Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

A verselemzés szempontjai

Nem árt még egyszer átnézni érettségi előtt
by

Hargitai Bea

on 12 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A verselemzés szempontjai

(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Verselemzés
Cím
A vers külső képe
Bevezetés
Főrész
Befejezés
A szövegen kívüli tényezők:
Keletkezési körülmények
Korszak
Pályaszakasz
A szöveg vizsgálata:
Szempontok
(kívülről befelé haladva)
A szövegen kívül, de már a szöveg ismeretében:
Recepciótörténet, a mű helye az életműben
Lezárás, összegzés, esetleg idézet
Személyes hatás
címjóslás, mire utalhat - beválás
fajtája: reklám, cimke (témajelölő), műfajkijelölő
versszakok/astrofikus
sorok hosszúsága
központozás
rímtechnika
rímképlet
versritmus
refrén
asszonánc
tiszta rím
ragrím
játékos rímek
Vershelyzet
Beszédhelyzet
Téma
Szerkezet
"Itt ülök csillámló sziklafalon"
Lírai én: E/1, E/3
Valakinek a szerepében
Odafordulás személyhez/közösséghez
Önmegszólítás
miről szól?
érzelmi/hangulati/gondolati
idő-, értékszembesítő,
keretes, pilléres, körkörös, ellentétre épülő...
1.
2.
Nyelvi szint
Képi szint
Gondolati szint
Intertextualitás, evokáció
3.
hangok hatása, hangutánzás, zeneiség, dallamosság, keménység/lágyság
alliteráció, belső rím
Hangzás
Grammatikai eszközök
verbális/nominális szókincs - statikus/dinamikus jelleg
mondatok fűzése, hosszúsága, modalitása, elhallgatás (.../-)
Szövegkohéziós eszközök
Logikai alakzatok (stilisztikai eszközök 1.)
ismétlés, halmozás, ellentét, párhuzam, gondolatritmus, szinoníma, variáció, inverzió...
Toposzok
Archetípusok
Motívumok
Szóképek
Metafora,
metonímia (szinekdoché),
hasonlat, szinesztézia, szimbólum,
allegória
Hangnem, hangulat
Üzenet, mondanivaló
Értelmezés, "megfejtés"
Rétegek
konnotáció, szillepszis
(stilisztikai eszközök 2.)
(kompozíció)
ritmus=szabályos ismétlődés
"Szeretlek süni! És fáj!"
"A rakodópart alsó kövén ültem"
Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár
Fernando Botero: Az Arnolfini házaspár
https://prezi.com/ihehxlntsvyf/a-versritmus/
https://prezi.com/f5bxbf71nyir/a-rim/
Műforma

szonett, tercina...
Műfaj
dal, óda, elégia, epigramma, rapszódia, episztola, ...
időmértékes
- verslábak - hosszú-rövid szótagok
jambikus, trochaikus
hexameter, disztichon, szapphói, alkaioszi... strófaszerkezet
ütemhangsúlyos
(magyaros) - ütemek, hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok
négyütemű tizenkettes...
páros rím aabb
keresztrím abab
bokorrím aaaa
ölelkező rím abba
félrím axax
Szonetkoszorú: 14 szonett, a 15. a mesterszonett: az előző 14 kezdő sorából áll össze
Full transcript