Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een doel SMART stellen

No description
by

Willemijn Sterke-Ooms

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een doel SMART stellen

Een doel SMART stellen
Meetbaar
Het doel moet bij evaluatie goed te meten zijn: is in het doel duidelijk omschreven wanneer het doel behaald is?
Acceptabel
Kan de leerling zich vinden in het doel? Zonder de motivatie en een goede werkhouding van de leerling, heeft een doel minder kans van slagen.
Een handelingsplan heeft SMART gestelde doelen nodig.
S= specifiek
M= meetbaar
A= acceptabel
R= realistisch
T= tijdgebonden
Specifiek
Het doel dient zo concreet mogelijk te zijn, het moet duidelijk zijn welk resultaat behaald moet gaan worden.
Een voorbeeld
Niet meetbaar:
De leerling kan optellen tot en met 100.
Een voorbeeld
Niet specifiek:
De leerling kan beter rekenen.
Specifiek (maar nog niet SMART!):
De leerling kan optelsommen tot 100 goed maken.
Wel meetbaar (maar nog niet SMART!):
De leerling kan bij de eindtoets minimaal 80% van de optelsommen tot de 100 correct maken.
Realistisch
Stel je voor dat de leerling die het doel rond optellen tot met 100 moet behalen, nog maar net tot 10 kan optellen, dan zal de stap naar optellen tot 100 te groot zijn.
Het is geen realistisch, haalbaar doel. Elke ondersteuning die geboden wordt zal niet voldoende zijn om het doel te behalen.

Een doel wat bij voorbaat al gedoemd tot mislukken is, moet aangepast worden.
Tijdgebonden
Is het doel haalbaar? Bij een te hoog gesteld doel kun je er van tevoren al vanuit gaan dat de kans dat het doel behaald wordt, erg klein is. Maak kleine, haalbare doelen, die uiteindelijk leiden naar het beoogde eindresultaat.
Een voorbeeld
Geef in het doel aan wanneer het doel behaald dient te worden. Ook kan vermeld worden hoe vaak aan dit doel gewerkt wordt.
Een voorbeeld
Niet realistisch doel:
De leerling behaalt bij de volgende rekentoetsen een 10.
NB. De leerling behaalt nu een gemiddelde score van 6.
Realistisch doel:
De leerling maakt bij de volgende rekentoets minimaal 7 van de 10 optelsommen tot 100 correct.
Niet tijdgebonden:
De leerling kan optelsommen tot 100 maken.

Tijdgebonden:
De leerling kan na 8 weken extra oefening (2 keer per week 10 minuten) optelsommen tot 100 correct maken.
SMART
We kunnen het doel van de voorbeeld leerling als volgt SMART omschrijven:
Na 8 weken extra oefening en begeleiding (2 keer 10 minuten per week), maakt de leerling bij de eindtoets de optelsommen tot 100 voor minimaal 80% goed.
Snapt de leerling waarom dit doel gesteld is?
Denkt de leerling dit doel te kunnen behalen?
Weet de leerling welke inzet van hem verwacht wordt om dit doel te kunnen behalen?
Kan de leerling zich in het doel vinden?
Full transcript