebben. Door
acceptabele en realistische keuzes
te maken m.b.t. verkeerskundige en (civiel)technische aspecten blijven de kosten voor goede fietsvoor-zieningen binnen reële financiële kaders. De gemeente Simpelveld stelt in
2017 een fonds
in voor de verwezenlijking van haar
toeristische projecten
.
Naast aspecten die van belang zijn voor
fietscomfort
en het afbakenen van de fietsroutes is ook gekeken naar onderwerpen zoals:

o ruimtelijk economisch structuur van wonen, werken, recreatie en voorzieningen
o ruimtelijke (structuurvisie, BP, POL) plannen
o sociale veiligheid en verkeersveiligheid
o landschappelijke inpassing, EHS, natuurwaarden
o cultuurhistorie en landschap
o menging gebruikers (wandelen, fietsen)
o eigendoms- en beheersgrenzen
o ligging van kabels- en leidingen
o IBA-'gebiedsontwikkeling stationsomgeving Simpelveld'
o dorpsontwikkelingsplan (I-Dop) Bocholtz.
Knelpunten en oplossingen.
Beide fietsroutes worden apart bekeken:
Deel A: SIMPELVELD - HEERLEN - KERKRADE
Deel B: SIMPELVELD - BOCHOLTZ - AKEN
Daarbij komt dat de fietsroute naar Aken alleen door de gemeente Simpelveld loopt. Aan Nederlandse zijde wordt voor het traject Simpelveld-Bocholtz-Aken gekeken naar infrastructurele voorzieningen en in samenwerking met Duitsland wordt vooral ingezet op het ondersteunen van beeldmateriaal c.q. beeldmerk, promotie in relatie tot de Vennbahnroute - station Rothe Erde. Mooi zou zijn als Aken ook mee fietsvoorzieningen zou realiseren, dat lijkt op korte termijn niet echt realistisch maar blijft een wens.
http://www.outdooractive.com/de/radtour/simpelveld-kerkradecentrum/106381298/#dm=1
Deel A
Klik...
http://www.outdooractive.com/de/radtour/eifel/fietsroute-simpelveld-aachen/105911333/
Deel B
Deel A: SIMPELVELD - HEERLEN - KERKRADE
Deel B: SIMPELVELD - BOCHOLTZ - AKEN
TRACÉS
GEBRUIK, ambities, verantwoordelijkheden en kosten.
De ZLSM-fietsroutes moeten in zijn algemeenheid leiden tot
economisch rendement, werkgelegenheid
en extra bijdrages leveren aan
levendige stationsomgevingen
in Simpelveld en Kerkrade. Daarbij bieden ze ook een impuls aan de leefomgeving van Bocholtz. Het Romeins verleden van Bocholtz zal ook fietstoeristen aantrekken. De nieuwe routes zouden goed moeten zijn voor zo'n
400 à 500 fietsers per dag in het toeristisch seizoen
. Dit zijn ook de verwachtingen voor de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken. Laten we allen aansluiting zoeken bij de succesvolle Vennbahnroute. Het
4-landenfietsstation Simpelveld
is in zicht.
Gebruik, AMBITIES, verantwoordelijkheden en kosten.
In een intentieverklaring spreken bestuurders af om gezamenlijk vervolgstappen te zetten in het project. De nieuwe fietsroutes moeten leiden tot een versterking van de economische en toeristische structuur van Zuid-Limburg en over de landsgrens van Duitsland heen. Daarbij is van belang dat de fietsroute via Aken kan aansluiten op de Vennbahn: een vrijwel vlakke fietsroute door de Hoge Venen naar Troisvierges in Luxemburg. Daarmee ontstaat een doorgaande, internationale fietsverbinding van meer dan 140 kilometer tussen Simpelveld en Luxemburg
(4-landen fietsroute)
.
Bocholtz
Romeins verlden
Gebruik, ambities, VERANTWOORDELIJKHEDEN & KOSTEN.
Hierbij wordt een doorkijk gegeven m.b.t. de financiële en technische haalbaarheid. Daarbij worden beide tracés afzonderlijk bekeken:
Deel A: SIMPELVELD - HEERLEN - KERKRADE
Deel B: SIMPELVELD - BOCHOLTZ - AKEN.
De omvang van de investering voor realisatie van de infrastructuur, evenals eventuele risico’s en (on)mogelijkheden van de tracés. Voorlopig is de projectinvestering - uitgezonderd mogelijke infrastructurele risico’s, onderhoud, promotie en andere ontwikkelingen - geraamd op
€ 1,7 miljoen
.
Sluit ook aan bij:
fietsknooppuntensysteem en .....
bij toekomstige Leisurelane en Trambaanfietsroute.
Deel A: SIMPELVELD - HEERLEN - KERKRADE.
knelpunten en oplossingen
STATIONSOMGEVING SIMPELVELD
Het station van Simpelveld moet het centrale vertrekpunt van de fietsroute zijn. Dit is van essentieel belang voor de herkenbaarheid en voor het aantrekken van extra ZLSM-bezoekers. Het 'vroegtijdig' verlaten van het ZLSM-tracé komt het gebruik c.q. bezoek van het station niet ten goede. Voor de beleving, fietspro(E)motie is het ook heel belangrijk dat de spoorlijn zoveel mogelijk wordt gevolgd. Als noemenswaardige ruimtelijke, economische, historische en/of ecologische aspecten realisatie zouden kunnen vertragen wordt naar alternatieve trajecten gekeken. Anders blijven we in de buurt van onze wensbeelden.
Eigendommen van derden zijn niet nodig zijn. De fietsvoorzieningen komen te liggen op gronden van de provincie Limburg en de gemeenten Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Dus procedures m.b.t. verwerven van gronden doen zich niet voor. Ook zijn er geen ruimtelijke ontwikkelingen op korte termijn te verwachten waardoor de fietsvoorzieningen niet kunnen worden gerealiseerd. De
ontwikkeling van de Avantislijn
is bekend, maar hierop willen we niet wachten. Eventuele realisatie hiervan zal nog wel even op zich laten wachten. In- of aanpassingen van de fietsroute zullen opnieuw worden bekeken als de Avantislijn alsnog wordt gerealiseerd.
Eigendomsgrenzen
A. voorkeurstracé stationsomgeving
B. aanvullend tracé over perron
C. oversteek rangeersporen
D. voorkeurstracé ZLSM-route
E. koppeling onderliggend fietsnetwerk
A. Voorkeurstracé stationsomgeving.
Deze route heeft een directe relatie met het station en het naastgelegen bungalowpark. Je beleeft van hieruit de gehele stationsomgeving en het maakt bezoekers nieuwsgierig wat er nog meer te beleven is. Voor het maken van bijvoorbeeld fietsenstallingen of iets dergelijks is er voldoende ruimte. Tot aan de ZLSM-werkplaats is er geen enkel ruimtelijk probleem. Deze route is van
primair belang om de koppeling te maken met de Vennbahnroute
. De fietser naar Aken kan via de Vroenkuilerweg verder worden afgewikkeld.
voldoende ruimte
Vroenkuilerweg ri. Bocholtz
primaire schakel Vennbahnroute
(zie verdeel Deel B)
geen ruimtelijke problemen
voldoende ruimte
zicht op ZLSM-loods (zuidzijde spoor)
B. Aanvullend tracé over perron.
Vanuit de stationszijde is een aanvullende route denkbaar. Deze wordt dan afgewikkeld via het station of er kan gezocht worden naar een aansluiting met de Stationstraat. Nadeel van deze route is dat
mening van voetgangers op het hoofdperron en aanwezige fietsers
tijdens drukke treindagen ongewenste situaties te zien geeft. Met wederzijds respect is het wel acceptabel om dezelfde ruimte te gebruiken. Bedenk dat in het centrum van Aken fietsers en voetgangers op vele plaatsen samen gebruik maken van dezelfde openbare ruimte (shared space).
van hoofdperron Simpelveld naar voetgangersoversteek bij ZLMS-werkplaats via Jan de Bruinpad
(zuidzijde spoorlijn)
hoofdperron station Simpelveld
Jan de Bruinpad
voetgangersoversteek bij ZLSM-werkplaats
(zicht richting Damiaan)
voetgangersoversteek bij ZLSM-werkplaats
(zicht richting station Simpelveld)
Jan de Bruinpad
Jan de Bruinpad
ZLSM-werkplaats
Deze aanvullende route biedt wel een goede aansluiting met het voorkeurstracé ZLSM-route (D) richting Kerkrade. Men hoeft dan maar 1 spoor te kruisen. Het is wel een
aanvullende route
, maar kan het voorkeurstracé (A)
niet vervangen
deze route is nodig voor het vervolgtraject richting Aken.
C. Oversteek rangeersporen ZLSM-werkplaats.

Uit veiligheidsoogpunt zou je sporen zo weinig mogelijk willen kruisen, maar door de relatief
lage rijsnelheden
van de ZLSM-treinen en de
lage ritfrequenties
is dat wel acceptabel. Wanneer het voorkeurstracé wordt aangelegd komt de interessante werkplaats ook letterlijk en figuurlijk in beeld en dit bevordert bezoekers¬aantallen voor ZLSM. De werkplaats zal vaak door passanten op beeld (foto, film) worden vastgelegd en via multimedia worden gedeeld. Zo verkrijgt ZLSM gratis publiciteit.
D. voorkeurstracé ZLSM-route

E. koppelingen onderliggend fietsnetwerk
D. Voorkeurstracé ZLSM-route te Simpelveld.
In Simpelveld ligt het voorkeurstracé vanaf de ZLSM-werkplaats tot aan de Vingweg en dit loopt dan verder naar de gemeentegrens van Heerlen aan de zuidzijde van de spoorlijn. Deze route beschikt over de meeste ruimte om een fietspad te realiseren. Daarbij is het mogelijk om aan te sluiten op het onderliggend fietsnetwerk van Simpelveld ter hoogte van de Rodeputserveldweg, Damiaan-Pater Damiaanstraat. Hier kan ook verder worden gefietst over het
fietsknooppuntensysteem
. Dit biedt dan ook extra ontsluitingsmogelijkheden voor woon-/werkfietsverkeer.
HEERLEN
SIMPELVELD
FIETSKNOOPPUNTEN-SYSTEEM
De spoorbrug ter hoogte van de Schiffelderstraat en de Bocholtzer-weg biedt ruimte waar fietsers elkaar gepast moeten passeren. Dit past ook helemaal in het type fietsroute. Zo wordt ook de spoorbrug bij de Buitenring in Kerkrade overgestoken. Hiervoor is wel een
afscherming tussen fietspad en spoorlijn
nodig.
spoorbrug Schiffelderstraat
oversteek & flora/fauna passage Buitenring
AFSCHERMING
Schiffelderstraat
Pater Damiaanstraat
Rodeputserveldweg
Vingweg
Door de
gigantische hoogte-verschillen
naar de Schiffelderstraat is aansluiten hierop niet eenvoudig. Voor inwoners van Simpelveld richting Heerlen - Kerkrade ligt de koppeling nu bij de
Vingweg
of in de toekomst eventueel bij een extra aansluiting bij de
Rodeputserveldweg
nabij Pater Damiaanstraat. Hier kan ook een aansluiting komen met het
fietsknooppuntensysteem
.
Vingweg
Rodeputserveldweg
Pater Damiaanstraat
Waalbroekervoetpad
Tussen de Schiffelderstraat en het Waalbroekervoetpad moet over een paar honderd meter een
constructie
worden gemaakt om het ruimteprobleem hier weg te nemen en/of
concessies
te doen in de vormgeving van het fietspad. Verder richting Damiaan en de Vingweg zijn er geen ruimtelijke problemen meer.
97
89
51
tussen Schiffelderstraat en Waalbroekervoetpad
tussen Schiffelderstraat en Waalbroekervoetpad
Voor de spoordijk aan de
noordzijde
tussen Schiffelderstraat en de Vingweg is over vele lengtes te weinig ruimte om een fietspad te realiseren. Het maken van bijvoorbeeld damwanden alhier zou naast de
extra kosten
ook een
kaalslag
te zien geven in de groenvoorzieningen gelegen tussen de spoorlijn en de bebouwde kom van Simpelveld.
over grote lengte ruimtegebrek
ruimtelijk dwangpunt
ook hier ruimtegebrek
dwangpunt tunnel Damiaan
kaalslag groenvoorzieningen
A. voorkeurstracé stationomgeving
B. aanvullend tracé over perron
C. oversteek rangeersporen
D. voorkeurstracé ZLSM-route
E. koppeling onderliggend fietsnetwerk
tracé A: 500 m. ontbrekend fietspad
ten zuiden van ZLSM-spoor
tracé B: 400 m. ontbrekend fietspad
Jan de Bruinpad
tracé C: oversteek rangeersporen
tracé D: 1550 m. ontbrekend fietspad
tot Vingweg 14oom. - gemeentegrens Heerlen 150 m.
ONTBREKENDE FIETSPADEN IN SIMPELVELD
500 m.

voorkeurstracé stationsomgeving
400 m.

Jan de Bruinpad - perronzijde
1400 m.

ZLSM-werkplaats tot Vingweg
150 m.

Vingweg tot gemeentegrens Heerlen

TOTAAL
2450 meter
fietspad richting Heerlen - Kerkrade.
GEMEENTE SIMPELVELD
GEMEENTE HEERLEN
Voorkeurstracé ZLSM-route te Heerlen.
De fietsroute in Heerlen kan over het hele traject aan de oostzijde van de ZLSM-spoorlijn worden aangelegd. Deze sluit dan ook naadloos aan op de voorkeurstracés van Simpelveld en Kerkrade. In Heerlen is voldoende ruimte ook bij de onderdoorgangen van de A76, provinciale weg N281, de Hamstraat en de Locht. De
waterhuishouding
voor dit tracé is een aandachtspunt. Door de aanwezigheid van een goede fietsroute wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ook gemakkelijker.

voorkeurstracé ZLSM-route
koppelingen onderliggend fietsnetwerk
De onderdoorgangen van de Hamstraat en de Locht. Op de achtergrond is de stalen brug van de Locht zichtbaar. De tunnel van de Hamstraat biedt de minste ruimte, maar behoeft geen aanpassingen voor het aanleggen van het fietspad. De gemeente Heerlen kan bekijken of ze haar fietsnetwerk kan aansluiten ter hoogte van de Heliumstraat om woon- / werkfietsverkeer te stimuleren. De lengte van het fietstraject in Heerlen bedraagt 1 kilometer.
Simpelveld
Heerlen
ONTBREKEND FIETSPAD IN HEERLEN
In totaal ontbreekt
1,0 kilometer
tussen gemeente Simpelveld en Kerkrade.
GEMEENTE KERKRADE
Voorkeurstracé ZLSM-route te Kerkrade.
Voor de gemeente Kerkrade bedraagt de lengte van het fietstraject zo'n 4 kilometer. Vanaf het station Kerkrade tot aan de nieuwe spoorbrug over Buitenring liggen voldoende mogelijkheden om een fietspad te realiseren. Dit kan tussen de groenvoorzieningen (bos) van de Hamstraat (N300) en de ZLSM-spoorlijn worden gerealiseerd. Hier liggen al diverse routes die kunnen worden opgewaardeerd tot goede fietsvoorzieningen en zo houden we ook zoveel mogelijk zicht op de spoorlijn. Het meest complexe onderdeel van de fietsroute in Kerkrade bevindt zich nabij de nieuwe spoorbrug over de Buitenring. Hiervoor zijn
3 varianten denkbaar om het ZLSM-spoor te kruisen
.
voorkeurstracé ZLSM-route
3 varianten kruisen ZLSM nabij Buitenring
spoorwegovergang Gracht
Wauwelpad
ZLSM-spoorbrug
Het belangrijkste uitgangspunt is de nieuwe spoorbrug over de Buitenring. Aan de
noordzijde
van deze brug zijn allerlei passages gemaakt. Zowel voor
flora-fauna
als voor voetgangers. Deze
voetgangerspassage
is ook voor fietsers te gebruiken eventueel door ter plaatse af te stappen als er meerdere personen de burg willen gebruiken. Deze brug heft de barrièrewerking op van de Buitenring voor langzaamverkeer deelnemers.
begin Wauwelpad
einde Wauwelpad
Buitenring
Aangezien de passages voor mensen aan de
noordzijde
van de brug zijn gelegen en de fietsroute vanuit station Kerkrade aankomt aan de zuidkant moet hier het ZLSM-spoor worden gekruist. Hiervoor zijn
3 varianten
denkbaar en in
prioriteitsvolgorde
genoemd:

1.
gelijkvloers oversteken van de spoorbaan ('op zicht rijden door treinen bij oversteek'), waarbij de illegale oversteek aan de overzijde van de Buitenring wordt gesaneerd. Bij eventuele komst van Arriva of andere vervoerder op het ZLSM-traject zullen deze de beperkte rijsnelheden van de ZLSM-treinen moeten overnemen. De fietsroute zou zo de meest logische verbinding vormen omdat deze aan de overzijde van het spoor zichtbaar is. De kosten voor deze oplossing zullen ook het laagst zijn;

2.
ongelijkvloers (tunnel) oversteken waarbij het bestaande tunneltje van de Hamweg wordt gebruikt. Hier moeten wel behoorlijke hoogteverschillende worden overbrugt, maar die zijn met hellingbanen inpasbaar in het landschap. Deze verbinding kan ook worden gemaakt om een koppeling te maken met het onderliggende fietsnetwerk van Kerkrade en het fietsknooppuntensysteem;

3.
ongelijkvloers (extra fietsbrug) oversteken met een nieuw aan te leggen fietsbrug over de ZLSM-spoorlijn. Deze wordt wel benoemd, maar om financiële redenen (hoge kosten) ook
gelijk afgestreept
.

noord
zuid
voetgangers
flora & fauna
VARIANT 1:
ongelijkvloerse oversteek
flora & fauna
voetgangers
VARIANT 1: ongelijkvloerse oversteek
44
03
Tijdens diverse gesprekken is er nog wel eens geopperd om een
markant uitkijkpunt
te maken bij de nieuwe spoorbrug. Deze kan ook een aantrekkende werking hebben voor fietstoeristen.
Toren te Reusel
Vanuit de spoorbrug richting Gracht wordt aansluiting gezocht met het Wauwelpad. Hierbij kan relatief gemakkelijk worden aangesloten op de plaats waar nu een
illegale oversteek
zit. Door goede faciliteiten en bijpassende vormgeving is dit probleem te verminderen. Door de aanwezigheid van de nieuwe spoorbrug over de Buitenring is er voor voetgangers ook een goed alternatief om in het
bos van Kerkrade
te gaan wandelen. Het Wauwelpad een prachtige route richting Gracht en hier hoeft niets meer aan te gebeuren.
'illegale' doorsteek Wauwelpad
Buitenring
samen onderweg naar bos Kerkrade
Het laatste deel van het fietspad kan vanaf de spoorwegovergang Gracht ten zuiden van de ZLSM-spoorlijn worden aangelegd. Hier is voldoende ruimte en sluit verder prima aan bij het fietstraject komende vanaf Heerlen. De
waterhuishouding
is een aandachtspunt voor dit deel van het fietspad net zoals in Heerlen.
Van station Kerkrade Centrum naar Heerlen - Simpelveld
Heerlen
voorkeurstracé ZLSM-route
3 varianten kruisen ZLSM nabij Buitenring
Gracht
Kerkrade
Spekholzerheide
14oo m. deel t.h.v. Gracht
2oo m. deel tussen Wauwelpad en ZLSM-spoorbrug
900 m. deel door bos tussen station en ZLSM-spoorbrug
ONTBREKENDENE FIETSPADEN IN KERKRADE
1400 m. deel t.hv. Gracht
200 m. deel tussen Wauwelpad en ZLSM-spoorbrug
900 m. deel door bos tussen station en ZLSM-spoorbrug
TOTAAL

2500 m.

fietspad richting Heerlen - Simpelveld
ONTBREKENDE FIETSPADEN traject Simpelveld - Heerlen - Kerkrade.

SIMPELVELD - 2450 m.
HEERLEN - 1000 m.
KERKRADE - 2500 m.

TOTAAL ontbreekt - 5950 m.
ONTWERPUITGANGSPUNTEN FIETSPAD
breedte 2 richtingen bereden fietspad min. 2,50 m. - max. 3,50 m.
vrije schrikruimte spoor-fietspad >4,0 m. wanneer <4,0 m. fysieke afscherming aanbrengen
voorkeur gesloten verharding
KOSTENRAMING ZLSM-FIETSPADEN
aanname € 200.000/km. fietspad

SIMPELVELD: 2450 m. = € 490.000,--
HEERLEN: 1000 m. = € 200.000,--
KERKRADE: 2500 m. = € 500,000,--

TOTAAL € 1,19 mio

P.M. voorbereiding/bestek, damwanden, afscherming tussen spoor-fietspad, aansluitingen onderliggend fietsnetwerk
SAMEN VOLLE KRACHT VOORUIT !
Deel B: SIMPELVELD - BOCHOLTZ - AKEN
knelpunten en oplossingen
ONTBREKENDE FIETSPADEN traject
Simpelveld - Bocholtz - Aken.

SIMPELVELD - 650 m. (Oude Simpelvelderweg)
BOCHOLTZ - 600 m. (opwaarderen voetpad)

TOTAAL ontbreekt - 1250 m.
ONTWERPUITGANGSPUNTEN FIETSPAD
breedte 2 richtingen bereden fietspad min. 2,50 m. - max. 3,50 m.
vrije schrikruimte spoor-fietspad >4,0 m. wanneer <4,0 m. fysieke afscherming aanbrengen
voorkeur gesloten verharding
KOSTENRAMING ZLSM-FIETSPAD
aanname € 200.000/km. fietspad

SIMPELVELD: 650 m. = € 130.000.--
BOCHOLTZ: 600 m. = € 120.000,--

TOTAAL € 250.000,-- (€ 0,25 mio)

P.M. voorbereiding/bestek, afscherming tussen spoor-fietspad, aansluitingen onderliggend fietsnetwerk
Simpelveld & Bocholtz = 4,4 km. tracé in Nederland en 12,3 km. in Duitsland (Aken)
Simpelveld
Bocholtz
Aken
Station
Rothe Erde
Startpunt 4-landenfietsroute Simpelveld
op naar Rothe Erde - Aken Vennbahnroute
Oude Simpelvelderweg 650 m.
Opwaarderen voetpad Bocholtz 600 m.
Ontbrekenden schakel
en samen met Aken naar een gezamelijk beeldmerk en 4-landenfietsroute markeren.
Bedankt dat u al zover bent meegefietst. Tot ziens.
Full transcript