Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Professional Capital

No description
by

Ilse Marks

on 18 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Professional Capital

Kennis van het boek Professional Capital van Michael Fullan en Andy Hargreaves; de 3 pijlers van Professioneel kapitaal
Theorie koppelen aan ervaringen uit de praktijk; Bradley Hills Elementary School, MCPS, VS
Inzicht in mogelijke interventies om te werken aan het professioneel kapitaal binnen de school
Doelen
Ilse Marks
Management en organisatie adviseur:
Ontwikkelingssamenwerking (Indonesie, Pakistan, Yemen, VN in New York, Kenya
Deloitte&Touche, Human Capital Group
OnderwijsAdvies
Nederlandse School Bethesda en MCPS, Bradley Hills Elementary School, Washington DC
OnderwijsAdvies
Leerfabriek
Professionele
organisatie
Onderwijs
Teaching
like a Pro?

Hoog gekwalificeerd voor een complex en geraffineerd vak, specialistische kennis
Gecommiteerd aan een leven lang leren; scholing, vakliteratuur bijhouden
Gebruik maken van evidence-based technieken en strategieën
Zelf observeren, onderzoeken, experimenteren, analyseren en reflecteren op "wat werkt"
Autonoom zijn in het maken van weloverwogen beslissingen
Samen werken met andere professionals om problemen op te lossen en te leren
Collectieve verantwoordelijkheid, discipline en zelfregulering
Human Capital
Opleiding
Kwalificaties
Expertise
Talent
Vaardigheden
Interesses
Specialisme
Persoonlijke waarden
Social Capital
Vertrouwen
Samenwerking
Interactie
Relaties
Met en van elkaar leren
Gezamenlijke focus op leren
Feedback geven en ontvangen
Gedeelde waarden
Decision Capital
Oordelend vermogen
Collectieve standaarden
Ervaring, oefening en reflectie
Professionele autonomie
Zelfregulerend vermogen
Transparantie en accountability
Collectieve verantwoordelijkheid
Montgomery County Public Schools
202 Scholen
149.000 studenten
11.000 leraren
> 157 nationaliteiten
Goals 2014:
80% College Ready
100% Graduation
Bradley Hills Elementary School, Bethesda
507 Studenten
directeur + adjunct
23 full time leerkrachten
3 klassenassistenten
6 specialisten
5 vakleerkrachten
7 ondersteuning
Bovenschools:
Heldere doelen
Standaard toetsen, MSAs
Transparant over resultaten
Eén curriculum
Bachelor - Master
Reading, math specialists (IB)
Teacher Professional Growth System
MCPS Academy
Alleen fulltime leerkrachten
Human Capital
Social Capital
Wekelijks gezamenlijke voorbereidingstijd
Curriculum leidend - geen methodes
Veel aandacht voor normen en waarden
Focus op leren
Decision Capital
Veel didactische vrijheid
Veel formatieve toetsen, bijsturing door leerkracht
Team reflecteert op effectiviteit
Principal stuurt op resultaten
Peer reviews
En nu wij?
Welke interventies?
Rol van leiderschap?
Push
Pull
Nudge
Werken aan
Professioneel Kapitaal
Full transcript