Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 - 1950

No description
by

Ngôn Hàn

on 30 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 - 1950

+ Xác định đúng kẻ thù chính ->
chiến lược đúng đắn.
+ Chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tiến công
Điện Biên Phủ
để giải phóng miền Bắc.
+ Thể hiện sự sáng suốt và tài tình của
Đảng cộng sản Việt Nam
.
Ý nghĩa
NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1946 - 1950
+ Là cuộc chiến tranh mang tính chất chính nghĩa.
+Thiên thời địa lợi nhân hòa có đầy đủ các yếu tố để ta đứng dậy tổng khởi nghĩa.
+ Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh định thôn tính Nam Bộ của Pháp bị phá sản.
THỰC DÂN PHÁP RÁO RIẾT CHUẨN BỊ THỰC HIỆN "CÁI KỊCH BẢN" CỦA CUỘC ĐẢO CHÍNH
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 - 1950
Ý NGHĨA ĐƯỜNG LỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

NHÓM 7
NHÓM 7
NHÓM THUYẾT TRÌNH
NHÓM VĂN NGHỆ
NHÓM NỘI DUNG
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
LÊ ANH TUẤN
TRẦN MINH CHIẾN
HỒ A TRỌNG
PHẠM NGỌC TÂN
VŨ THỊ THẢO
HÙNG THỊ THÚY CHI
PHAN THỊ THÙY DUNG
TRẦN THỊ KIM NGÂN
PHẠM THANH THANH
9/1945
11/1945
12/1946
2/9/1945 Pháp nổ súng bắn lén vào ngày lễ mít tinh kỷ niệm ngày độc lập của nhân dân Sài Gòn làm chết và bị thương.
Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945 được sự hậu thuẩn của Anh quân Pháp mở mạng đánh chiếm Sài Gòn (mở đầu cuộc xâm lược lần 2)
20/11/1946 Pháp đổ bộ lên Lạng Sơn và Hải Phòng
17/12/1946 gây ra vụ thảm sát tại phố Yên Ninh, Hàng Bún Hà Nội.


18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ, ngang nhiên đòi điều kiện hết sức ngang ngược "đòi kiểm soát trật tự trị an ở Hà Nội, đòi chiếm các trụ sở quan trọng." Nếu chúng ta không đáp ứng thì chậm nhất ngày 20/12/1946 Pháp sẽ hành động.
20h ngày 19/12/1946 công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cho tắt điện cả thành phố Hà Nội làm hiệu lệnh chiến đấu.
Rạng sáng ngày 20/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh phát "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" động viên toàn thể đồng bào đứng lên đánh đuổi thực dân cứu nước được vang lên trên tất cả các đài tiếng nói VN.
Các điều kiện
thuận lợi
+ Pháp chiếm được Lào, Campuchia và một số nơi ở Nam Bộ VN có quân đội đứng chính trong các thành thị lớn ở Miền Bắc.
+ Tương quan so sánh ta và địch bất lợi cho ta, quân P có vũ khí tối tân hơn ta.
+Ta bị bao vây tứ phía, chưa được nước nào công nhận giúp đỡ.
+ Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm vẫn đang hoành hành
Các điều kiện
khó khăn
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI
MỤC ĐÍCH KHÁNG CHIẾN
TÍNH CHẤT KHÁNG CHIẾN
NHIỆM VỤ KHÁNG CHIẾN
Kế tục và phát triển sự nghiệp Cách Mạng Tháng Tám, "đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống nhất và độc lập".
Đây là cuộc kháng chiến có tính chất chính nghĩa, chiến đấu để bảo vệ tụ do, là cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc và dân chủ mới.
Thực hiện đánh đuổi thực dân Pháp xân lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất dân tộc, vừa kiến quốc, vừa kiến nước, xây dựng ché độ dân chủ nhân dân.
PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN
Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.
-Đường lối kháng chiến của Đảng được hình thành từng bước trong quá trình chỉ đạo Nam bộ kháng chiến, qua thực tiễn đối phó âm mưu, thủ đoạn của địch cũng như từ thực tiễn chuẩn bị lực lượng về mọi mặt của ta.
+ Kháng chiến toàn dân: “Bất kì đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kì người già, người trẻ. Hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp”, thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài.

+ Kháng chiến toàn diện: đánh địch về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

- Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc, Đảng ta nhận định kể thù chính, nguy hiểm nhất của dân tộc là thực dân Pháp, phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào chúng.Về chính trị:
thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng,
chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc
yêu chuộng tự do, hòa bình.Về quân sự
: thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,
tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du kích chiến tiến lên
vận động chiến, đánh chính quy, là “triệt để dùng du kích, vận động chiến.
Bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài… vừa đánh vừa võ trang thêm; vừa đánh
vừa đào tạo thêm cán bộ”.Về kinh tế
: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cấp, tập trung phát triển
nền nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng.Về văn hóa
: xóa bỏ văn hóa thực dân phong kiến, xây dựng nền văn hóa dân
chủ theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.Về ngoại giao
: thực hiện thêm bạn, bớt thù, biểu dương thực lực. “Liên hiệp
với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp”, sẵn sàng đàm phán nếu
Pháp công nhận Việt Nam độc lập,…

- 19/10/1946 Ban thường vụ Trung Ương Đảng họp hội nghị mở rộng do Trường Chinh chủ trì.
KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI (TRƯỜNG KÌ)
DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH
Trường Chinh
năm 1945
TRIỂN VỌNG KHÁNG CHIẾN
Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, để có thời gian phát huy yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch.
“Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt”, vì ta bị bao vây bốn phía. Khi nào có điều kiện ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại.
- Trong chỉ thị "Công việc khẩn cấp bây giờ" ngày 5/11/1946, Hồ Chí Minh đã nêu lên những việc có tầm chiến lược, toàn cục khi bước vào cuộc kháng chiến và khẳng định lòng tự tin vào thắng lợi.
Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn song nhất định thắng lợi.
-Đường lối kháng chiến của Đảng được hoàn chỉnh và thể hiện tập trung trong ba văn bản lớn
Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của Ban thường vụ Trung Ương Đảng vào ngày 22/12/1946
Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến khi nào?
A. 20/12/1946
B. 19/12/1946
C. 18/12/1946
D. 17/12/1946
Thường vụ Trung ương Đảng mở Hội nghị Quân sự Toàn quốc lần thứ nhất khi nào?
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chí Minh vào ngày 19/12/1946
A. 19/12/1946
B. 20/12/1946
C. 19/10/1946
D. 20/10/1946
"Kháng chiến nhất định thắng lợi " của Trường Chinh
năm 1947
Bang thường vụ Trung ương Đảng mở hộ nghị mở rộng tại đâu?
A. Thị xã Lạng Sơn
B. Đà Nẵng
C. Hà Nội
D. Làng Vạn Phúc (Hà Đông)
Đường lối kháng chiến thể hiện qua những văn kiện nào?
Hãy nêu tính chất của cuộc kháng chiến?
Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!
Full transcript