Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konstrukce norem motorických testů

No description
by

Anežka Dubnová

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konstrukce norem motorických testů

Konstrukce norem motorických testů
ÚVOD
Metody
Výsledky
Definice problému
konstruování norem
probandi (fyzická degradace,mentální retardace)
ZŠ speciální v Plzni
5 dětí
10 testů
Stanovení cíle
Prameny
Čerpali jsme z následujících publikací:
Procházka, V., Úvod do matematické statistiky;
Mencl, V. Aplikace statistických metod v antropomotorice
Čelikovský, S. a kol., Antropomotorika; Čelikovský, S., Měkota, K., Kasa, J., Belej, M., Antropomotorika I.;
Měkota, K., Kovář, R., Štěpnička, J., Antropomotorika II.
Metody
Nejdříve jsme připravili prostory a zkonzultovali bezpečnost testů s pracovnicemi. Po příchodu testovaných osob jsme začali s testováním. U každého testu jsme prováděli ukázku, aby probandi věděli, jak daný test provádět.
Testy
Standartizace
Průměr:
Statistika
Naměřené hodnoty se nazývají hrubé skóre. Které jsme převedli (standardizovali) na standardní skóre. Pro výpočet jsme si vybrali Z – body, které jsme následovně převedli na T - body, jejichž výhoda spočívá v tom, že vycházejí v kladných hodnotách a že pro grafické znázornění umožňují použít jemnější stupnici.
Hrubé skore
Závěr
splnění cíle ( normy , poukázání na danou problematiku )
potvrzení hypotézy
nové zkušenosti

Děkujeme za pozornost
Tým : Kyvířová Anežka, Pajmová Tereza, Sekera Jan Carlos
Gombár Martin

Cíl 1. stanovení adekvátních norem pro probandy
2. demonstrace problematiky testování tělesně postižených
Hypotéza : Naším předpokladem bylo, že děti vyznačující se mentální retardací ( s lepšími fyzickými dispozicemi), dosáhnou lepších výsledků než fyzicky degradovaní

Směrodatná odchylka:
Z-Skóre:
T-Skóre:
T= 50+10 x z
Strom
Házení míčkem
do cíle (otvor ve
stromě).
Lano
Správná technika přejití
po laně.
Medvěd
Trefa do
medvědí tlamy.
Kuželky
Cílem bylo srazit míčkem co nejvíce
kuželek. Každý testovaný měl 3 pokusy.
Dosažené body se sčítaly.
Přeskok
Kolik bylo přeskočeno
trubiček.
Žába
Dokutálení
míčku do
vymezené
části.
Překážky

Přeskočení/překročení/objetí , co nejvyššího počtu překážek
Kroužky

Snaha trefit požadovaný počet kroužků na cíl.
Tunel
Úkolem bylo prolezení dětského tunelu.
Lavička
Cílem bylo
přejití
lavičky.
- strom,
- lano,
- medvěd,
- kuželky,
- přeskok,
- žába,
- překážky,
- kroužky,
- tunel,
- lavička
Full transcript