Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipinas Dentro De Cien Años

No description
by

Mark Angelo Laylo

on 7 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipinas Dentro De Cien Años

Filipinas dentro de cien años
Introduction
Part I: Ang Balangkas ng Kanilang nakaraan
Repleksyon at Reaksyon
Part III: Kung hindi sila maghihimagsik...
The Philippines A Century Hence
Hula: Babala ng mga susunod na kaganapan
Pamamaraan ni Rizal
Maikling buod ng Kasaysayan ng Pilipinas
- Mapang-aping kolonisasyon ng Kastila.
- Kolonyal na mentalidad
- Nagkaroon ng diskriminasyon galing sa mga Kastilang mamamahayag at mga prayle sa mga edukadong Pilipinong nagnanais ng reporma.
- Ang mga repormista ay tinarato ng kaharasan
Mga Tanong ni Jose Rizal
At ngayon, ano ang kanilang magiging kinabukasan?

Magpapatuloy bang sakop ng España ang kapuluan ng Pilipinas, at, kung gayon, anong uri ng pagsakop?

Sila ba ay magiging mga lalawigang Español, na mayruon o walang sariling pamahalaan?

At upang magkatutuo ito, anong mga pagsisikap ang dapat tiiisin?

Hihiwalay kaya mula sa Inang Bayan upang mabuhay nang nagsasarili, upang mapasa-kamay ng ibang bayan o upang makakampi ng mga malakas na kapit-bayan?

Magpapatuloy bang sakop ng Español?
Paano nga ba tayo nasakop ng Kastila?
Part II:
Ang mga Prayle Nuon...
Noon una...
Panahon ni Rizal
-May 300-500 lamang na sundalong Kastila
- Karamihan ay nangangalakal
- Nakastasyon sa mga katabing bansa
at ang iba ay nakikidi sa ibang bansa
- Mabagal na komunikasyon sa pagitan ng Spain at Mexico
- Mabagal na daloy ng impormasyon
-Often empty treasury
-Nakadepende sa Galleon Trade
- "Eye catcher" sa mga pirata
- Pinoprotektahan ng improbisadong hukbong-dagat

- Mas maayos na hukbong-dagat
- Mas maayos na sibil at militar na base
- Mas epektibong komunikasyon
- "No enemies beyond immediate borders"
- Kasiguraduhan ng pagmamay-ari ng
kolonya
Ang konsepto ng "amour propre"
- "Sensibility of Feeling"

1. Ang mga tao ay handang magsakripisyo para makamit
ang hinahangad
2. Subalit kapag ang kanilang "pride" bilang isang tao ay
natapakan...
3. Nakakalimutan nila ang kanilang sakripisyong ginawa
at di makakalimutan ang pagkakasala na ginawa
Sensitive people holding grudges


Ang pagiging matatag ng Pilipinas noon ay dahil...
- Pagkakadikit ng mga bayan
- Pagkakaroon ng awayan/pagtatalo ng mga bayang iyon
- Subalit di pa sira ang "amour propre"
- Social mobility
- Respeto
- Racism

Kung sakali magkaroon ng rebolusyon:
"Ano ang mawawala sa bakbakan? Halos wala..."
- Ang pagiging makabayan ay nagliyab at nabuhay

Way ng Gobyerno para ihinder progress
"Wala nang tiwala ang bayan sa dati nilang tagapagtanggol..."
- Pagpawi ng residencia system Korupsyon sa gobyerno
- Malupit na gobernador-heneral na mula sa Espanya
- Di patas na mga karapatan at responsibilidad

Way ng Gobyerno para ihinder progress
Way ng Gobyerno para ihinder progress
Prayle: Ang mga unang tagapagligtas ng bayan
- Kasama ng taong bayan laban sa mga encomenderos.
-Better educated better trusted
- Nagsulat tungkol sa mga karapatan ng mga indio
- Bumalik ng Spain bilang kinatawan ng bansa
- Sumailalim sa mahigpit na residencia
- Pagmomonitor sa lahat ng kanilang
mga aksyon pagsapit ng pagtatapos ng kanilang termino.
"Sa huling tuusan, ang pag-unlad at pagtayog ng diwa ng Pilipinas ay mangyayari, hindi maiiwasan."
Kailangan ng Pilipinas ng bagong imahe, bagong katayuan
YES
NO
Remain under Spain with more rights and freedom
Mananatili ba tayong kolonya ng Espanya?
Gain independence after violent conflict with Spain
Part IV:The Ang mga bagong tao…
Kinumpara ni Jose Rizal ang Pilipinas sa iba pang kolonisadong bansa
"Sa mga kasaysayan, walang nagtagal na pagsakop ng isang bayan sa ibang bayan, na iba ang lahi, ugali at kagawian, at salungat o kaiba ang paniniwala."
Kapag ang Pilpinas ay nakalaya, wala nang ibs psng malakas na bansa ang
may tangkang mananakop pa sa atin...
“Sino ay may tangkang pumulot sa bagay na di kayang pangalagaan ng Espanya?"
"Labag sa kalikasan ang mabuhay ang katipunan ng mga dayuhan kasama-sama ng kaibang mga tao na may katumbas na lakas at sipag. Napatunayan ng agham na ang mga dayuhan ay nakakatulad ng mga kaibang tao, nalilipol at naglalaho, o nababalot ng nana, tumitigas at nagiging bukol."
Pagkakaiba sa kasaysayan ng dayuhang bansa sa kasalukayang Pilipinas
"Sa gayon, kung ipagpapalagay ang mga aral sa Pilipinas, kailangan nating isipin bilang tuos sa lahat ng nasabi na natin, na kung hindi masapi ang mga tao sa bayang España, kung ayaw yakapin ng mga nagpapalakad ang diwa ng kanilang mga mamamayan, kung ang mga mapag-pantay na mga batas at mga pagbubuting walang daya at mapagpa-laya, ay hindi nagpalimot sa bawat tao na kabilang sila sa magkaibang lahi, o kung kapwang mga tao ay hindi mahalo nang sapat upang maging iisang tao, na magkambal ang libunan at pamahalaan na maniwaring hindi magagambala ng magkasalungat na hangarin at magka-away na pag-iisip at kapakanan, kung gayon, ihahayag ng Pilipinas sa mga darating na araw ang kanyang paghiwalay, hindi mababali at hindi mababawi."
Kawalan ng Katrungan at Diskriminasyon sa Pilipino

Sa lalong ipagkait ng mga Kastila sa edukasyon, na kung saan ating karapatan ito at mahalaga sa ating buhay, ay lalo itong hahanapin...

"...papalitan nito ang mga damdamin ng pagmamahal at pasasalamat ng damdamin ng hinanakit at pagkamuhi."
Hamon ni Rizal sa mga mananakop
Injustices by foreigners
Injustices by natives
mas malala pa dahil ang pagkakasala ay laban sa buong nasyon na pinagkaitan at ang pagkakasalang ito ay di namatay kasama ng nagkasala
vs.
Nakakasigurado si Rizal na walang iba pang malalakas na bansa ang mananakop sa atin dahil sa iba't-ibang rason:
Ang Pilipinas ay lalaban para sa kanilang Inang bayan at kalayaan.
Pabor ang England sa ating kalayaan para magbukas ang ating ports
Masyado nang maraming kolonisadong bansa ang Germany at ang pagdagdag sa Pilipinas ay maaaring magdulot sa pagiging unstable nila. Gusto nila ang mga bansang wala pang may nagmamay-ari.
Walang interes ang France na manakop ng mga taga Asya
Holland ay kontento na sa kanilang mga nasakop: Moluccas and Java
China ay masuwerte na umunlad at maging buo at di maapektuhan ng kapangyarihan ng taga Europa
Konklusyon
Lahat binigay na namin...
Panahon na para maningil...
"Kung gayon, uulitin namin at uulitin namin lagi na, habang mayruon pang panahon, na mas mabuti na panayamin ang hangarin ng mga tao sa halip na iwasan ito: ang una ay magbubunga ng pakikipag-kapwa at pagmamahal, ang pangalawa, paghamak at galit."
Kaya bang ihinto ng Kastila ang pag-unlad ng Pilipinas?

Ang Paghihirap ng mga Pilipino
Di na muling maibabalik pa ng Kastila lahat ng kanilang ginawa.

Napaamo nila ang mga Pilipino subalit inabuso pa lalo ang mga ito.

Nawala nila ang Pilipinas sa iba't-ibang aspeto.

Sinira nila ang "Filipino" identity

A Newfound Pride
Maraming magagaling ang lumitaw sa mga wasak na estado ng buhay

Mahirap at di kanais-nais na estado ng mga Pilipino

Maling aksyon ng mga mananakop

An essay by an oracle
Halos lahat ng nabanggit ni Rizal sa artikulo ay nagkatotoo

Pagkakataon ng Pilipinas na muling bumangon mula sa mga mananakop.

"Kung gayon, uulitin namin at uulitin namin lagi na, habang mayruon pang panahon, na mas mabuti na panayamin ang hangarin ng mga tao sa halip na iwasan ito: ang una ay magbubunga ng pakikipag-kapwa at pagmamahal, ang pangalawa, paghamak at galit."

"Ang Pilipinas, kung magpapatuloy na sakop ng España, ay mapipilitang baguhin ang sarili, ayon sa atas ng sariling kasaysayan at ng pangangailangan ng kanyang mga mamamayan"
"...marahas at makakamatay kung manggagaling sa pakana ng mga taong bayan..."

"...mapayapa at mapagbuya, kung mula sa mga nakatataas sa lipunan..."

Sancho Panza's Insula Barataria
- Naupo siya sa harap ng hapag na puno ng mga bungang kahoy at sari-saring niluto
- Subalit tuwing magtangka sumubo ng pagkain mula sa bawat pinggan, hinarang siya ng tungkod ng manggagamot, si Pedro Rezio, na humahatol: hindi karapat-dapat! .
-Sancho
-Pedro Rezio - left dishes untouched
-Pagkain (reforms) – untouched

Sa ganitong pamamaraan, hangga't sa walang "liberty of press" ang Pilipinas, lahat ng efforts ng ministro ng kolonya ay parang mga pagkain na hinanda sa Barataria Island.
Pagkakaron ng kinatawan sa Cortes -> Pilipino ay tataratuhin bilang mamamayan ng Espanya
Ang pagpigil ay isang DISKRIMINASYON
"...lahat ng pagbubuti na pabalat-bunga lamang ay hindi lamang walang silbi, kundi nakakasama pa, kapag ang Pamahalaan ay nakaharap sa mga masama na kailangang lunasan ng sukdulang gamot..."
"Ang governador ng pamahalaan na nasa luob bayan mismo ay maaari kahit walang malayang pahayagan (kung kaya niyang gawin) sapagkat nakikita at naririnig ng niya ang mga nangyayari sa luob ng bayan."
"Subalit sukdulang kailangan ng pamahalaang nasa malayo ang ng katotohanan at tumanggap ng balita sa bawat paraan upang mas mabuting masuri at mabatid..."
Pagkakaroon ng posisyon ng Pilipino sa Gobyerno
"Kung lumabas sila sa kasalukuyan nilang pagkatao, marangal, tapat at taimtim sa kanilang layunin, walang alinlangang mabubulabog ng kanilang mga tanong ang walang muwang at walang kayang may-kapangyarihan, subalit makakatulong sila sa pagpapalakad at maisasama sa mga mas tapat na kinatawan ng Bayan."

Ang karapatan ay wala sa balat o sa rason
Nilahad ni Rizal ang mga isyu nakinakaharap ng ating bansa
- Lack of Freedom
- Abuse of human rights
- Lack of freedom of the press
- Lack of representation in the Spanish Cortes

- tunay na pamagat na Espanyol ay "Filipinas dentro de cien años"

-a socio-political essay


- may 4 na bahagi

- isa sa mga mahahalagang artikulo ng La Solidaridad

- nilimbag sa Madrid sa pagitan ng Setyembre 30, 1889-Enero 31, 1890

- isinulat para hulaan ang kinabukasan ng Pilipinas sa susunod na 100 na taon

Mananatili ang Pilipinas na kolonya ng Kastila subalit nasa maayos na kondisyon sa kanila.
Susubukang kumalas ng Pilipinas sa pananakop ng Kastila sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan.
Masasakop muli ang Pilipinas ng iba pang bansa.
Si Rizal ay nagpresenta ng mga ideya sa kung ano ang mangyayari sa Pilipinas matapos ang 100 na taon
Full transcript