Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kap 13 - Barne- og ungdomsidretten

No description
by

Kim Kristiansen

on 20 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kap 13 - Barne- og ungdomsidretten

Barne- og ungdomsidretten
Bakgrunn
Idretten var opprinnelig ikke beregnet for barn. Det var en arena for unge menn.
Nøkkeltall
85% av alle norske barn har vært medlem av et idrettslag
Tre av fire norske 10-åringer driver organisert idrettsaktivitet
Nesten 600 000 unge under 17 år (over 50%) er med i organisert idrett
Barn og unge utgjør over en tredjedel av medlemstallet i NIF
Barn skulle være aktive på skolen gjennom kroppsøving og gymnastikk - ikke organisert idrett.
Endringen skjedde i mellomkrigstida (AIF)
Generell økt interesse for konkurranseidrett på 60-tallet. Stor tilstrømming av barn og unge i NIF på 60-, 70- og 80-tallet.
Retningslinjer for barn og unge
M74 (læreplan) satte klare begrensninger for bruk av konkurranse i kroppsøvingsfaget.
Organisert idrett kunne gi barna muligheten til å måle sine ferdigheter mot andre. Dette fikk sterk kritikk, spesielt fra skoleverket.
1976:
Idrettstinget vedtok retningslinjer for barneidrett
1987:
Idrettstinget vedtok "Bestemmelser for barneidrett"
2007:
Idrettstinget lanserte "Idrettens barnerettigheter"
Ungdomsidrett ble lenge sidestilt med voksenidrett, men de siste 25 årene har det også blitt et større fokus på spesielle bestemmelser for ungdom.
Oppgaver s.206-212:
1) Hvilken aldersgruppe omfatter barneidretten?
2) Bestemmelsene for barneidrett legger noen føringer i forhold til konkurranse. Hvilke?
3) Hvordan skal premiering foregå i barneidretten?
4) Hva er de sju kjerneverdiene i idrettens barnerettigheter?
5) Det finnes en felles utviklingsplan for barneidrett. Hvilke føringer legger denne for de ulike alderstrinnene?
6) Hvor stor andel ungdom (13-25 år) bedriver idrett?
7) Retningslinjene for ungdomsidrett er inndelt i tre hovedemner. Nevn de tre forskjellige og forklar kort hva de går ut på.
8) Hvorfor vil ikke Sjakkforbundet bli medlem av Norges Idrettsforbund?
Omfang og aktiviteter
I alderen 6-12 år er det flere medlemsskap i NIF enn individer i befolkningen. Hvorfor?
Doble medlemskap
Litt færre jenter enn gutter som trener organisert, men det jevner seg ut.
Aktive barn, 6-12 år i NIF
De fem største idrettene for aldersgruppen 6-12 år
Aktivitetsmønstre, ungdom 13-19 år
Aktivitetsmønster hos ungdom
Mange ungdommer er fremdeles medlem i idrettslag, men antallet er synkende.
Samtidig øker antallet aktive utenfor idrettslagene.
25% av ungdom i alderen 13-19 år driver organisert trening eller konkurranse.
Støst økning i antallet aktive på treningssentre.
Aktivitetsmønstrene endrer seg hurtig. Ungdom tiltrekkes av nye aktiviteter/idretter.
Hurtige endringer...
Emner som ikke er nevnt i boka:
E-SPORT
Counter-Strike
League of Legends
FIFA
Studentidrett
Bredt utvalg av idrettstilbud i tilknytning til universiteter, høgskoler og folkehøgskoler.
Volleyball/sandvolleyball, lacrosse, amerikansk fotball, rugby, australsk fotball, softball, baseball, MMA, roing, capoeira, aikido, fekting, frisbee, dykking, bordtennis, styrkeløft, undervannsrugby, kiting, squash m.m.
Sosialisering
Kort fortalt:
"Sosialisering er prosessen der vi lærer grunnleggende regler, normer og verdier, seder og skikker og ferdigheter av ulike slag gjennom samhandling med andre"
Prosessen varer livet ut, men former oss sterkest mens vi er unge.
Primærgruppe
Sekundærgruppe
Referansegruppe
Kjønnsforskjeller
Gutter kommer tidligere med i idretten enn jentene, og det ser ut til at de fortsetter lenger
Flere gutter er medlemmer i organisert idrett, de deltar oftere og lengre.
Gutter og jenter velger til en viss grad forskjellige aktiviteter
Gutter er mer konkurranseorientert, mens jenter er mer opptatt av sosialt samspill og fellesskap
Kjønnsroller
Tradisjonelle eller i endring?
Det er ulike syn på hva det vil si å være
jente
og
gutt,
avhengig av sosialiseringen
Frafall
Det er et betydelig frafall i ungdomsidretten.
Dette skyldes årsaker
utenfor
og
innenfor
idretten
Utenfor
Konkurrerende fritidstilbud
Større krav fra skole
Mer bruk av TV, PC og sosiale medier
Innenfor
Økende konkurransepress
Større grad av spesialisering
Prestasjonspress
Sosialisering - årsak til frafall?
Ungdom er i en sterk utviklingsfase der de skal finne sin egen identitet. De forventer å ha stor innflytelse over sin egen aktivitet. Voksenkontroll og store krav går på bekostning av ønsket om å ha det gøy.
Ekte frafall er problemet. De som slutter i idretten pga negative opplevelser.
Idrett og sosial ulikhet
Idrettsaktive:
-har bedre selvbilde enn barn utenfor idretten
-har gjennomsnittlige høyere karakterer på skolen
-øker sin status i vennegjengen
-tar med seg gode mosjonsvaner inn i voksenlivet
Problematiske sider:
Barn som kommer tidlig inn i idretten får store fortrinn i forhold til andre.
Enkelte idretter stiller store krav til ressurser
Mange misliker organisert aktivitet
Full transcript